αρχείο περιεχομένων

24 Μαΐου, 2007

Η Οίτη δεν πρέπει να γίνει "Γκιώνα"

10ο Ενημερωτικό Έντυπο της «Κίνησης πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος στο βουνό της Οίτης» Στα χέρια του ΥΠΕΧΩΔΕ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβαλλοντικών

Scroll to Top