αρχείο περιεχομένων

31 Ιουλίου, 2004

ΕΘΠΖ- Διαμαρτυρία φορέων Ζακύνθου

Το Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου μετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας, λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης αλλά και οικονομικής στήριξης από το ΥΠΕΧΩΔΕ, βρίσκεται σήμερα σε μη

Scroll to Top