αρχείο περιεχομένων

26 Απριλίου, 2011

Αγροτοδιατροφικές συμπράξεις και τουρισμός

Στο κείμενο εννοιολογικά επιχειρείται μια οικολογική προσέγγιση στο θέμα σε μια προσπάθεια να επισημάνει τα σημεία που θα συμβάλουν στην επιτυχία του ανωτέρω επιχειρηματικού τομέα

Scroll to Top