αρχείο περιεχομένων

29 Ιουνίου, 2005

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Υπάρχουν μερικά ερωτήματα σχετικά με την επικείμενη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος στο Δήμο Καμένων Βούρλων.Οι πολίτες για την

Scroll to Top