sstamellos

sstamellos

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες η με αριθμό 617/26.4.2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), η οποία αφορά την αίτηση για απομάκρυνση (κατ` ακρίβεια για προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας) της κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFON επί της οδού Εκκλησιών, στην Λαμία.

Αν και διαφαίνεται ότι το θέμα με συναινετική διαδικασία με τον Δήμο Λαμιέων οδεύει στην λύση του (εύρεση νέας θέσης ανατολικά του κάστρου), η όλη υπόθεση ενέχει ακόμη το ενδιαφέρον της.

Η πιο πάνω απόφαση, για να στηρίξει την απόρριψη της αιτήσεως διέλαβε και υιοθέτησε τα πιο κάτω:

α) ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας GSM εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως μη ιοντίζουσες (άσχετες με τις ιοντίζουσες που εκπέμπουν τα ραδιενεργά υλικά), οι οποίες προκαλούν στους βιολογικούς οργανισμούς μόνον γενικώς ανεκτά θερμικά φαινόμενα. Οι ενδείξεις ύπαρξης μη θερμικών φαινομένων δεν έχει αποδεχθεί ότι έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στον άνθρωπο

β) ότι διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής Επιτροπή μη Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας, η Διεθνής Ένωση Ακτινοπροστασίας (ΙΡΝΑ) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης της Ευρ. Ένωσης κλπ έχουν θεσπίσει όρια που κειμένονται από 0,45- 0,6 MW/CM, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και ο Παγκ. Οργανισμός Υγείας έχουν θεσπίσει ως όριο το 0,45.

γ) ότι το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, σε ερώτημα του Προέδρου του Κεντρ. Συμβουλίου Υγείας , έχει αποφανθεί ότι η στάθμη 0,5 εξασφαλίζει την προστασία του πληθυσμού

ε) επικαλούμενη την με αριθμό 53571/3839/1.9.2000 κοινή απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Υγείας Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία ορίζει ως υπεύθυνη για τις μετρήσεις και την προστασία του πληθυσμού από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες την Ελλ. Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η πιο πάνω απόφαση επικαλείται στη συνέχεια το περιεχόμενο της από 8/2/2002 ΑΠ Μ1/411/153 γνωμάτευσης αυτής, η οποία και αποφαίνεται ότι: «…είναι σαφές πως δεν χρειάζεται να απαγορευτεί η πρόσβαση του κοινού σε κανένα άλλο γειτονικό σημείο του σταθμού βάσης…. Από τα παραπάνω, προκύπτει πως δεν υφίσταται ενδεχόμενο έκθεσης του γειτονικού πληθυσμού σε επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας άνω των ορίων ασφαλούς έκθεσης, όπως αυτά που καθορίζονται στην ΚΥΑ»

στ) ότι από το αποδεικτικό υλικό δεν επιβεβαιώθηκε και πιθανολόγηση περί κινδύνων πρόκλησης βλάβης στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε να μπορεί να γίνεται λόγος για προσβολή της προσωπικότητας (νόμιμη βάση της αιτήσεως) ούτε επιβεβαιώθηκε ότι ήδη έχει επέλθει τέτοιου είδους βλάβη ή ότι υφίσταται αποδεδειγμένο συγκεκριμένο περιστατικό ασθένειας ή και απλού παραπόνου.

ζ) ότι για τον επικαλούμενο κίνδυνο δεν προσκομίζεται ιατρική μελέτη ή πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την σχέση της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας με κινδύνους ή βλάβες για την υγεία των κατοίκων της περιοχής, αντίθετα δε ότι οι επικαλούμενες μελέτες και δημοσιεύσεις είναι αποσπασματικές και αφορούν θεωρητικές τοποθετήσεις, χωρίς αναφορά στις επίδικες κεραίες

η) ότι μέχρι σήμερα και ενώ ήδη από πολύ χρόνο ιδίως στο εξωτερικό έχουν εγκατασταθεί παρόμοιες κεραίες μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, δεν έχουν διαπιστωθεί με τεκμηρίωση δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Παρά την αρνητική κρίση της πιο πάνω απόφασης και παρά την διαφαινόμενη διευθέτηση με την εγκατάσταση της κεραίας σε άλλο, «απομακρυσμένο» περιφερειακό σημείο, εντούτοις το θέμα παραμένει επίκαιρο και έχει το ενδιαφέρον του καθόσο:

Ι) στο κέντρο της πόλης παραμένουν και άλλες κεραίες (λ.χ. του ΟΤΕ στο κτίριό του στη πλατείας Ελευθερίας), οι οποίες θα πρέπει με την σειρά τους να απομακρυνθούν

ΙΙ) η τοποθέτηση και προσπάθεια λειτουργίας της πιο πάνω κεραίας συσπείρωσε κινηματικά πλήθος πολιτών, αλλά και οικολογικούς συλλόγους και τον Δήμο Λαμιέων, ο οποίος προέβη και στην άσκηση παρέμβασης στην πιο πάνω δίκη. Ο κόσμος αυτός δεν αρκέστηκε μόνο στις συχνές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις κάτω από το κτίριο της τοποθετημένης κεραίας, αλλά και δυναμικά προσέφυγε στο δικαστήριο διεκδικώντας και απαιτώντας την αυτονόητη και άνευ όρων προτεραιότητα προστασίας της ανθρώπινης ζωής έναντι των όποιων άλλων πρακτικών ή συμφερόντων.

Δημήτρης Σταματόπουλο
DIMITRIS S.

επικοινωνία με το e-ecology.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top