sstamellos

sstamellos

Απορρίφτηκε η προσφυγή της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ θυρίδα 142 35100 Λαμία
Τηλ 2231045910 6946285099 6932837696
http://www.pepla.grinfo@pepla.gr

Απορρίφτηκε η προσφυγή
των μελών της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας κατά της απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου για την «Αξιοποίηση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς»

Με το επιχείρημα ότι «οι προσφεύγοντες έλαβαν γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης … με e-mail…», χωρίς αυτό να αποδεικνύεται πουθενά, η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας έκρινε ότι η προσφυγή των μελών της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας κατατέθηκε «εκτός της νομίμου αποκλειστικής προθεσμίας και κατά συνέπεια είναι απαράδεκτη και δεν εξετάζεται περαιτέρω».

Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική. Με βάση το Ν. 2672/1998 άρθρο 14: «Για τη διακίνηση εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή ενώσεις φυσικών προσώπων απαιτείται η συγκατάθεσή τους. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μπορούν με την υποβαλλόμενη αίτησή τους ή το διακινούμενο μήνυμα, να δηλώνουν την προτίμησή τους ως προς το μέσο της απάντησης. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συγκατάθεσή τους για τη διακίνηση της απάντησης με το ίδιο μέσο», καθώς και «Η αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν συνεπάγεται έναρξη των προθεσμιών άσκησης διοικητικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων», γίνεται σαφές ότι το επιχείρημα απόρριψης της προσφυγής από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας είναι αυθαίρετη και μη σύννομη, γιατί :
1. Στην αίτησή μας δεν είχαμε καν αναγράψει κάποια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
2) Δεν είχαμε δώσει τη συγκατάθεσή μας για να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αλληλογραφία ως τρόπος απάντησης.
3) Η αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν λαμβάνεται υπόψη για την έναρξη προθεσμιών άσκησης διοικητικών προσφυγών, ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων.

Πιστεύουμε ότι το επιχείρημα της Περιφέρειας για την απόρριψη της προσφυγής μας δείχνει, στην καλύτερη περίπτωση, άγνοια νόμου.

Και από πότε αλήθεια ο Δήμος Λαμιέων ενημερώνει, επίσημα, τους δημότες του με e-mail; Και εφόσον ενημέρωσε ο Δήμος μέσω e-mail, γιατί απέστειλε και εγγράφως την απάντησή του στην αίτησή μας; Τονίζουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας είναι το info@pepla.gr στο οποίο δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα από τον Δήμο και για κανένα θέμα, καθόσον μάλιστα δεν είχαμε γνωστοποιήσει προς τον Δήμο την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, επιθυμώντας να λάβουμε απάντηση στην αίτησή μας, εγγράφως

Η Δημοτική Αρχή, με περισσή ικανοποίηση, πιστεύουμε, και με επίκληση ενός τυπικού, δικονομικού τύπου – αλλά ταυτόχρονα παράνομου – επιχειρήματος, και δυστυχώς για συμπαραστάτη και σύμμαχο στην προσπάθειά της αυτή έχει και την Περιφέρεια, ήτοι την αποστολή ενός e-mail, επιμένει στο μεγαλεπήβολο έργο της. Στην ολοκλήρωση δηλαδή της κατεδάφισης της δημοτικής αγοράς και στην απώλεια μέρους της ταυτότητας και της ιστορίας της πόλης, στην υπονόμευση της ποιότητας ζωής τη δική μας και των παιδιών μας και την επιδείνωση των όρων διαβίωσής μας, στην μείωση της βασικής πολεοδομικής λειτουργίας του χώρου ως χώρου πρασίνου μη δομούμενου, ενός χώρου από τους ελάχιστους με δυνατότητα αστικού πρασίνου της πόλης μας και τον μοναδικό στο κέντρο, την αλλοίωση του κοινόχρηστου χαρακτήρα της έκτασης αλλά και την ηχητική και ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης υπονομεύει τα οικονομικά του δήμου και τα δικά μας ως δημοτών με την καθαρά λαθεμένη οικονομικά απόφαση.

Η ουσία για μας είναι αυτή και παραμένει• και αυτή θα προσπαθήσουμε, εξαντλώντας όλα τα μέσα, να αναδείξουμε: τα σφάλματα δηλαδή της κινούμενης από τον Δήμο Λαμιέων διαδικασίας και εν τέλει να πετύχουμε την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρούμε ότι η απόφαση της Γενικής Γραμματέα της Περιφέρειας να απορρίψει την προσφυγή μας ως απαράδεκτη, είναι λανθασμένη, παράνομη, αυθαίρετη και παντελώς αβάσιμη, εκδόθηκε δε λόγω προφανούς παρερμηνείας των προσκομισθέντων και επικληθέντων στοιχείων, καθότι η προσφυγή μας, όπως λέγαμε και στο αρχικό μας κείμενο, κατατέθηκε εμπροθέσμως, καθώς λάβαμε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης στις 15/3/2010, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από το έγγραφο που μας εστάλη από τον Δήμο.

Γι’ αυτό η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας θα επανέλθει κάνοντας προσφυγή κατά της συγκεκριμένης απόφασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Ταυτόχρονα εξετάζουμε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας με παράλληλα ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να σταματήσει οποιαδήποτε εργασία στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς στέλνοντας μηνύματα σε κάθε κατεύθυνση. Για το θέμα αυτό θα δοθεί συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 26 Απριλίου
23.4.2010


Η Γραμματεία

—————————————————–
Πληροφορίες: Δημήτρης Δημόπουλος τηλ 6944574014

Scroll to Top