sstamellos

sstamellos

Είμαστε στα ανοιχτά και προχωράμε κόντρα στον άνεμ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Τηλ 2231045910 6977261256 6932837696

Είμαστε στα ανοιχτά και προχωράμε κόντρα στον άνεμο!

Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών είναι μια ανεξάρτητη πολυσυλλεκτική αυτοδιοικητική κίνηση, που διατηρεί την πλήρη προγραμματική, πολιτική και οργανωτική της αυτοτέλεια. Τα μέλη της τα ενώνει η θέληση να αγωνιστούν από κοινού για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο Δήμο Λαμίας, με μια σύγχρονη αντίληψη για τα κοινά, με διάλογο, με συναίνεση και σύνθεση απόψεων, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και της ειλικρινούς συνεργασίας σε όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και αυτονόητα σεβόμαστε βαθιά τις άλλες παρατάξεις, όπως και το θεσμικό ρόλο των κομμάτων. Όμως, ακριβώς γι’ αυτό δεν θέλουμε τη χειραγώγηση και την υποβάθμιση της προσπάθειας μας στη λογική «με ποιο κόμμα είστε». Είμαστε αντίθετοι στη λογική του κομματικού χρίσματος και δεν μας διακατέχει η αγωνία της εξουσίας.

Η παραπάνω αξιακή τοποθέτηση είναι πιστεύουμε αυτή που μας διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες παρατάξεις, μια διαφοροποίηση που δεν μας οδηγεί στην έπαρση και στην υποτίμηση των άλλων. Αντικειμενικά είμαστε υπέρ των ευρύτερων συνεργασιών στη βάση αρχών, στόχων και προγραμμάτων, που άλλωστε απαιτεί μετεκλογικά και ο νέος νόμος του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».

Σήμερα, στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, μεγάλα ζητήματα έχουν έλθει στο προσκήνιο και επιζητούν ρυθμίσεις και λύσεις για την πόλη μας και τον Δήμο∙ ζητήματα που γεννάει η εποχή μας ή που δημιουργήθηκαν από τις καθυστερήσεις χρόνων και τις ανεπάρκειες των μονοπαραταξιακών δημοτικών αρχών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
– Η παραγωγική ανασυγκρότηση της τοπικής οικονομίας με άξονα την αναζωογόνηση του πρωτογενούς τομέα, την μεταποίηση και την ανάδειξη όλων των μορφών του εναλλακτικού τουρισμού και ταυτόχρονα η κατάλληλη επιλογή μοντέλου ανάπτυξης της κάθε τοπικής κοινότητας, που να καλύπτει τις ανάγκες της.
– Η διαφάνεια και η διευκόλυνση του ελέγχου στη λειτουργία του δήμου και του ελέγχου των επιλογών της δημοτικής αρχής.
– Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων με αμεσοδημοκρατικές πρακτικές, η στήριξη της συλλογικής δράσης και η καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού.
– Η προώθηση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την κοινωνική συνοχή και τη δικαιοσύνη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Η υπεράσπιση της διαφορετικότητας και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η συμβολή στην ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία χωρίς ρατσισμούς και ξενοφοβίες.
– Ο σεβασμός στο περιβάλλον, γιατί τα θέματα της αυτοδιοίκησης είναι πρωτίστως περιβαλλοντικά και οικολογικά.
– Η αποκατάσταση της νομιμότητας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής του δημότη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για αλληλοσεβασμό και αρμονική συνύπαρξη.

Δύσκολα πράγματα θα πει κάποιος. Σίγουρα, όμως αξίζουν την προσπάθεια∙ και πρέπει να συντονίσουμε τα βήματά μας, να παντρέψουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, πιο χρήσιμοι.

Κοινή είναι η διαπίστωση ότι ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό πολιτών τείνει να αποδεσμεύεται από την κηδεμονία κομματικά «χρισμένων» σχημάτων. Πιστεύουμε ότι ως ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό σχήμα μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη κοινωνική αποδοχή. Για τούτο καλούμε τους ενεργούς πολίτες να στελεχώσουν και να στηρίξουν την Κίνησή μας για να συνεχιστεί αυτό το εγχείρημα, να έχει μέλλον και προοπτική. Να δυναμώσει η φωνή της Ανεξάρτητης Aυτοδιοίκησης, της συμμετοχής και της συλλογικής δράσης.
Λαμία, 12/12/2018

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Scroll to Top