για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Πρωτότυπο Θέμα
Φόρουμ Υγρότοποι - Βιότοποι 
Θέμα Εγκρίθηκε η ΑΕΠΟ για το αιολικό στην Οίτη!! 
Συγγραφέας Στέφανος Σταμέλλος 
Ημερ. καταχώρησης 12/14/2020 10:10:56 PM 
Κείμενο Δυστυχώς το κακό έγινε.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε (.... και διατάσσουμε)
Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) συνολικής ισχύος 34,5 MW (15 Α/Γ) στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο» του Δ. Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας» και των συνοδών σε αυτό έργων, της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» κατά τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες της παρούσας Απόφασης, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει τον Φορέα αυτού: “ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΙΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε ” (εφεξής «Φορέας του Έργου»).
Χατζηδάκης Υπουργός
https://diavgeia.gov.gr/.../60%CE%9614653%CE%A08-%CE%99... 
      
Απαντήσεις
Καμία καταχώρηση

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)