αρχείο περιεχομένων

14 Σεπτεμβρίου, 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΙΝΑ – SOS

Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.Τη.Σ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΙΝΑ – SOS ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Με τον ανωτέρω τίτλο, το Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. (για

Scroll to Top