αρχείο περιεχομένων

10 Ιανουαρίου, 2003

Για μια βιώσιμη – αειφόρο γεωργία

Με ποια πολιτική θα πετύχει η ΕΕ μια βιώσιμη – αειφόρο γεωργία; Τη χρονιά αυτή γίνεται ένας ενδιάμεσος απολογισμός της κοινής αγροτικής πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό

Scroll to Top