αρχείο περιεχομένων

20 Φεβρουαρίου, 2018

Τα ΑΕΚΚ, τα λατομεία και οι ευθύνες του Δήμου

Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, τα λατομεία και οι ευθύνες του Δήμου Του Στέφανου Σταμέλλου* Σε ένα από τα ανενεργά λατομεία ανατολικά της Λαμίας,

Scroll to Top