αρχείο περιεχομένων

10 Μαΐου, 2023

Καύση λοιπόν και ενεργειακή αξιοποίηση και να μην αναρωτιέστε γιατί δεν προχωράει η Διαλογή στην Πηγή…

«… Εν συνεχεία, τα σύμμεικτα απόβλητα οδηγούνται σε Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων, όπου ανακτώνται τα προς ανάκτηση υλικά και το υπόλειμμα αντί να οδηγείται σε ταφή,

Scroll to Top