αρχείο περιεχομένων

15 Μαρτίου, 2005

Η αλληλοβοήθεια κάνει μέγιστο καλό στην υγεία !

Αριστοτέλης, "Πολιτικά", 1313β κ.ε.: "Οι τύραννοι εξουδετερώνουν τους επιφανέστερους και σκοτώνουν τους θαρραλεότερους, που τους μισούν περισσότερο από όλους, απαγορεύουν εκείνα τα κοινά συσσίτια, τους

Scroll to Top