sstamellos

sstamellos

ΚΩΣ: Προτάσεις για την κυκλοφοριακή μελέτη

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
δικτυακός χώρος: www.s-elpidas.org

ΠΡΟΣ : κ.κ. Δήμαρχο Κω
Δημοτικούς Συμβούλους Κω ,
Μελετητική ομάδα κ. Γ. Χρυσουλλακη

ΘΕΜΑ:
Προτάσεις για την υπό ανα-σύνταξη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης Κω


Είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάζει η πόλη μας από πλευράς κυκλοφορίας και στάθμευσης. Κρίνουμε σκόπιμο να καταθέσουμε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τις απόψεις μας, στην νέα Δημοτική Αρχή και τους Μελετητές.

—Η επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης πρέπει να συνδυάζεται με τα νέα τεχνικά δεδομένα και την συνολική μας προοπτική για την πόλη, που δεν είναι άλλη από την ριζική διαφοροποίηση της σημερινής κατάστασης. Η ανάπλαση των εμπορικών δρόμων με διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, η διαφοροποίηση του άξονα κυκλοφορίας αυτοκινήτων για την κατασκευή λωρίδων πεζών και ποδηλατών, η οργάνωση και διεύρυνση της ζώνης πρασίνου σε βάρος του χώρου των οχημάτων και δημιουργία διαδρομών ενοποίησης των εμπορικών δρόμων με τους ανοιχτούς χώρους της πόλης (αρχαιότητες πλατείες, μέτωπο θάλασσας), είναι μονόδρομος!

Α)Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στην παραλιακή λεωφόρο Ακτή Κουντουριωτου και στους τρεις βασικούς εμπορικούς δρόμους Ιπποκράτους, Ελ. Βενιζέλου και Κανάρη πρέπει να προβλεφθεί ότι ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ μορφή μετακινήσεων σε πρώτη φάση και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε 2-3 χρόνια, θα είναι η πεζοκίνηση. Γιαυτο επιβάλουμε από τωρα την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή. Πρέπει να δοκιμαστούν σενάρια στάθμευσης για την απελευθέρωση της Κουντουριωτου, Ιπποκράτους, Κανάρη, Βενιζέλου εν όλο και τμηματικά

Β) Ειδικά για την Ακτή Κουντουριώτη πρέπει από φέτος το καλοκαίρι να απαγορευτεί η κυκλοφορία , τουλάχιστον από τις 17.00 έως τις 24.00μμ, αλλάζοντας την στάθμευση των ΤΑΞΙ και των ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ σε θέσεις που θα μας υποδείξουν οι μελετητές.

Γ) Να σχεδιαστεί η δημοτική συγκοινωνία ΔΕΑΣ με πυκνά δρομολόγια, ακριβείς χρόνους διέλευσης, με μικρά λεωφορεία που μπορούν να κινούνται στους στενούς δρόμους με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Δ) να προβλεφθούν οι αναγκαίες διαδρομές για τη μετακίνηση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την περιφέρεια στο κέντρο της πόλης.

Ε) να γίνει χάραξη επί χάρτου ενός δικτύου με ασφαλείς ποδηλατοδρόμους και διαδρομές για τους ποδηλάτες

ΣΤ) να καθοριστούν οι Σηματοδοτήσεις, Διαγραμμίσεις, οι τροφοδοσίες καταστημάτων και αποκομιδής απορριμμάτων απαγορευτικές επισημάνσεις, στάσεις λεωφορείων, στροφές, κλπ για πεζούς και τροχοφόρα, όλα αυτά που θα συνθέσουν την ομαλή κυκλοφορία.

Ζ) Πολιτική δέσμευση για Πολυκεντρική ανάπτυξη της πόλης με την αποκέντρωση κάποιων λειτουργιών και σταθμών εξυπηρέτησης, που δίνουν ζωή στις συνοικίες και περιορίζουν τις μετακινήσεις.

Η) Περιφερειακούς χώρους στάθμευσης, στις εισόδους της πόλης αλλά και περιφερειακά του ιστορικού κέντρου. Προτεραιότητα σήμερα για τη Κω αποτελεί η εξασφάλιση ελεύθερων χώρων. Προτείναμε τα έσοδα από τις κλήσεις και πρόστιμα αυθαιρέτων, τα οποία είναι της τάξης των ενός εκατομμυρίου ευρώ μέχρι τωρα, να επενδύονται στην εξασφάλιση ελεύθερων χώρων και σε απαλλοτριώσεις.

Θ) Η ολοκληρωμένη διαχείριση και η βελτίωση της λειτουργίας του κέντρου της πόλης θα βοηθηθεί κι από το θεσμό του πολιτικά αυτόνομου Διευθυντή διαχείρισης του Κέντρου και των εμπορικών δρόμων της πόλης μας. Ο Διευθυντής του Κέντρου δεν θα είναι επιθεωρητής μόνο, πρέπει να πετύχει την αλλαγή της νοοτροπίας του δημότη, να αναδείξει το ρόλο των πεζοδρόμων, να αναδείξει την ποιότητα της αγοράς σε ένα πεζοδρομημένο κέντρο, να κάνει τους πεζόδρομους χώρους συνάντησης και πολιτιστικής επικοινωνίας οργανώνοντας εκδηλώσεις (εκθέσεις, θέατρα του δρόμου, μουσικά σύνολα κλπ), να φροντίζει για την αισθητική των δρόμων, τα παρτέρια, το πράσινο κλπ.

Στο BODRUM έγινε ανάπλαση της ζώνης του λιμανιού με διεύρυνση των χώρων πρασίνου και πεζοκινησης περιορίζοντας τον παραλιακό δρόμο σε μια λωρίδα κυκλοφορίας και μετατρέποντας τον σε μονόδρομο!

Οι πολίτες της Κω, έχουν κατανοήσει την τεράστια ζημιά που προκαλεί η σημερινή κατάσταση στην εμφάνιση, την λειτουργία της πόλης, την ποιότητα ζωής μας και τα εισοδήματα μας.

Η κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ με την ΕΙΔΙΚΗ μελέτη χώρων στάθμευσης για να προχωρήσουμε ΑΜΕΣΑ στις αναγκαίες πολεοδομικές ρυθμίσεις (π.χ. θεσμοθέτηση δημιουργίας υποχρεωτικών χώρων στάθμευσης σε όλο το φάσμα του σχεδιου πόλεως και των οικισμών μας!).


σας ευχαριστούμε

για την Σ,Ε. Θ. Γεροσταθόπουλος, Α. Παπαιωάννου, Α. Πατάκος, Ν. Μυλωνάς
(λεπτομέρειες από τον κ. Γεροσταθόπουλο 6944290064)
στοιχεία Συμπαράταξης Ελπίδας δικτυακός χώρος www.s-elpidas.org
Κως 22-11-06 Ε. Βενιζέλου 10 ΚΩΣ 853.00 ΤΗΛ 22420-20674 fax 22420-20674

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟΝ δικτυακό μας χώρο: www.s-elides.org

Scroll to Top