για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Πρωτότυπο Θέμα
Φόρουμ Ενέργεια 
Θέμα Ματαιώνεται το αιολικό πάρκο στο Πικροβούνι Βελουχ 
Συγγραφέας Στέφανος Σταμέλλος 
Ημερ. καταχώρησης 16/2/2018 2:48:02 μμ 
Κείμενο
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Ματαιώνεται τελικά η κατασκευή αιολικού πάρκου στο Πικροβούνι του Βελουχιού από την ΤΕΡΝΑ – μετά από αίτημα της εταιρείας, λένε… - και η οποία εταιρεία καλείται να επιστρέψει την επιχορήγηση που είχε λάβει …

Με απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακαλείται η υπ' αριθμ. 60741/ΥΠΕ/5/03267/Ε/Ν.3299/2004/29−12−2010 (ΦΕΚ 630/τ.Β'/07-03-2012) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» με δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (4.355.796,76 ¤), ποσοστού 30%, που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Πικροβούνι του τ. Δήμου Αγίου Γεωργίου (νυν Δήμου Μακρακώμης) του Νομού Φθιώτιδας, συνολικής δαπάνης δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων τριακόσιων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (14.519.322,54 ¤), κατόπιν σχετικού αιτήματος της δικαιούχου εταιρείας.

Δυνάμει της ανακαλούμενης απόφασης η χορηγηθείσα επιχορήγηση ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (4.355.796,76 ¤) επιστρέφεται από τον φορέα της επένδυσης εντόκως από την εκάστοτε καταβολή της επιχορήγησης σε αυτόν (άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3299/2004) και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής (άρθρο 78 παρ. 2α του Ν. 4399/2016).

https://diavgeia.gov.gr/…/6%CE%A0%CE%9B0465%CE%A7%CE%998-%C…
 
      
Απαντήσεις
Καμία καταχώρηση

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)