αρχείο περιεχομένων

1 Φεβρουαρίου, 2011

Για την Προστασία του Πάρκου των Πρεσπών

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Δελτίο Τύπου, 2 Φεβρουαρίου 2011 Ένα χρόνο εκκρεμεί η επικύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών

Scroll to Top