αρχείο περιεχομένων

27 Μαρτίου, 2022

Βρισκόμαστε στη δίνη μιας ιδιόμορφης ανησυχητικής

Βρισκόμαστε στη δίνη μιας ιδιόμορφης ανησυχητικής κατάστασης. Τη σύνθετη και πολύπλευρη κρίση, που λέγαμε από το 2010 (οικονομική, κοινωνική, οικολογική), διαδέχτηκε η παγκόσμια υγειονομική και

Scroll to Top