αρχείο περιεχομένων

25 Ιουνίου, 2018

Ο νέος Παγκόσμιος Aτλαντας Ερημοποίησης

Ο νέος Παγκόσμιος Aτλαντας Ερημοποίησης Πάνω από τα τρία τέταρτα (75%) του εδάφους του πλανήτη μας έχει ήδη υποβαθμισθεί λόγω των ποικίλων ανθρωπογενών και περιβαλλοντικών

Scroll to Top