sstamellos

sstamellos

Όραμα προοπτικής η δημιουργία συστήματος τραμ…..


Όραμα προοπτικής η δημιουργία συστήματος τραμ
για την πόλη της Λαμίας


Στη συζήτηση για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λαμίας μπορεί κανείς να εντάξει την πρόταση για τη δημιουργία στην πόλη συστήματος τραμ. Το τραμ είναι φτηνή και αποτελεσματική λύση, είναι ένα μέσο φιλικό προς τον πολίτη-επιβάτη, εξασφαλίζει ταχεία και αξιόπιστη σύνδεση, είναι ένα μέσο που μπορεί να τη βγάλει από το κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό αδιέξοδο.

Η δημιουργία συστήματος τραμ στη Λαμία πρέπει να αποτελέσει όραμα προοπτικής, που σχετίζεται με την εξέλιξή της σε ένα δυναμικό κέντρο, πρωτεύουσα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έδρα Πανεπιστημίου, και με στόχο τη βιώσιμη αστική της ανάπτυξη. Η πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια ενός μεσοπρόθεσμου (ίσως και μακροπρόθεσμου) στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης και να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό των αστικών μεταφορών με προοπτική δεκαετίας τουλάχιστο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός για το τραμ θα πρέπει να αφεθεί για το μέλλον, αλλά, αντίθετα, από σήμερα πρέπει να ετοιμάζονται οι μελέτες και να διερευνώνται οι προϋποθέσεις ώστε να γίνει δυνατή η υλοποίηση και λειτουργία του, όταν η παρουσία του στο σύστημα των αστικών μεταφορών θα είναι απολύτως απαραίτητη.

Η πρόταση δεν βασίζεται στην σημερινή επιβατική κίνηση των αστικών λεωφορείων. Αντίθετα, πηγάζει από το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν οι λύσεις, που προκρίνουν το ΙΧ αυτοκίνητο ως βασικό μέσο μετακίνησης και ως εκ τούτου από την ανάγκη ενίσχυσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Σ’ αυτή την προοπτική παραμένει σημαντικός ο ρόλος των αστικών λεωφορείων, τα οποία θα πρέπει να ενισχυθούν και με την επιδότηση του κομίστρου για τις επαρχιακές πόλεις, όπως ισχύει για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όμως, τα αστικά λεωφορεία αποτελούν μέρος της οδικής κίνησης με όλα τα γνωστά προβλήματα καθυστερήσεων και χαμηλής εξυπηρέτησης, γι’ αυτό και ως μέσο έχουν κάποιο όριο στο επίπεδο της μεταφορικής υπηρεσίας, που μπορούν να προσφέρουν, ιδιαίτερα στην προοπτική επιδείνωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Το τραμ αντίθετα εμφανίζεται ως το σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς είναι άνετο, αξιόπιστο και ελκυστικό για το κοινό. Διακρίνεται για την ταχύτητα και ακρίβεια στα δρομολόγια, χάρη στον αποκλειστικό άξονα διέλευσης που χρησιμοποιεί. Παράλληλα, συνδυάζεται και συμπληρώνεται από αστικές αναπλάσεις στις περιοχές διέλευσης.

Σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει και να βοηθήσει η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, που υπάρχει μέσα στον αστικό ιστό και δεν γίνεται εντατική χρήση της. Απομένει η διερεύνηση της διάθεσης και η ενεργοποίηση του ΟΣΕ για την αξιοποίηση των δικτύων του, που περιλαμβάνει ακόμα και τη συμμετοχή του σε φορέα εκμετάλλευσης του τραμ

Η εμπειρία αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πόλεων είναι σημαντική σ’ αυτά, όπου:
– Πόλεις αντίστοιχου μεγέθους με την Λαμία προχώρησαν στη δημιουργία συστήματος τραμ, παρότι ήδη διέθεταν και λειτουργούσαν σημαντικό στόλο αστικών λεωφορείων.
– Ενέταξαν τη δημιουργία τραμ στον σχεδιασμό και την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης, με την επίτευξη συγκεκριμένων δεικτών για το αστικό περιβάλλον και την παράλληλη υλοποίηση αστικών αναπλάσεων, που αναμορφώνουν την λειτουργία της πόλης.
– Λειτούργησαν με βάση τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για την ωρίμανση των μελετών, την ενημέρωση και υποχρεωτική διαβούλευση με τους πολίτες και την σταδιακή υλοποίηση του συστήματος τραμ.

Ο σχεδιασμός για το τραμ θα πρέπει λοιπόν να είναι μακροχρόνιος, όμως θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν:
– Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την πλήρη διερεύνηση των τεχνικών λύσεων και των προϋποθέσεων για την υλοποίηση του έργου, με τεχνική και κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των επιλογών.
– Η διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης (Δημόσιες επενδύσεις, Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, συστήματα ανταποδοτικότητας).
– Η διασφάλιση των προεπιλεγμένων διαδρόμων και υιοθέτηση πολεοδομικής και συγκοινωνιακής πολιτικής, που να υποβοηθά την ανάπτυξη του τραμ.
– Η συνεργασία του Δήμου με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Αστικό ΚΤΕΛ Λαμίας, τον ΟΣΕ και τα Υπουργεία Μεταφορών, ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΠΕΘΟ.
– Η διερεύνηση της δομής του φορέα, που θα αναλάβει την προώθηση και ανάπτυξη του τραμ σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή της Λαμίας στη δημιουργία δικτύου μεταξύ των Ελληνικών πόλεων, που ενδιαφέρονται για το τραμ, για τον συντονισμό των ενεργειών και την από κοινού προώθηση των σχεδιασμών τους.

Στέφανος Σταμέλλος

Scroll to Top