αρχείο περιεχομένων

25 Ιουνίου, 2009

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Το φαινόμενο της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών εξ, αιτίας διαφορών λόγων είναι πολύ παλαιό και περιοδικά επαναλαμβάνεται. Στις μέρες μας είναι ανησυχητικο

Scroll to Top