sstamellos

sstamellos

Η Π. Ε. Π. ΛΑ για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5579228469429424914"ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
http://www.pepla.gr http://pepla.blogspot.com info@pepla.gr
—————————————-

Ποια προσόντα πρέπει να έχει ο υποψήφιος
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης;

Λαμία, 2/3/2011

Από τους νέους θεσμούς του Καλλικράτη κεντρική θέση καταλαμβάνει ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης», στον οποίο ο νομοθέτης αναθέτει την υποχρέωση να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχονται στον δημότη και τον επιχειρηματία.

Έτσι ο «Συμπαραστάτης» θα καταγράφει και θα καταγγέλλει τα φαινόμενα δημοτικής κακοδιοίκησης, περιπτώσεις δηλαδή που ο πολίτης ταλαιπωρείται από υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου. Όταν […]λοιπόν ο Συμπαραστάτης παίρνει κάποια καταγγελία θα πρέπει, αφού την διερευνήσει, εντός 30 ημερών, να απαντήσει στον πολίτη και να θέσει υπό των ευθυνών τους όσους εμπλέκονται. Ο ρόλος του θα είναι επικουρικός του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ στο τέλος κάθε έτους θα συντάσσεται έκθεση η οποία θα συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής

Παράλληλα θα μπορεί να κάνει προτάσεις για τη βελτίωση της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του αλλά και με δική του πρωτοβουλία. Η ετήσια έκθεση, οι προτάσεις και οι συζητήσεις του Συμπαραστάτη με την Δημοτική Αρχή θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ο θεσμός συνιστά οργανικό κομμάτι της συντριπτικής πλειοψηφίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων της λοιπής Ευρώπης εδώ και 25 χρόνια. Αντίθετα όμως με τις ασάφειες του Νόμου και του Υπουργείου, αλλά και τις καθυστερημένες διαδικασίες εκλογής στον Δήμο μας, εκεί η σχετική νομοθεσία προβλέπει ρόλο με πλήρη και αναλυτική περιγραφή προσόντων, καθηκόντων και μέσων για την εκπλήρωση του, σαν «εγγυητή της διάφανης αμεροληψίας και της εύρυθμης λειτουργίας της αυτοδιοικητικής μηχανής, στο πλαίσιο της απόλυτης ευχέρειας να θέσει στην προσοχή των αρχών, ακόμα και με δική του πρωτοβουλία, τις δυσλειτουργίες, τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις η/και τις καταχρήσεις αρμοδιοτήτων και εξουσίας της αυτοδιοίκησης απέναντι στον πολίτη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Ποια είναι όμως τα κατάλληλα προσόντα και τα σημαντικά εκείνα εφόδια που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ώστε να ανταποκριθεί επάξια στον ρόλο που θα του αναθέσει με αντιμισθία η πολιτεία, αλλά και που εμείς ως Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας θέτουμε, ώστε να επιτύχει στην πράξη αυτός ο σημαντικός θεσμός;

Ο νόμος αναφέρει πως θα πρέπει το υπό εξέταση πρόσωπο να είναι «εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας», να έχει δηλαδή αναγνωρισιμότητα ώστε να υπάρχει αξιοπιστία και βαρύτητα στις απόψεις που θα εκφράζει στην κοινωνία και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και προϋπηρεσία κυρίως σε διοικητική θέση ευθύνης. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει συνάφεια με το διοικητικό δίκαιο, ιδιαίτερα με το δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ απαραίτητη θεωρείται και η γνώση και σχέση με τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες.

Είναι σημαντικό επίσης, κατά την γνώμη μας, το πρόσωπο του Συμπαραστάτη να είναι απόλυτα ανεξάρτητο, να μην εμπίπτει σε κομματική «πειθαρχία» και να μην έχει προηγούμενη σχέση με τον Δήμαρχο και την «κυβερνώσα» δημοτική παράταξη. Τέλος, δεν θα πρέπει να κατέχει άλλες θέσεις εξουσίας ή ευθύνης ώστε να υπάρξει απόλυτη συγκέντρωση στην δύσκολη αποστολή του και να μην υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων με συνεργάτες ή υφιστάμενούς του.

Προτείνουμε, λοιπόν, στις άλλες παρατάξεις να γίνει, με ευθύνη του προέδρου, μια ειδική άτυπη συνάντηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, ώστε να κριθούν με τις παραπάνω προϋποθέσεις τα βιογραφικά των υποψηφίων για Συμπαραστάτη του Δημότη και να γίνει συζήτηση με ακρόαση και πλήρη εξέταση των φακέλων τους. Έτσι κατά τη γνώμη μας θα μπορέσει στην τακτική συνεδρίαση να επιλεγεί ο καλύτερος/η, που θα εγκαινιάσει τον συγκεκριμένο θεσμό, πάντα προς όφελος των δημοτών και της εύρυθμης λειτουργίας του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων.

————————————
Πληροφορίες: Παναγιώτης Στασινός τηλ 6932837696

Scroll to Top