αρχείο περιεχομένων

15 Ιουνίου, 2005

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ κατά της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310.222503, 328791, 697263 Δελτίο Τύπου 15.6.05 ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δόθηκε η συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλά

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Υποβάλλεται από: ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ S.O.S. Ελληνική Ορνιθολογική

Απόφαση 202/2005 του ΣτΕ

Με την απόφαση 202/6-4-2005 της Eπιτρoπής Αναστολών Tου Συμβουλίου της Επικρατίας έγιναν δεκτές οι Aιτήσεις του Γεωτεχνικού Eπιμελητηρίου Eλλάδας για την Avαστολή Εκτέλεσης της υπ’

Scroll to Top