για την Λαμία και την περιοχή της Φθιώτιδας
Καλώς ήρθες ! Login
Λεπτομέρειες Event
Ημερομηνία 15/10/2004 
Event Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες
 
Περιγραφή ΕΕΦ-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Γριβαίων 6
106 80 Αθήνα
Τηλ. 210 3635701
Τηλ. 210 3610690
email: info@eef.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 210 9959250-51 fax: 210 9959251
Email acee@otenet. gr
2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
ΜΕ ΘΕΜΑ:

"ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: "Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τοπικές κοινωνίες" θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 και 17 Οκτωβρίου 2004 στη Χαλκιδική στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" (Ουρανούπολη).

Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, σε επιστήμονες από ΑΕΙ , ΤΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα, σε φοιτητές και σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος και καθοριστικός ρόλος της λειτουργικά δεμένης με τις τοπικές κοινωνίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν μέρος μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανάρτηση σε πόστερ ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις.
Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αφορά σε σχολικά προγράμματα ΠΕ, προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα ΠΕ, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό ή σε επιστημονική έρευνα.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο για τα μέλη της Ένωσης ορίζεται σε 45 ευρώ , για τα μη μέλη σε 80 ευρώ και για τους φοιτητές- σπουδαστές σε 20 ευρώ (περιλαμβάνονται τσάντα Συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων).
Το δικαίωμα συμμετοχής θα κατατεθεί στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρναίας Χαλκιδικής στο λογαριασμό με αριθμό 326/761705-44 με δικαιούχους τους Ιωάννη Λάμπρο ή Γεώργιο Ξεφτέρη και η απόδειξη κατάθεσης με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα θα σταλεί με FAX υπόψη των κυρίων Ιωάννη Λάμπρου και Γεωργίου Ξεφτέρη σε έναν από τους αριθμούς 23720 - 23185, 22632, 22313 .

Εκτός από την έκθεση πόστερς θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων . Για το ενοίκιο σχετικών περιπτέρων οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνήσουν απευθείας με το ξενοδοχείο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ".

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν 3 σέλιδη σύντομη παρουσίαση της εργασίας τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2004 σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση :
ΠΕΕΚΠΕ
POST RESTANTE
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Στέφανου Σαράφη 33
ΤΚ 16401

Η 3σέλιδη σύντομη παρουσίαση πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Τον τίτλο της εργασίας, Bold μέγεθος γραμμάτων 14
2.Το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο του συγγραφέα, το φορέα εργασίας ή τα αντίστοιχα στοιχεία των συγγραφέων. Στην περίπτωση που οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός θα σημειώνεται με αστερίσκο το ονοματεπώνυμο εκείνου που θα παρουσιάσει την εργασία.
3. Λέξεις κλειδιά
4. Θεματική ενότητα (π.χ. σχολικό πρόγραμμα, θεματικό δίκτυο, πρόγραμμα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό, διεθνής συνεργασία, έρευνα)
5. Περίληψη 12 γραμμών (μέχρι 150 λέξεις)
6. Το σκοπό της εργασίας
7. Στοιχεία όπως μέθοδοι και μέσα εργασίας (ή θεωρητικό υπόβαθρο)
8. Τα αποτελέσματα
9. Συζήτηση
10. Βιβλιογραφία


Το κείμενο των 3 σελίδων δεν μπορεί να ξεπερνά τις 1000 λέξεις. Η γραμματοσειρά θα είναι Times New Roman με μέγεθος γραμμάτων 12 εκτός του τίτλου που θα σε μέγεθος 14. Μονό διάστημα, ομοιόμορφα περιθώρια, πάνω κάτω 2 εκατοστά, δεξιά αριστερά 2 εκατοστά.
Στα 2 από τα 3 αντίτυπα των εργασιών δεν θα αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων (ανώνυμα αντίτυπα που θα δοθούν στην επιστημονική επιτροπή για κρίση).

Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή της εργασίας τους μέχρι την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2004. Ο ίδιος συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει παραπάνω από 1 προφορική ανακοίνωση και 1 πόστερ, ενώ δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται ως συγγραφέας σε παραπάνω από 2 προφορικές ανακοινώσεις και 2 πόστερς συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών δικών του παρουσιάσεων

Αιτήσεις συμμετοχής στο Συνέδριο χωρίς υποβολή εργασιών για ανακοίνωση ή πόστερ θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2004. Όσοι υποβάλουν εργασίες για ανακοίνωση ή πόστερ θα πρέπει να καταβάλουν τη συμμετοχή τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2004,
διότι διαφορετικά οι εργασίες τους δεν θα προωθηθούν για αξιολόγηση.

Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω ( με αλφαβητική σειρά):
1. Δρ. Αθανασάκης Αρτέμης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών.
2. Δρ. Αλεξοπούλου Ιωάννα, Φιλόλογος
3. Αριανούτσου Μαργαρίτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
4. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5. Καραμάνος Ανδρέας, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΠΘ
6. Κόκκοτας Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών
7. Μάργαρης Νικόλαος, Καθηγητής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
8. Μυλωνάς Μωυσής, Καθηγητής Οικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
9. Δρ. Νικολάου Κων/νος, Δ/ντής Σύνταξης περιοδικού ΠΕΕΚΠΕ
10. Δρ. Ορεινός Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών.
11. Δρ. Παλαιοπούλου Ρέα, Φυσικός
12. Παναγιωτίδης Παναγιώτης, ερευνητής Α΄ Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών
13. Δρ. Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών N. Λάρισας
14. Παρασκευόπουλος Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Αγωγής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
15. Σκαναβή Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αγωγής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου
16. Σκούλλος Μιχαήλ, Καθηγητής του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
17. Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Η Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται από τους παρακάτω :

Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΕΚΠΕ:
1. Φαραγγιτάκης Γιώργος, Πρόεδρος
2. Στεφανόπουλος Νίκος, Γενικός Γραμματέας
3. Μαρδίρης Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος
4. Λεμπέσης Κυριάκος, Ταμίας
5. Πήλιουρας Παναγιώτης, μέλος
6. Θεοδωρίδου Σοφία, μέλος
7. Σουβατζή Δέσποινα, μέλος
8. Αγγελίδης Ζήσης, μέλος
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας (μέλη Δ.Ε.):
9. Τσαλίκη Ελισάβετ
10. Περδίκης Γιώργος

Τοπικοί Υπεύθυνοι:
11. Τριανταφύλλου Ελένη, Υπεύθυνη ΠΕ Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
12. Λάμπρος Γιάννης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής
13. Γκλιάος Κωνσταντίνος , Υπεύθυνος ΠΕ Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής
14. Ξεφτέρης Γιώργος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας Χαλκιδικής
ΥΠΕΠΘ:
15. Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος, Διευθυντής ΣΕΠΕΔ
16. Φλέγγα Ευφροσύνη, Υπεύθυνη Γραφείου ΠΕ
ΥΠΕΧΩΔΕ:
17. Βανικιώτη Σταυρούλα, Προϊσταμένη τμήματος Τεχνολογικών Εφαρμογών

Οι τιμές των δωματίων στο ξενοδοχείο
"ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" είναι :
47 ευρώ μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό σε μπουφέ
63 ευρώ δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε μπουφέ
88 ευρώ τρίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε μπουφέ
103 ευρώ τετράκλινο δωμάτιο με πρωινό σε μπουφέ
Για γεύμα ή δείπνο η τιμή είναι 12 ευρώ κατ άτομο σε μπουφέ (με κουπόνια από το ξενοδοχείο).
Το κλείσιμο των δωματίων και οι δηλώσεις για γεύμα ή δείπνο θα γίνουν απευθείας στο ξενοδοχείο "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΤΗΛ 23770 24025- 27 , FAX 23770 24000 και θα ισχύουν μόνο εφ όσον έχει καταβληθεί στην ΠΕΕΚΠΕ το δικαίωμα συμμετοχής (registration).

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2004. Μετά την ημερομηνία αυτή όλες οι τιμές των δωματίων προσαυξάνονται κατά 10 ευρώ.
Το Συνέδριο θα αρχίσει το απόγευμα της Παρασκευής 15/10/2004 με πανηγυρική έναρξη σε ολομέλεια , θα συνεχισθεί το Σάββατο σε τρεις αίθουσες παραλλήλων συνεδριάσεων το πρωί και το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί με ολομέλεια την Κυριακή το μεσημέρι με παρουσίαση των συμπερασμάτων αφού θα έχει προηγηθεί το πρωί η παρουσίαση των πόστερς. Θα προβλεφθεί επαρκής χρόνος για συζήτηση.
Εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να παρουσιασθούν συνολικά περί τις 65 εργασίες σε προφορικές ανακοινώσεις και 85 εργασίες σε πόστερς
Τελικές πληροφορίες για το πρόγραμμα θα δοθούν το Σεπτέμβριο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Νίκος Στεφανόπουλος Γιώργος Φαραγγιτάκης


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2004(Εναρκτήρια συνεδρία σε ολομέλεια )
15:00-18:30 Προσέλευση-εγγραφές
Προεδρείο: Εκπρόσωπος ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ, Γενικός Γραμματέας ΠΕΕΚΠΕ, Εκπρόσωπος Επιστημονικής Επιτροπής, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας, Πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρ. Μακεδονίας
19:00-19:30 Έναρξη συνεδρίου-Χαιρετισμοί
19:30-19:50 Ομιλία εκπροσώπου ΥΠΕΠΘ
19:50-20:10 Ομιλία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
20:10-20:50 Εισηγήσεις προσκεκλημένων ομιλητών
1) Μιχαήλ Σκούλλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος MIO-ECSDE «Εξελίξεις εννοιών και Διεθνείς Πρωτοβουλίες στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη»
2) Μιχάλης Μοδινός, Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης «Παγκοσμιοποίηση, Βιωσιμότητα και Εκσυγχρονισμός της Τοπικότητας»

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2004Οι συνεδρίες των προφορικών ανακοινώσεων γίνονται παράλληλα σε τρεις θεματικούς κύκλους στις αίθουσες Α , Β & ΓΑίθουσα Α : «Εργασίες σχετικές με σχολικά προγράμματα» Αίθουσα Β : «Εργασίες σχετικές με θεματικά δίκτυα, προγράμματα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα θέματα» Αίθουσα Γ : «Ερευνητικές εργασίες»(Κάθε προφορική ανακοίνωση θα έχει διάρκεια 15 λεπτών και θα διατίθενται 5 λεπτά για ερωτήσεις από τους συνέδρους)
Αίθουσα Α : «Εργασίες σχετικές με σχολικά προγράμματα» - 1η συνεδρία
Προεδρείο: Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος, Χρυσαφίδης Κωνσταντίνος, Τριανταφύλλου Ελένη, Λάμπρος Ιωάννης
90:00-09:20 Γραίκος Νικόλαος, Δάσκαλος – Μ.Δ.Ε. Ιστορίας της Τέχνης Α.Π.Θ., Υποψήφιος διδάκτωρ. «Δυνητικός σχεδιασμός και μεθοδολογία προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Για μια διεπιστημονική και πολιτισμική θεώρηση των θεμάτων τοπικού περιβάλλοντος. Δυο παραδείγματα προγραμμάτων από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»
09:20-09:40 Φουστέρης Νικόλαος*, Καθηγητής Μ.Ε. 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, Συντονιστής Σ.Π.Π.Ε.Μπισούκη Φωτεινή, Καθηγήτρια Μ.Ε. 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας – Μέλος Π.Ο. Σ.Π.Π.Ε. «Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Πτολεμαΐδα»
09:40-10:00 Καφετζή Ευγενία, Δασκάλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ή «εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη»; Παρουσίαση του προγράμματος Π.Ε. με θέμα: «Δοξάτο, το κεφαλοχώρι του χθες … η κωμόπολη του σήμερα»
10:00-10:20 Φώτου Γιώτα, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Νομού Λάρισας «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης. Συμπεράσματα από την εφαρμογή του προγράμματος στην 7η Περιφέρεια Σχολικού Συμβούλου Π.Ε. Ν. Λάρισας»
10:20-10:40 Ζυγούρη Έλενα, Σχολική Σύμβουλος Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Καστοριάς, Υποψ. Διδάκτωρ του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας στο γνωστικό αντικείμενο της Π.Ε. «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο: μελέτη του πλαισίου και των τρόπων ανάπτυξης διαθεματικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων».
10:40-11:00 Αθανασάκης Μ. Αρτέμης, Διδάσκων Μαρασλείου Διδασκαλείου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών «Εκτιμήσεις για την ένταξη και λειτουργία της Περιβαλλοντικής Επιστήμης στο Ενιαίο Λύκειο»
11:00-11:30 Διάλειμμα

Αίθουσα Α : «Εργασίες σχετικές με σχολικά προγράμματα» - 2η συνεδρία
Προεδρείο: Μαρδίρης Θεόδωρος , Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Σουβατζή Δέσποινα, Γκλιάος Κων/νος
11:30-11:50 Καλαμπαλίκη Θάλεια, Υπεύθυνη Π.Ε. Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας «Oικολογικά Παραμύθια». Πρώτη προσέγγιση του περιβάλλοντος για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας
11:50-12:10 Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χημικός, 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης «Αργοναύτες» «Το νερό χθες, σήμερα, αύριο-το νερό στην Αργυρούπολη»
12:10-12:30 Τουμπεκτσής Σωκράτης *, Δρ., Καθηγητής Φυσικός, Συρρής Βασίλειος, Καθηγητής, Ελληνογαλλική Σχολή «Εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών – πολιτιστικών προγραμμάτων για τα παιδία του οικισμού αθίγγανων Αγια Σοφία»
12:30-12:50 Ανθοπούλου Βαρβάρα, Δασκάλα, Μετεκπαιδευόμενη στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Διδασκαλείου Γληνός Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ «Η συμβολή ενός ΣΠΠΕ στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των μαθητών και κατανόηση βασικών περιβαλλοντικών εννοιών»
12:50-13:10 Βιτωράτος Ευστάθιος, Δάσκαλος του 17ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου, Β` Διεύθυνσης Αθηνών «Ευρωπαϊκοί υγροβιότοποι : a bird’s eye view of European freshwaters»
13:10-13:30 Κονταξής Αθανάσιος*, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12 Μηχ/γος Μηχ/κόςΤσίλης Βασίλειος, Σχολικός Σύμβουλος , ΠΕ12 Ηλεκ/γος Μηχανικός «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και ενεργητική μάθηση στα τεχνικά σχολεία με έδρα τουριστικές περιοχές εφαρμογή στο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό τομέα»
13:30-13:50 Βουδρισλής Νικόλαος*, Δάσκαλος Αυγερινού Μαρία, Δασκάλα «Η θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Α/θμια Εκπαίδευση»
14:00-15:30 Γεύμα


Αίθουσα Α : «Εργασίες σχετικές με σχολικά προγράμματα» - 3η συνεδρία
Προεδρείο: Αθανασάκης Αρτέμης, Βανικιώτη Σταυρούλα, Βουδρισλής Νίκος, Τσαλίκη Ελισάβετ
17:30-17:50 Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας «Ο ρόλος του σχολείου στην κοινωνία των πολιτών»
17:50-18:10 Κορομπίλη Λουκία, Καθηγήτρια Αγγλικών, 5ο Γυμνάσιο Κατερίνης «Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενσωματωμένο στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας»
18:10-18:30 Δασκαλάκη Διονύσια, Δασκάλα , 1ο Δημοτικό Σχολείο ΑθηνώνΔημοπούλου Μαρία*, Υπεύθυνη ΠΕ Α΄ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθηνών «Η Ελλάδα και οι γείτονές της: φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον»
18:30-18:50 Πάγκαλος Χρ. Σταύρος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., Περιφερειολόγος Παντείου Πανεπιστημίου, Σχολικός Σύμβουλος Δ/θμιας Εκπαίδευσης «Η διδασκαλία της ενέργειας ως διαδικασία προώθησης της περιβαλλοντικής συνείδησης»
18:50-19:20 Διάλειμμα

Αίθουσα Α : «Εργασίες σχετικές με σχολικά προγράμματα» - 4η συνεδρία
Προεδρείο: Λεμπέσης Κυριάκος, Γκανάκος Νίκος, Αθανασούλης Ιωάννης, Στυλιανάκης Γιάννης
19:20-19:40 Βασιλειάδου Σοφία, Φυσικός, DEA διαχείρισης περιβάλλοντος, 2ο Γυμνάσιο Περαίας Θεσ/νίκης, «Πρόγραμμα Π.Ε για τη διαχείριση του πόσιμου νερού στο Δήμο Θερμαϊκού»

19:40-20:00 Λιθοξοΐδου Λουκία, Νηπιαγωγός, Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του ΑΠΘ «Διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς στο νηπιαγωγείο: ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων»

20:00-20:20 Κουβούνας Θεοφάνης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Πολιτισμός και παραδοσιακή μελισσοκομία»
21:00 ΔείπνοΣάββατο 16 Οκτωβρίου 2004
Αίθουσα Β : «Εργασίες σχετικές με θεματικά δίκτυα, προγράμματα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα θέματα» - 1η συνεδρία
Προεδρείο: Στεφανόπουλος Νίκος, Αγγελίδης Ζήσης, Θεοδωρίδου Σοφία, Φλέγγα Φρόσω
09:00-09:20 Τσούβαλη Αικατερίνη*, Φιλόλογος, Υπεύθυνη του ΚΠΕ ΚόνιτσαςΧατζηαθανασίου Αγγελική, Φιλόλογος, Αναπλ. Υπεύθυνης του ΚΠΕ Κόνιτσας «Το Προγράμμα Π.Ε.: ²Ο Αώος που μας ενώνει². Συνεργασία του ΚΠΕ Κόνιτσας με σχολεία και φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης της Πρεμετής και της Τσιαρτσιόβας Αλβανίας»
09:20-09:40 Παπακυριακού Χάρης, Δάσκαλος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου «Παρεμβάσεις της τοπικής κοινωνίας στο (δεύτερο) βιότοπο της κοιλάδας των πεταλούδων – Η στάση του ΚΠΕ Πεταλούδων στα μελλοντικά δρώμενα του βιοτόπου»
09:40-10:00 Οικονόμου Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ Βέργου Ασημίνα, MSc. Περιβαλλοντολόγος, Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών «Το εκπαιδευτικό έργο του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων»
10:00-10:20 Μπαγιάτη Ειρήνη*, Msc, Εκπ/κός του Κ.Π.Ε. Αρχανών, Δασκάλα –Βιολόγος Στυλιανάκης Ιωάννης, Φυσικός, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Αρχανών, Πρόεδρος του Παραρτήματος της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε Ανατολικής Κρήτης, «Γιατί εξαφανίστηκαν τα γεράκια; (Η βιοσυσσώρευση και οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα)»
10:20-10:40 Μαρδίρης Θ. Δρ., Αντωνίου Ν., Γρηγορίου Μ. M.Sc., Μηντζιαρίδης Κ., Ατζέμη Α.*, Τζέρπος Κ., Πισιώτη Α. Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς «²Οι δρόμοι του νερού – Η λίμνη της Καστοριάς². Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριήμερης διάρκειας του ΚΠΕ Καστοριάς»
10:40-11:00 Φέρμελη Γεωργία, Δρ., Γεωλόγος-Εκπαιδευτικός «²Νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον², ένα ηλεκτρονικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
11:00-11:30 Διάλειμμα

Αίθουσα Β : «Εργασίες σχετικές με θεματικά δίκτυα, προγράμματα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα θέματα» - 2η συνεδρία
Προεδρείο: Σωτηράκου Μαρία, Πήλιουρας Παναγιώτης, Ξεφτέρης Γιώργος, Περδίκης Γιώργος
11:30-11:50 Βαχτσεβάνου Μαρίνα, Υπεύθυνη ΠΕ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Συνεργασία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων με την Αντιδημαρχία καθαριότητας Θεσσαλονίκης με στόχο μια βιώσιμη πόλη, στο πλαίσιο του προγράμματος του Γραφείου Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης ²Όμορφη και καθαρή Θεσσαλονίκη – ευθύνη όλων μας²»
11:50-12:10 Φαραγγιτάκης Γεώργιος*, Οικονομολόγος –Βιολόγος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης Στεφανόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος - Πολιτικός Επιστήμων, Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης Μανδρίκας Αχιλλέας, Δάσκαλος, Εκπ/κός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χημικός, Εκπ/κός του ΚΠΕ ΑργυρούποληςΑλεβίζος Αναστάσιος, Γεωλόγος, Msc, Εκπ/κός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Εθνικό θεματικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ²Βιώσιμες πόλεις – Ποιότητα ζωής²»
12:10-12:30 Ρουσσομουστακάκη Μαρία*, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΠΦ, Λέκτορας, Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Οικολογίας & ΤαξινομικήςΒαβούρη Αλίκη, ΕΕΠΦ «Φύση χωρίς σκουπίδια»
12:30-12:50 Κόκκοτος Δημήτριος, Φυσικός Μαυρέλης Κωνσταντίνος, Πολιτικός επιστήμωνΠαναγιωτόπουλος Σπύρος, Δάσκαλος Σιορίκης Θεόδωρος, ΦυσικόςΚΠΕ Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας «Τα ελληνικά ποτάμια στη φύση, στην παράδοση και στον πολιτισμό.Η ροή του ποταμού στη ροή του χρόνου»
12:50-13-10 Κουτσογιαννόπουλος Παναγιώτης*, Πολιτικός Μηχανικός - Εδαφομηχανικός, Δήμος ΚαλαμάταςΠλακονούρη Διονυσία, Δεμπεγιώτης Αντώνης, Ντεκελέ ¶ννα, Σπάλα Γεωργία, Παΐδούση Ελένη, Θωμά Κυριακή, Κάστανος Νικόλαος, Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καλαμάτας «Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ²Διαχείριση απορριμμάτων - διαλογή στην πηγή². Το αποτέλεσμα τετραετούς συνεργασίας του ΚΠΕ και του Δήμου Καλαμάτας»
13:10-13:30 Φύκαρης Ιωάννης, Δρ., Σχολικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας «Παγκοσμιοποίηση – Τοπική κοινότητα – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
14:00-15:30 Γεύμα


Αίθουσα Β : «Εργασίες σχετικές με θεματικά δίκτυα, προγράμματα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα θέματα» - 3η συνεδρία
Προεδρείο: Αντωνίου Νίκος, Περδίκης Γιώργος, Τριανταφύλλου Ελένη, Τσιροπούλου Σοφία
17:30-17:50 Χατζηλεοντιάδου Σοφία, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Π.Τ.Δ.Ε., Δ.Π.Θ. «Επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού υλικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Μελέτη περίπτωσης: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση τοπικών κοινωνιών»
17:50-18:10 Μόγιας Αθανάσιος* - Κεβρεκίδης Θόδωρος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης «Πρόταση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για την κατανόηση από μαθητές των λειτουργιών, αξιών και ανθρωπογενών αλλοιώσεων των λιμνοθαλασσών»
18:10-18:30 Μαρδίρης Θ. Δρ., Α., Αντωνίου Ν., Γρηγορίου Μ.*, Μηντζιαρίδης Κ., Ατζέμη Α., Τζέρπος Κ., Πισιώτη Α.,Εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς «Το εκπαιδευτικό υλικό του εθνικού θεματικού δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ²Βιοποικιλότητα – Το εργαστήρι της ζωής²»
18:30-19:00 Μπαλιάκου Αχιλλεία*, Δασκάλα, Μ.Δ.Δ.Ε., 4ο Δημ. Σχ. ΒούλαςΛεμπέσης Κυριάκος, Δάσκαλος, Μ.Δ.Δ.Ε., Φιλόλογος, 4ο Δημ. Σχ. Βούλας «Νεροπεριπέτειες – Νεροδιαδρομές»
19:00-19:20 Διάλειμμα

Αίθουσα Β : «Εργασίες σχετικές με θεματικά δίκτυα, προγράμματα ΚΠΕ, εκπαιδευτικό υλικό και άλλα θέματα» - 4η συνεδρία
Προεδρείο: Αγγελίδης Ζήσης, Πήλιουρας Παναγιώτης, Στεφανόπουλος Νίκος, Σουβατζή Δέσποινα
19:20-19:40 Δήμου Κατερίνα, Δασκάλα, Υπεύθυνη Π.Ε. Δ΄ Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αθηνών Μανδρίκας Αχιλλέας*, Δάσκαλος, Γεν. Γραμματέας Παραρτήματος Αττικής ΠΕΕΚΠΕ «Γνωρίζω τον τόπο μου μέσα από περιβαλλοντικά μονοπάτια»
19:40-20:00 Σαββοπούλου ¶ννα, Εκπ/κος Β/μθιας κλ. ΠΕ13 Πολιτικών Επιστημών, Μεταπτυχ. Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου και Παντείου Πανεπιστημίου, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Δραπετσώνας «Δίκτυα Π.Ε. – Εστία δημιουργίας ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών. Εθνικό θεματικό δίκτυο ²Τα λιμάνια της Ελλάδας², του ΚΠΕ Δραπετσώνας»
20:00-20:20 Κωνσταντινόπουλος Π. Συμεών, Ειδικός επιστήμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας «Η βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη, η προοδευτική μείωση της οικονομικής ανάπτυξης - Ο προσανατολισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία»
21:00 Δείπνο

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2004
Αίθουσα Γ : «Ερευνητικές εργασίες» - 1η συνεδρία
Προεδρείο: Κόκκοτας Παναγιώτης, Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Αλεξοπούλου Ιωάννα, Ορεινός Θεόδωρος
09:00-09:20 Γούπος Θεόδωρος, Διευθυντής Σπουδών Α/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας, Δρ. ΠΕ «Η δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών της προσχολικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
09:20-09:40 Βασενχόβεν Λ., Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και ΧωροταξίαςΣαπουντζάκη Κ.*, Λέκτορας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Γεωγραφίας «H παραβατικότητα της ανάπτυξης στην ατζέντα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
09:40-10:00 Λιάκου Ε.*, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 Ν. Κορινθίας, Διπλωματούχος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΓκούσια-Ρίζου Μ., Διδάκτωρ του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δέτσης Β., Λέκτορας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΑμπελιώτης Κ., Λέκτορας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από τη σκοπιά εκπαιδευτικών και μαθητών στην Α/θμια Εκπαίδευση του Νομού Κορινθίας»
10:00-10:20 Παυλικάκης Ε. Γεώργιος*, Δρ. Περιβαλλοντολόγος – Φυσικός, Υπεύθυνος Π.Ε. Δ΄ Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης ΑθήναςΤσιχριντζής Α.Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης «Αποτίμηση της αξίας των περιβαλλοντικών αγαθών στο εθνικό πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με εφαρμογή της μεθόδου εξαρτημένης εκτίμησης»


10:20-10:40 Τσαλίκη Ελισάβετ*, Βιολόγος, ΕκπαιδευτικόςΚορφιάτης Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Λέκτορας Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου ΚύπρουΧοβαρδάς Τάσος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘBirch Joanna, Research assistant, University of Durham, UKPalmer A. Joy, Department of Education and Prο Vice Chancellor, University of Durham, UK «Στάσεις παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 4 εως 10 ετών, στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου της Κερκίνης απέναντι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και του οικοτουρισμού»
10:40-11:00 Νικολάου Κώστας, Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού ‘για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’ «Διαχρονικές τάσεις του θεματικού προσανατολισμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1994-2004 με βάση την ύλη του ελληνικού περιοδικού»
11:00-11:30 Διάλειμμα

Αίθουσα Γ : «Ερευνητικές εργασίες» - 2η συνεδρία
Προεδρείο: Γούπος Θεόδωρος, Νικολάου Κώστας, Παρασκευόπουλος Στέφανος, Παλαιοπούλου Ρέα
11:30-11:50 Μάργαρης Σ. Νικόλαος*, Καθηγητής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου ΑιγαίουΓκαλογιάννης Κώστας, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αιγαίου «Θαλασσοκαλλιέργειες και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
11:50-12:10 Μπέμπη Στυλιανή*, Ηλιάδου Αικατερίνη, Καπετσώνης Κωνσταντίνος, Μεντεσίδης Ιωάννης, Μουστάκη Ουρανία, Παρσέλιας Παναγιώτης, Σατσόγλου Ελισάβετ, Σιδηροπούλου ΜαρίαΜετεκπαιδευμένοι δάσκαλοι με Υπεύθυνο καθηγητή τον Παρασκευόπουλο Στέφανο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., Διδασκαλείο «Δημ. Γληνός» «Αναπαράσταση των προστατευόμενων περιοχών στον οικολογικό και τουριστικό τύπο»
12:10-12:30 Παραδεισανός Αδάμ*, Γεωλόγος - Περιβαλλοντολόγος, Καθηγητής Μ.Ε., Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔιΧηΝΕΤΑγγελίδης Ζήσης, Δρ., Γεωλόγος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ελευθερίου – ΚορδελιούΒαρέλλα Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ. «Ο θερμαλισμός με τα μάτια των μαθητών μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
12:30-12:50 Μαλανδράκης Γεώργιος, Δάσκαλος (Ph.D.), Πανεπιστήμιο Κρήτης «Απορρίμματα: συμμετοχή στην παραγωγή, σημείο ελέγχου και κατανόηση του προβλήματος από παιδιά Δημοτικού»12:50-13-10 Κολτσάκης Ευάγγελος, Φυσικός MSc, Υποψ. Δρ. Α.Π.Θ., Ε.Λ. Αριδαίας «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»
13:10-13:30 Σωτηρίου Ευφημία*, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑΑριανούτσου Μαργαρίτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑΚόκκοτας Παναγιώτης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ «Συστημική προσέγγιση στη διδασκαλία των οικολογικών συστημάτων – Το παράδειγμα του εδάφους»
13:30-13:50 Χριστοδούλου Νικόλαος, ΜΑ, PhD, Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) «Η συμβολή της ανάλυσης λόγου στην αξιοποίηση του αφηγηματικού λόγου στα πλαίσια μιας σημειωτικής προσέγγισης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
14:00-15:30 Γεύμα

Αίθουσα Γ : «Ερευνητικές εργασίες» - 3η συνεδρία
Προεδρείο: Μάργαρης Νικόλαος, Μυλωνάς Μωυσής, Θεοδωρίδου Σοφία, Αριανούτσου Μαργαρίτα
17:30-17:50 Κόκκοτας Παναγιώτης*, Πήλιουρας Παναγιώτης, Λαθούρης Δημήτρης, ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αναζητώντας το νόημα του περιβαλλοντικού αλφαβητισμού: η περιβαλλοντική εκπαίδευση ως συμμετοχή στην/για την κοινότητα»
17:50-18:10 Πυροβέτση Μυρτώ, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Τόμτση Φ.*, Βιολόγος, Φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, Κατεύθυνση Περιβαλλοντικής Βιολογίας, Α.Π.Θ. «Aειφορικές δραστηριότητες τοπικών κοινωνιών: Κομποστοποίηση στο σπίτι»
18:10-18:30 Γιαννουλάκης Θεολόγος, Τεχνολόγος Τροφίμων Σπανομήτσιος Στέφανος, Δρ Χημικός Μηχανικός «Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία βασικών διεργασιών για την παραγωγή εναλλακτικών μορφών υγρών καυσίμων (βιοπετρέλαιο) –Εφαρμογή με χρήση φυτικών ελαίων ως πρώτης ύλης»
18:30-19:00 Καναβός Θωμάς* Δρ., Γεωλόγος, Υπεύθυνος ΚΠΕ ΚλειτορίαςΜακροδήμος Νίκος, Δάσκαλος, μέλος της Π.Ο. ΚΠΕ ΚλειτορίαςΖωδιάτου Έλενα, Θεολόγος, μέλος της Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας Σαββόπουλος Μιχάλης, Γεωλόγος, μέλος της Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας «Καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της περιοχής Κλειτορίας για παγκόσμια και τοπικά προβλήματα, για το περιβάλλον της περιοχής και για τις δραστηριότητες του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας»
19:00-19:20 ΔιάλειμμαΑίθουσα Γ : «Ερευνητικές εργασίες» - 4η συνεδρία
Προεδρείο: Παναγιωτίδης Παναγιώτης, Παναγιωτίδου Βαρβάρα, Σκαναβή Κωνσταντίνα, Τσαλίκη Ελισάβετ
19:20-19:40 Γεωργόπουλος Αλεξανδρος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Α.Π.Θ. «Περιβαλλοντική ηθική – Έχουν οι άνθρωποι υποχρεώσεις προς τα μη ανθρώπινα όντα;»
19:40-20:00 Ιωαννίδου Α. Ειρήνη*, Υποψ. Διδάκτ. Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.Παρασκευόπουλος Στέφανος, Επ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ.Τζιώνας Παναγιώτης, Καθηγητής Τμ. Αυτοματισμού, Τ.Ε.Ι.-Θ «Ζητήματα πολυπλοκότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε τοπικές κοινωνίες»
20:00-20:20 Μαρμαρινός Αντώνης, Δρ., Ε.Μ.Π., Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Καθηγητής ΠΕ13, Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Χώρες Benelux, Βρυξέλλες, «Η συμβολή της τοπικής παράδοσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
20:20-20:40 Λούντζη Μ.*, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 Ν. Κορινθίας, Διπλωματούχος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη», Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΓκούσια-Ρίζου Μ., Διδάκτωρ του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΔέτσης Β., Λέκτορας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αμπελιώτης Κ., Λέκτορας του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο «Αξιολόγηση προγραμμάτων Π.Ε. που υλοποιήθηκαν στα Γυμνάσια του Ν. Κορινθίας»
21:00 Δείπνο


Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2004(παρουσιάσεις posters, ολομέλεια σύνοψης, συμπεράσματα και κλείσιμο συνεδρίου)
Αίθουσα Δ΄Συνεδρίες παρουσίασης ανηρτημένων ανακοινώσεων (posters)
1η συνεδρία : 9:00-10:00 (posters από αριθμό 1 έως αριθμό 19)Υπεύθυνος: Πήλιουρας Παναγιώτης
Αρ 1 Χρίστος Α. Παπανικολάου, Μετεκπαιδευόμενος Δάσκαλος στο Διδασκαλείο Ιωαννίνων Δ.Ε. «Το δασός πηγή ζωής και έμπνευσης»
Αρ 2 Δημοπούλου Μαρία, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄ Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης ΑθηνώνΤερζόπουλος Θεόδωρος*, Δάσκαλος, 64ο Δ. Σ. Αθηνών «Αυθεντική αξιολόγηση σε ένα προϊόν προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
Αρ 3 Γεωργιάδης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος, 4η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας «Το πολιτισμικό τοπίο μιας περιοχής και η συμβολή του στην ανάπτυξή της: η περίπτωση της Δράμας και της Καβάλας»
Αρ 4 Κουρτεσιώτη Ανθή, Δασκάλα, 13ο Δημ. Σχ. ΕυόσμουΚαπετσώνης Κωνσταντίνος, Δάσκαλος, 13ο Δημ. Σχ. Ευόσμου «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: ²Το νερό, νεράκι ²»
Αρ 5 Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χημικός, 4ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης - «Αργοναύτες» «Χρήση των Ν.Τ. σε πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα: ² Όζον ο απρόσκλητος συγκάτοικος μας:φίλος ή εχθρός;²»
Αρ 6 Ηλιοπούλου Ιφιγένεια, Νηπιαγωγός, Μρhil στην Π.Ε «Η Αίγινα του χθες και του σήμερα»
Αρ 7 Τζήκας Π. Ιωάννης*, Σχολικός Σύμβουλος Α/θμιας Εκπ/σηςΒούρου Αγελική, ΔασκάλαΔήμου Κερασία, Δασκάλα «Το νερό στη ζωή μας»
Αρ 8 Θεοφάνης Κουβούνας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Χλωρίδα και παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Φαλάνης Λάρισας»
Αρ 9 Χατζησαββίδου Ευαγγελία, Γεωλόγος, 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας «Βαθιές εισπνοές στην πόλη των περιβαλλοντικών προβλημάτων»
Αρ 10 Ροΐδου Ευγενία*, Βιολόγος, ΕκπαιδευτικόςΣιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ04 Πέτσας Νικόλαος, Φιλόλογος, ΕκπαιδευτικόςΔροσοφορίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Γυμνάσιο Καρυώτισσας, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας «Περιπλάνηση στα σύννεφα»
Αρ 11 Αιμιλία Μαλαμούδη, Καθηγήτρια Γαλλικών, Γυμνάσιο Φούστανης Ν. Πέλλας «Όταν τα απορρίμματα εμπνέουν»
Αρ 12 Βαϊρινού Κωνστάντια, Νηπιαγωγός, κάτοχος Μ.Π.Σ. Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ «Το πάρκο- Αλσύλλιο της γειτονιάς μας»
Αρ 13 Ακριώτου Αφροδίτη, Καθηγήτρια κλ. ΠΕ11, "Αναξαγόρειο" Γυμνάσιο Ν. Λαμψάκου «Ο φίλος μας ο Σταγονούλης ταξιδεύει στα μονοπάτια του χωριού μας»
Αρ 14 Παραδεισανός Αδάμ, Γεωλόγος – Περιβαλλοντολόγος, Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔιΧηΝΕΤ «Το PH ως δείκτης ρύπανσης του περιβάλλοντος. Εργαστηριακές ασκήσεις για τις επιπτώσεις της όξινης βροχής»
Αρ 15 Μαρίνα Βαχτσεβάνου, Υπεύθυνη Π.Ε. της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ποσοτικά στοιχεία και απόψεις Υπεύθυνων για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά σχολεία και Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Αρ 16 Γκανάκος Νίκος, Προϊστάμενος Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης, Πρόεδρος Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Δυτικής Θεσσαλίας «Η προστασία του περιβάλλοντος ως δικαίωμα και ως αξία στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας»
Αρ 17 Τσαλίκη Ελισάβετ*, Βιολόγος, ΕκπαιδευτικόςΚορφιάτης Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Λέκτορας Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστημίου ΚύπρουΧοβαρδάς Τάσος, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Βιολογίας, ΑΠΘBirch Joanna, Research assistant, University of Durham, UKPalmer A. Joy, Department of Education and Pro Vice Chancellor, University of Durham, UK «Στάσεις παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, 4 έως 10 ετών, στην ευρύτερη περιοχή του υγρότοπου της Κερκίνης απέναντι σε δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και του οικοτουρισμού»
Αρ 18 Σπανομήτσιος Στέφανος*, Χημικός Μηχανικός EMΠ, MSc, PhD «Μονάδες αφαλάτωσης με κατερχόμενο υμένα. Προκαταρκτική μελέτη»
Αρ 19 Καζταρίδου Αλίκη, Δασκάλα, 1ο Δημ. Σχ. Καστοριάς, Διδ/λείο Δ.. Γληνός, Γραμματέας της ΔΕ του Παραρτήματος ΠΕΕΚΠΕ Δυτ. Μακεδονίας «Η έρευνα δράσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
Αίθουσα Δ΄
2η συνεδρία : 10:00-11:00 (posters από αριθμό 20 έως αριθμό 37)Υπεύθυνη: Τσαλίκη Ελισάβετ
Αρ 20 Βλάχος Ιωάννης, Γεωλόγος, Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε Παράρτημα Δυτ. Ελλάδας «Η συμβολή της τέχνης στη δημιουργία συνείδησης των μαθητών για τη βιώσιμη ανάπτυξη»
Αρ 21 Μαρτίνης Χ. Αριστοτέλης, Διδάκτωρ Χωροταξίας και Οργάνωσης Αγροτικού και Ορεινού Χώρου, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης - Επιστημονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Οικολογίας και Περιβάλλοντος, «Ανάλυση των προτιμήσεων των επισκεπτών του εθνικού δρυμού Παρνασσού»
Αρ 22 Φανή Βλάχου, ΚΠΕ Νάουσας «“Αντιγράφοντας τη φύση” Η ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων στη Νάουσα»
Αρ 23 Γκράσσος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 06, Med, Υποψ. Διδάκτωρ στο ΠΤΔΕ Θεσσαλίας «Προτάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των Κ.Π.Ε.»
Αρ 24 Μουρίκη Λένα, Γεωπόνος, Υπεύθυνη ΚΠΕ Βερτίσκου Θεσσαλονίκης «Το ΚΠΕ Βερτίσκου Θεσσαλονίκης. Προγράμματα-δίκτυα-δράσεις»
Αρ 25 Απέργης Μάκης, Δρ. Ιστορικός, Γενικός Γραμματέας ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της ΦύσηςΜαθιουδάκης Πάνος*, στέλεχος Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, Κοινωνιολόγος, D.E.A.- Ιστορία και Πολιτισμός, Μaster of Arts - Τέχνες Επικοινωνίας «“Οι φίλοι μας οι πελαργοί” Θεματικό δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)»
Αρ 26 Θεοδωρίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΚΠΕ Έδεσσας Κυριακού Ευάγγελος, Οικονομολόγος – Καθηγητής Πληροφορικής, Ειδικός σε θέματα Τουρισμού, Υπεύθυνος Τουρισμού Έδεσσας / ΔΕΚΕ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & εναλλακτικός τουρισμός. Συνδυασμός Δράσεων στην Έδεσσα & την Ορεινή Πέλλα»
Αρ 27 Σταυροπούλου Νικολία, Βιολόγος,Υπεύθυνη του ΚΠΕ ΑκράταςΠαπακωνσταντίνου Κώστας*, Δάσκαλος, Αναπληρωτής Υπευθύνου του ΚΠΕ Ακράτας «Το ΚΠΕ Ακράτας ως υποστηρικτικός θεσμός της βιώσιμης ανάπτυξης της περιβαλλοντικής πολιτικής»
Αρ 28 Μαυρέλης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Θέρμου «Υπαίθρια Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τοπική βιώσιμη ανάπτυξη (ένας νέος ιστορικός συμβιβασμός)»
Αρ 29 Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Οικονομολόγος, Βιολόγος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Αργυρούπολης Στεφανόπουλος Νικόλαος*, Δάσκαλος, Πολιτικός Επιστήμων, Αναπληρωτής Υπευθύνου ΚΠΕ Αργυρούπολης Μανδρίκας Αχιλλέας, Δάσκαλος, Εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Γιαννακοπούλου Σωτηρία, Χημικός, Εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Αλεβίζος Αναστάσιος, Γεωλόγος, Msc, Εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Μπαζίγου Αικατερίνη, Φιλόλογος, Ph.D., Εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης Νομικού Χριστίνα, Δασκάλα, Εκπαιδευτικός του ΚΠΕ Αργυρούπολης «H συμβολή των δράσεων και των συνεργασιών του ΚΠΕ Αργυρούπολης τη σχολική χρόνια 2003-2004 στη δημιουργία προϋποθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης»
Αρ 30 Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης «Προγράμματα και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης»
Αρ 31 ΚΠΕ Κόνιτσας ΗπείρουΤσούβαλη Αικατερίνη, Χατζηαθανασίου Αγγελική «Η δράση του ΚΠΕ Κόνιτσας για διάχυση της γνώσης και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
Αρ 32 ΚΠΕ Αρναίας «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Αρναίας»
Αρ 33 ΚΠΕ Σουφλίου Έβρου «Οι δράσεις του ΚΠΕ Σουφλίου την περίοδο 2003-2004»
Αρ 34 Παράρτημα ΠΕΕΚΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας «Οι δράσεις του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας»
Αρ 35 Περιοδικό ΠΕΕΚΠΕ « για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» «Το περιοδικό μας»
Αρ 36 Εκδοτικός οίκος «Ίων»
Αρ 37
Διάλειμμα 11:00-11:30
Καταληκτική συνεδρία σε ολομέλεια
Προεδρείο: Εκπρόσωπος ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ, Γενικός Γραμματέας ΠΕΕΚΠΕ, Εκπρόσωπος Επιστημονικής Επιτροπής, Υπεύθυνος ΚΠΕ Αρναίας, Πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρ. Μακεδονίας
11:30-12:30 Σύνοψη κυρίων σημείων όλων των συνεδριών Εκπρόσωποι των προεδρείων των 14 συνεδριών των αιθουσών Α, Β, Γ και Δ συνοψίζουν τα κύρια σημεία σε παρουσιάσεις των 4 λεπτών ο καθένας
12:30-13:30 Συζήτηση, συμπεράσματα, λήξη εργασιών
13:30-14:30 Γεύμα


 
Τοποθεσία Χαλκιδική στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" (Ουρανούπολη) 
Εισητήριο  
Διεύθυνση URL  

Site Meter

ecology Portal (C) 2002
Τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του δικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του e-ecology.gr και η όποια αντιγραφή ή αξιοποίηση δύναται να γίνεται ύστερα από έγγραφη άδεια του κατόχου ή με αναφορά στην πηγή (e-ecology.gr)