sstamellos

sstamellos

Μήνυσαν τον δήμαρχο Λαμίας για παράβαση καθήκοντος

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

Μήνυση για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας
στον δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Λαμιέων

Σήμερα 23/6/2011 μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Λαμία και την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει την νομοθεσία για την ορθή διαχείριση των ελεύθερων χώρων, μέλη της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας κατέθεσαν μήνυση κατά του Δημάρχου Λαμιέων, του αρμόδιου Αντιδημάρχου και κάθε άλλου υπεύθυνου, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο (και συνημμένα) της μήνυσης:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΗΝΥΣΗ

ΚΑΤΑ

Των :1] κου Δημάρχου Λαμίας του Δήμου Λαμιέων, κατοίκου Λαμίας, οδός Σκληβανιώτη 8,

2] κου Αντιδημάρχου σε θέματα Περιβάλλοντος και χειρισμού των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαμιέων, κατοίκου Λαμίας, οδός Λεωνίδου 9-11 και

3] κάθε άλλου υπευθύνου.

Λαμία, 23/6/2011

Οι ως άνω μηνυόμενοι είναι ο μεν πρώτος Δήμαρχος, ο δε δεύτερος αντιδήμαρχος σε θέματα Περιβάλλοντος [καθαριότητα, ΧΥΤΑ, άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος, ευθύνη κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων καθαριότητας, πράσινο] και αρμόδιος χειρισμού των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λαμιέων, από την 1/1/2011 και με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 31/12/2014.

Εκ της ιδιότητάς τους οι μηνυόμενοι είναι υπεύθυνοι για την χορήγηση αδειών σε καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως επίσης για τον έλεγχο της τήρησης της νομιμότητας των όρων λειτουργίας αυτών, μέσω των υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων του οποίου προΐστανται.

Επίσης, οι ανωτέρω χορηγούν άδειες για την χρήση κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα για την τοποθέτηση συγκεκριμένου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων σε συγκεκριμένους και σαφώς προσδιορισμένους δημόσιους χώρους, καθώς και για τον έλεγχο τήρησης των όρων της ως άνω αδείας.

Όμως αν και σύμφωνα με το προεκτιθέμενα οι ανωτέρω φέρουν την αρμοδιότητα και την αντίστοιχη ευθύνη – ήδη εδώ και έξι [6] μήνες – δεν έχουν προβεί – ούτε έχουν διατάξει τα αρμόδια προς αυτό όργανα του Δήμου [Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομική Υπηρεσία κ.λ.π.] να προβούν -στους αναγκαίους ελέγχους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης μας και ειδικότερα :

Α] ως προς την τήρηση των όρων χρήσεως μουσικής και των διατάξεων περί ηχορύπανσης,

Β] ως προς την τήρηση των όρων τοποθέτησης τραπεζο-καθισμάτων σε κοινόχρηστους [δημόσιους] χώρους και συγκεκριμένα σε σχέση με τον αριθμό αυτών και τον χώρο τοποθέτησής τους,

Γ] ως προς την κατασκευή – τοποθέτηση μονίμων υαλοπετα-σμάτων και άλλων σταθερών κατασκευών σε κοινόχρηστους [δημόσιους] χώρους.

Η ως άνω αδράνεια της δημοτικής αρχής και κατά συνέπεια των μηνυομένων προκύπτει σαφώς από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους κεντρικούς δρόμους της πόλεώς μας – ειδικά μάλιστα στους πεζοδρόμους – όπως ενδεικτικά στην οδό Ρήγα Φεραίου, στην οδό Καραϊσκάκη [στο τμήμα από την οδό Ροζάκη – Αγγελή έως την Πλατεία Λαού] και στον πεζόδρομο της Πλατείας Ελευθερίας, όπου έχει καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα το σύνολο του πλάτους του οδοστρώματος, αφήνοντας ελάχιστο ή κατά περίπτωση και καθόλου χώρο για την διέλευση των διερχομένων.

Επιπλέον αν και αρμόδιοι ως προς αυτό δεν προωθούν στα αρμόδια όργανα του Δήμου Λαμιέων του οποίου προΐστανται, όπως στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στην οποία Πρόεδρος ο δεύτερος των μηνυομένων, τις ήδη βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου υποθέσεις παραβάσεις των όρων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να επιβληθούν σύμφωνα με το Νόμο οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικότερα και προς απόδειξη των κωλυσιεργίας των μηνυομένων, αναφέρουμε την περίπτωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος [καφετέρια – μπάρ] στην Πλατεία Ελευθερίας για την οποία έχει βεβαιωθεί παράβαση των όρων λειτουργίας της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και έχει συνταχθεί εισήγηση για την επιβολή των προβλεπόμενων από το Νόμο Διοικητικών κυρώσεων ήδη από 24/9/2010, αλλά το θέμα ήρθε προς συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής από τον Πρόεδρο και δεύτερο των μηνυομένων, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξή της μόλις την 2/6/2011, οπότε με πρόταση του ιδίου του Προέδρου αυτή και δεύτερου των μηνυομένων αναβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για επόμενη συνεδρίαση, όπως επίσης το αυτό συνέβη και στην συνεδρίαση της 21/6/2011,όχι μόνο για το προαναφερόμενο κατάστημα, αλλά και για δέκα εννέα(19) άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Επειδή, λοιπόν κατά επανάληψη οι μηνυόμενοι υπό την ιδιότητάς τους, ως Δήμαρχος ο πρώτος και αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο δεύτερος, αρνούνται με διάφορα τεχνάσματα και με συνεχείς αναβολές να ελέγξουν τις ως άνω παράνομες συμπεριφορές ως και να επιβάλουν τις νόμιμα προβλεπόμενες ποινές για τις βεβαιωμένες εξ αυτών περιπτώσεις.

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι μηνυόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος [άρθρ. 239 περ. β & 259 Π.Κ.].

Επειδή λοιπόν, πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα ανωτέρω αδικήματα.

Επειδή ως δημότες του Δήμου Λαμιέων και κάτοικοι Λαμίας νομιμοποιούμαστε στην υποβολή της παρούσας μηνύσεως [άρθρ. 36, 42 Κ.Π.Δ.].

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των ανωτέρω για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας και παράβασης καθήκοντος [άρθρ. 239 περ. β & 259 Π.Κ.].

Να μας χορηγηθεί θεωρημένο αντίγραφο της παρούσης μηνύσεως.

Ως μάρτυρες προτείνουμε τους :

1] Παναγιώτη Στασινό του Σταμάτη κάτοικο Λαμίας,

2] Γεώργιο Παλαμιώτη, κάτοικο Λαμίας,

και

3] Μητροπολίτη Φθιώτιδος κο Νικόλαο, κάτοικο Λαμίας.-

οι Μηνυτές
1. Ιωάννης Κούτσικος
2. Στέφανος Σταμέλλος
3. Αντωνία Βογιατζή
4. Λεωνίδας Κωστόπουλος
5. Δημήτριος Κοντογιάννης
6. Δημήτριος Καλοδήμος
7. Γεώργιος Γιάννακας
8. Ιωάννης Κύρκος

—————————————
Πληροφορίες:
Κούτσικος Ιωάννης τηλ 6937378138
Καλοδήμος Δημήτρης τηλ 6974304162

Δημοσιεύματα και στοιχεία για την κατάσταση στο κέντρο της Λαμίας, που έχουν δημοσιευθεί σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (απουσιάζουν δημοσιεύματα εδώ των τελευταίων ημερών, που είναι επίσης αρκετά…)

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2010/09/blog-post_3324.html (ΛΑΜΙΑ Η ΠΟΛΗ ΟΠΟΥ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ)
http://pepla.blogspot.com/2011/06/blog-post_10.html (Πλάτες από τον Δήμο για τις παράνομες καταλήψεις;)
http://pepla.blogspot.com/2011/06/blog-post_7719.html (Βαριές κατηγορίες για τις πλατείες)

http://lamianews.blogspot.com/2010/09/blog-post_7925.html ("Εκκλησία" η πλατεία Ελευθερίας, στη Λαμία)

http://pepla.blogspot.com/2010/07/blog-post_30.html (Ο Δήμος Λαμίας χορηγεί άδεια για τοποθέτηση καθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς να προσδιορίζει που θα μπουν!)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_1956.html (Ανομία στο κέντρο της Λαμίας)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_1081.html (Μια επιστολή του Δεσπότη βάζει φωτιά στα πατζάκια της αστυνομίας που τρέχει και δεν φτάνει…)
http://ixoripansi.gr/wp-content/uploads/lamia-paranomias.pdf (Γκέτο στο κέντρο της Λαμίας)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html (Δεν θα μείνουμε θεατές σε ένα πλέγμα συμφερόντων που θεωρεί πως μπορεί να βάζει στην γωνία τον πολίτη)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_90.html ("Γράμμα" από ένα "απλό τιποτένιο" πολίτη, κάτοικο Λαμίας…)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_5131.html (Γκέτο στο κέντρο της Λαμίας)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_488.html (Να δοθούν στην δημοσιότητα τα στοιχεία με τις παραβάσεις από την αστυνομία και την δημαρχεία)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_3381.html (Η ανομία στο κέντρο της Λαμίας (συνεχίζεται…..)
http://pepla.blogspot.com/2011/02/blog-post_3240.html (Υπάρχουν πεζόδρομοι στη Λαμία ή μας κοροϊδεύουν?)
http://pepla.blogspot.com/2010/12/blog-post_8155.html (Τα Πεζοδρόμια είναι … για τα αυτοκίνητα!)
http://pepla.blogspot.com/2011/06/blog-post_1355.html (Μέτρα για το κέντρο της Λαμίας ΤΩΡΑ!!)
http://pepla.blogspot.com/2011/04/blog-post_3216.html (Λαμία: Η πόλη των…θαυμάτων!)
http://pepla.blogspot.com/2011/03/25.html (Θαύμα! Εξαφανίστηκαν οι πεζόδρομοι στην Λαμία την 25η Μαρτίου!)
http://pepla.blogspot.com/2011/02/blog-post_3857.html (Λαμία: Ένα απέραντο πάρκινγκ!!!)
http://pepla.blogspot.com/2011/06/blog-post_6403.html (Πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί ο νόμος στην Λαμία;)
http://pepla.blogspot.com/2010/12/blog-post_5724.html (Στα όρια της πολιτικής Κωμωδίας ή του πολιτικού(;) εγκλήματος;)
http://pepla.blogspot.com/2010/11/blog-post_349.html (Ανακαλούν άδειες καταστημάτων λόγω θορύβου στη Λαμία)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_6787.html (Καταγγελία κατοίκων του κέντρου της Λαμίας για ηχορύπανση)
http://pepla.blogspot.com/2011/05/blog-post_39.html (Πλήρης ανομία στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου!)
http://pepla.blogspot.com/2010/11/praking.html (Λαμία: Πλατεία που έχει μετατραπεί σε Parking !)
http://pepla.blogspot.com/2010/10/blog-post_26.html (Ελεύθερο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας. Γκέτο για πάρκινγκ η Παπασιοπούλου. Είναι μακριά η ζούγκλα;)
http://pepla.blogspot.com/2010/08/blog-post_8186.html (Ελεύθερο παρκάρισμα στην Πλ. Διάκου….!)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_7719.html (Αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πάς!)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_1814.html (Προς Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία…)
http://pepla.blogspot.com/2010/09/blog-post_396.html(Δήμαρχε τι γίνεται με τη Δημοτική Αστυνομία;)
http://lamiafm1.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:2011-02-05-08-14-38&catid=34:2010-10-06-13-16-13 (Ηχορύπανση και ανταγωνισμός καφετεριών του κέντρου.)
http://ixoripansi.gr/?p=16 ( Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας)

http://www.lamiareport.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=30132:2011-06-11-08-29-45&catid=38:2010-04-22-20-27-04&Itemid=3 (Τζένη Οικονόμου: Σκληρή γλώσσα για τα τραπεζοκαθίσματα )

http://pepla.blogspot.com/2011/02/34472007.html (Συμβούλιο της Επικρατείας προς τους Δήμους: Επιστρέψτε τους δημόσιους χώρους στους πολίτες)
http://pepla.blogspot.com/2011/04/blog-post_2788.html (Η ηχορύπανση φθείρει ζωές, αλλά και σκοτώνει)
http://pepla.blogspot.com/2010/07/2000.html (Πρόστιμο 2.000 ευρώ και φυλάκιση για διατάραξη κοινής ησυχίας)
http://pepla.blogspot.com/2010/10/blog-post_3857.html («Τα πεζοδρόμια στους πεζούς!»)
http://www.pepla.gr/poiotita-zois/ixoripansi/62-i-ixorypansi-stin-lamia-diapistseis-protaseis.html (Η ηχορύπανση στην Λαμία (διαπιστώσεις-προτάσεις))

Scroll to Top