αρχείο περιεχομένων

9 Ιουνίου, 2021

Η βιοκλιματική πλατεία Πάρκου στη Λαμία

¶κουσα ότι η ανάπλαση της Πλατείας Πάρκου στη Λαμία είναι ενταγμένη στο Σχέδιο Δράσης του Δήμου για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης και στο Σύμφωνο

Scroll to Top