sstamellos

sstamellos

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε γραπτά κάποιες προτάσεις και θέσεις του e-ecology.gr για ορισμένα από τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα – θέματα που, κατά τη γνώμη μας, έχουν άμεση ανάγκη αντιμετώπισης από μέρους της πολιτείας και των Τοπικών Αρχών. ¶ρα συνδέονται άμεσα με τις προσεχείς εκλογές της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το κείμενο απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο Νομάρχη, Δήμαρχο, Σύμβουλο και σε όλους εσάς, που με την ψήφο σας θα επιλέξετε τους καλύτερους.

Στην εξέλιξη του χρόνου και μέχρι τις εκλογές του Οκτώβρη είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν πολλά θέματα και πολλές τοποθετήσεις, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και θα συμβάλλουν τη συνολική συζήτηση για τα προβλήματα του τόπου από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτή της οικολογίας και της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής με σεβασμό στη φύση και στο περιβάλλον. Εδώ χρειάζεται η βοήθεια ΟΛΩΝ. ΚΑΙ η δική σας βοήθεια που διστάζετε να σχολιάσετε, να καταγγείλετε, να προβάλετε ένα θέμα με το δικό σας τρόπο.

Το e-ecology με την ευκαιρία ευχαριστεί όλους εσάς που επισκεφθήκατε το site, που συμμετέχετε, που εγγραφήκατε ως χρήστες – μέλη, που με τα καλά σας λόγια, γραπτά και προφορικά, βοηθάτε για να συνεχίσουμε…

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

Ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης είναι ένας από τους 10 Εθνικούς Δρυμούς της Ελλάδας και αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα Ο ορεινός όγκος της Οίτης και ο Εθνικός Δρυμός υποβαθμίζεται συνεχώς από τις ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες Είναι σίγουρο ότι χρήζει ιδιαίτερης προστασίας, τέτοια, όπως προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία και το Προεδρικό Διάταγμα, που ορίζει το καθεστώς λειτουργίας του Δρυμού

Σήμερα γίνονται πράγματα για την Οίτη χωρίς την άποψη της τοπικής κοινωνίας και των οικολογικών οργανώσεων

· Προγράμματα στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ και της Διαχείρισης των Ορεινών Όγκων είναι σε εξέλιξη

· Είναι σε εξέλιξη το διακρατικό πρόγραμμα INTERREG III του ΥΠΕΧΩΔΕ

· Η Ομοσπονδία Ορειβατικών Συλλόγων έχει δικές της σκέψεις για την Οίτη

· Σχέδια και προγράμματα της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δραστηριότητες πχ Βίστριζα, μονοπάτια της Οίτης, αποχαρακτηρισμός του Εθνικού Δρυμού, μεγάλοι ασφαλτόδρομοι, Εργοστάσια κλπ

Οφείλουμε να σεβαστούμε την αγωνία και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, που θέλει την Οίτη συνολικά (και όχι μόνο τον Εθνικό Δρυμό) σαν χώρο παραγωγικής ανάπτυξης και πηγή απασχόλησης με ήπιες παρεμβάσεις στα πλαίσια του οικοτουρισμού και της προστασίας της φύσης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

– Την ίδρυση Ειδικού Δασαρχείου της Οίτης

– Τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης της Οίτης

– Την υλοποίηση των προτάσεων της μελέτης του ΕΘΙΑΓΕ

Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε

– την άμεση δραστηριοποίηση του αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας, του ΥΠΕΧΩΔΕ και των άλλων φορέων και Υπηρεσιών (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΝΑ, ΤΑ κλπ) για ανάληψη πρωτοβουλιών στα πλαίσια των προτάσεων, που έχουν επανειλημμένα κατατεθεί

– Την άμεση σύσταση Ειδικού Δασαρχείου με αποκλειστική ευθύνη τον ορεινό όγκο της Οίτης και ιδιαίτερα τον Εθνικό Δρυμό

– Την εφαρμογή του Διαχειρ Σχεδίου της Οίτης σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ

– Αυστηρά μέτρα φύλαξης του ΕΔ της Οίτης (Κανονισμός λειτουργίας)

– Τον σχεδιασμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής και των ορεινών οικισμών της Οίτης με όρους και προϋποθέσεις ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και άξονα την οικολογική προσέγγιση της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας με μελέτη, παρατήρηση, τις ομορφιές της φύσης, την ιστορία και τα μνημεία της περιοχής, την παράδοση και τα παραδοσιακά προιόντα

ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ

Το Καλλίδρομο είναι ένα βουνό, που παρουσιάζει τοπία ιδιαίτερης αισθητικής αξίας. Υπάρχει κοινή διαπίστωση ότι, εκτός από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, το βουνό παρουσιάζει ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πανίδα.

Οι απειλές για το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο αυξάνουν ταχύτατα και αυτό έχει άμεση σχέση με την οικοπεδοποίηση (ακούγονται διάφορα για αγορές εκτάσεων και τη δημιουργία οικισμών και παραθεριστικών κατοικιών μέσα στο δάσος), της διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης ορεινών δρόμων, τις ειδικές διαδρομές αγώνων αυτοκινήτου είναι κ α

Προκύπτει επομένων επείγουσα ανάγκη θεσμοθέτησης προστατευτικού καθεστώτος με παράλληλη τόνωση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων.

ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο Υγρότοπος Εκβολών του Σπερχειού και του Μαλιακού Κόλπου είναι μια προστατευόμενη περιοχή αναγνωρισμένη διεθνώς στα πλαίσια της προστασίας των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, που απαντώνται σ’ αυτή. Οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις, που απορρέουν για την χώρα μας για την προστασία και την ορθολογική διαχείρισή της και την αποφυγή δραστηριοτήτων και επεμβάσεων, που ενδεχόμενα να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά της είναι αυξημένες, αφού:

– περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο του NATURA 2000,

– έχει απογραφεί από το πρόγραμμα «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίμηση και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας στη Ελλάδα (οδηγία 92/ 43 /ΕΟΚ)» που χρηματοδοτήθηκε από την Ε Ε στα πλαίσια του Κανονισμού 1973/92/ ΕΟΚ (LIFE) και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και την Γενική Γραμματεία Δασών & ΦΠ και με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του άρθρου 4 της οδηγίας

– Η περιοχή αυτή είναι μια από τις δέκα μέσα στις οποίες υλοποιήθηκε από 1.1.96 μέχρι 31.12.96 το πρόγραμμα «Διατήρηση και διαχείριση Τόπων Κοινοτικής Σημασίας στην Ελλάδα (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)», που χρηματοδοτήθηκε από την Ε Ε από τον Κανονισμό LIFE – NATURE, στα πλαίσια του οποίου εκπονήθηκε και Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο (περιλαμβάνει περιοχή συνολικής έκτασης 47.300 ha) Υπάρχει δε υποχρέωση από το συμβόλαιο του προγράμματος αυτού, ώστε οι προτάσεις του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου να ενσωματώνονται στια οποιαδήποτε χωροταξικά και ζωνικά προγράμματα, καθώς και σε άλλα περιβαλλοντικά προγράμματα, όπως Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προγράμματα αντιρύπανσης κλπ

– Μέσα στα όρια της περιοχής αυτής βρίσκεται και ο τόπος «Υγρότοπος Εκβολών Σπερχειού» (GR 2440005), που είναι ενταγμένος στο Κοινοτικό δίκτυο των περιοχών ειδικής προστασίας ορνιθοπανίδας στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 4.1 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «για την διατήρηση των άγριων πτηνών»

– Περιλαμβάνεται στους σημαντικούς βιότοπους , που έχουν απογραφεί στα πλαίσια του Προγράμματος CORINE της Ε Ε για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

– Σύμφωνα με τη συνθήκη RAMSAR πρέπει να γίνεται ορθολογική εκμετάλλευση όλων των υγροτόπων

– Συμπεριλαμβάνεται στις 113 περιοχές της Ελλάδας, που θεωρούνται σημαντικές για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας της Ευρώπης

Δυστυχώς σήμερα τίποτα από όλα αυτά δεν εφαρμόζονται για την περιοχή. Το παράνομο κυνήγι, η παράνομη αλιεία, η καύση των καλαμιώνων, οι καταπατήσεις και πολλές άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι στην ημερήσια διάταξη.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης του Δέλτα του Σπερχειού στον οποίο να συμμετέχουν η ΝΑ, η ΤΑ, επιστημονικοί φορείς, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης – Στυλίδας και οικολογικοί φορείς και ο οποίος φορέας, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και κατάλληλη Προγραμματική Σύμβαση, να εργαστεί για:

– Την προώθηση της προστασίας της φύσης στην περιοχή

– Την ανάδειξη της περιοχής

– Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρχών και κοινού στις οικολογικές αξίες και λειτουργίες της περιοχής, καθώς και αναγκαίες ενέργειες για τη διαφύλαξή τους

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ

Σε συνδυασμό με τον Υγροβιότοπο του Μαλιακού, τον μεγάλο αριθμό μεταναστευτικών πουλιών και το ορεινό σύμπλεγμα της περιοχής θεωρούμε σκόπιμο να ιδρυθεί ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΩΝ με αναφορά στην Κεντρική Ελλάδα. Χρειάζεται η σύσταση ενός φορέα και η ένταξή του σε ανάλογο πρόγραμμα.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ

Οι προσπάθειες χρόνων όλων σχεδόν των φορέων της πόλης για την απομάκρυνση των λατομείων στα ανατολικά της πόλης στάθηκε μέχρι στιγμής αδύνατο. Η πολιτεία έχει υποχρέωση, πέρα από το περιβάλλον, να προστατέψει την υγεία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αξία των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών. Οι ευθύνες στο παρελθόν των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και πολλών άλλων υπηρεσιών είναι τεράστιες. Όμως η παράνομη λειτουργία των λατομείων δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο με οποιαδήποτε δικαιολογία.

Το θέμα έχει δήθεν «σκαλώσει» στα δικαστήρια αλλά στην ουσία πρόκειται για έλλειψη τολμηρών πολιτικών αποφάσεων από μέρους των οργάνων της πολιτείας, που δείχνει την έλλειψη προτεραιοτήτων στα θέματα του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ – ΜΕΛΕΤΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΥΤΑ

Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι έντονο στο Νομό Φθιώτιδας. Σήμερα έχουμε 2-3 επίσημους αναγνωρισμένους ΧΥΤΑ, ελάχιστους ημιεπίσημους και πολλές δεκάδες παράνομες χωματερές. Σε όλους τους σκουπιδότοπους, επίσημους και ανεπίσημους, τα σκουπίδια καίγονται. Η έλλειψη οργανωμένων τέτοιων ΧΥΤΑ είναι μόνιμη απειλή κινδύνου για την υγεία των πολιτών και μόνιμη απειλή για το περιβάλλον, τα υπόγεια και τα επιφανειακά νερά. Σήμερα αποδέκτες των απορριμμάτων είναι τα ρέματα, ο Σπερχειός σε όλο το μήκος του, ο Γοργοπόταμος, η θάλασσα και όλες οι στροφές του οδικού δικτύου.

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και να επαφίεται στις πρόχειρες και επιπόλαιες, πολλές φορές, ενέργειες τοπικών αρχόντων. Είναι απαραίτητο να οριστικοποιηθεί μια μελέτη και να εξευρεθούν 5-6 χώροι στο Νομό για την κάλυψη όλων των αναγκών. Είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι Βιολογικοί Καθαρισμοί και να γίνουν βιώσιμοι.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί από όλους σχεδόν τους φορείς, και από το ΥΠΕΧΩΔΕ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Κάθε χρόνο με την έναρξη της ελαιοσυγκομιδής και της λειτουργίας των ελαιοτριβείων του Νομού μας, ο αριθμός των οποίων είναι περίπου 70, γινόμαστε μάρτυρες της πλέον ανεξέλεγκτης ρύπανσης όλων των αποδεκτών, που παραλαμβάνουν τα λύματα των ελαιοτριβείων. Ξεροπόταμοι, ρυάκια, ρέματα και η θάλασσα δέχονται τα ανεπεξέργαστα ή ελλιπώς επεξεργασμένα απόβλητα των ελαιοτριβείων. Ιδιαίτερα δε το πρόβλημα εντοπίζεται στον Σπερχειό ποταμό, στις εκβολές του οποίου το νερό φθάνει κατάμαυρο. Αυτή η κατάσταση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ.

Θα υπάρξει αναλυτική τοποθέτηση στο θέμα σύντομα από το e-ecology.gr

8. ΞΗΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

«Ήμουνα νιος και γέρασα» Αυτό ισχύει τόσο για τα λατομεία, όσο και για τον Ξηριά της Λαμίας. Πέρασαν πάνω από δέκα χρόνια από τότε που με πρωτοβουλίες του υπογράφοντα και άλλων φορέων της πόλης ξεκίνησαν οι πρώτες καταγγελίες για τις καταπατήσεις στην κοίτη του Ξηριά, του χειμάρρου ανατολικά της Λαμίας. Από τότε χρονίζουν και οι αντίστοιχες υποσχέσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου, για την προστασία και την οριοθέτηση του χειμάρρου, την απομάκρυνση των καταπατητών και την αποκατάσταση, τα μέτρα για τη δημιουργία ζωνών πρασίνου, το ξεκαθάρισμα των ιδιοκτησιακών διεκδικήσεων και τόσες άλλες υποσχέσεις.

Πέρυσι (2001) το δικαστήριο της Λαμίας αθώωσε ιδιοκτήτη, που κατηγορούνταν ότι καταπάτησε μέρος της κοίτης του χειμάρρου. Το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης ξέρετε ποιο ήταν; Αφού λέτε ότι είναι παράνομοι, γιατί το δημόσιο, η Νομαρχία, ο Δήμος δεν εγείρει αξιώσεις εναντίον των ιδιοκτητών, που υπερασπίζονται «νόμιμες» ιδιοκτησίες. Και το ερώτημα είναι: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΞΗΡΙΑ;

Πέρυσι επίσης έγινε αναγκαστικός πλειστηριασμός ιδιοκτησίας 15 στρεμμάτων, την οποία διασχίζει ο χείμαρρος στην προέκτασή του. Είναι σίγουρο ότι τμήμα της έκτασης είναι κοίτη του χειμάρρου.

Η υπόθεση αυτή δημιουργεί στον καθένα ένα πλήθος συνειρμών, από διαπλοκές και μικροσυμφέροντα, καταστροφές και πλημμύρες αλλά και χαμένες δυνατότητες για πράσινες δροσερές εκτάσεις ανατολικά της Λαμίας. Είναι υπερβολικοί και άδικοι αυτοί, που τα σκέφτονται αυτά;

Το δημόσιο, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ο Δήμος δεν έχουν εφαρμόσει κατά την γνώμη μας τη σχετική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από αυτή. Οι δε παραλείψεις και οι καθυστερήσεις των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει ή κινδυνεύουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Ως πολίτες αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε αυτή την καθυστέρηση και την αποδίδουμε σε σκοπιμότητα και δόλο. Κι όλα αυτά είναι για μας, για τον απλό πολίτη, «βουνό» να τα τεκμηριώσουμε και να τα αποδείξουμε, ενώ φαίνεται ότι αυτή η δυσκολία πιθανόν να εκλαμβάνεται και ως αδυναμία να επιμερίσουμε ευθύνες. Θέλετε προτάσεις για τον Ξηριά;

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Νομός μας, όπως όλη σχεδόν η Ελλάδα, έχει πρόβλημα ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης των υπόγειων και επιφανειακών νερών. Πολλές φορές το θέμα αυτό απασχόλησε τα όργανα της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επανειλημμένες συνεδριάσεις. Ακούστηκαν πολλές και σωστές απόψεις – προτάσεις. Το ζήτημα είναι να αρχίσουν να υλοποιούνται. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Καταγραφή όλων των σημείων υδροληψίας στο Νομό (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές) και επιφανειακής ροής του νερού σε χάρτη με χρήση συστημάτων GIS
Καθιέρωση συστηματικών μετρήσεων στάθμης και ποιότητας (χημική σύσταση)
Καθιέρωση ζωνών προστασίας νερού, όπου δεν θα επιτρέπεται η άντληση και η ρύπανση
Ελεγχόμενη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και ενεργοποίηση της Οδηγίας 676/91 της Ε Ε για την μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων νερών από τα νιτρικά
Κίνητρα για τη μετάβαση από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία
Προστασία όλων των υγροτόπων, που έχουν απομείνει
Επαναλειτουργία – αποκατάσταση της λίμνης Ξυνιάδας στην περιοχή του Δομοκού
Διάσωση – προστασία του παραποτάμιου δάσους του Σπερχειού και όλων των παραρεμάτιων δασών στο νομό. Όχι στην ευθυγράμμιση των μαιάνδρων του Σπερχειού στα πλαίσια των δήθεν αντιπλημμυρικών – σισύφειων έργων
Προτεραιότητα σε έργα ορεινής υδρονομίας και μικρών ταμιευτήρων για τη συγκράτηση του νερού και των φερτών και την προστασία των δασών στις ορεινές λεκάνες
Συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού στις αστικές και αγροτικές περιοχές του Νομού για την ανάγκη περιστολής της σπατάλης του νερού σε όλους τους τομείς και συνειδητοποίησης του γεγονότος, ότι η συνεχής επέκταση αρδεύσιμων καλλιεργειών χωρίς να υπάρχει μελέτη υδατικών ισοζυγίων θα εξαντλήσει σύντομα τα αποθέματα νερού. Η επιμονή σε υδατοβόρες καλλιέργειες χωρίς όρους και όρια οδηγεί στην εξάντληση του νερού και στις λογικές τύπου Θεσσαλικού κάμπου. Εμείς ποιόν ποταμό θα εκτρέψουμε; Τον Κρικελιώτη;
Επαρκής και υπεύθυνη ενημέρωση των αγροτών για τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ

Δεν συμφωνούμε με τη λειτουργία Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου στις πηγές του Γοργοποτάμου και με κάθε άλλη σκέψη διαχείρισης του νερού, εκτός από αυτή που θα προκύψει από τη μελέτη ήπιας οικοτουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.(υπάρχει αναλυτικό κείμενο για το θέμα αυτό στην κατηγορία «νερά» του forum)

ΠΟΤΑΜΟΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ – ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Σπερχειός αποτελεί ανεκτίμητο δώρο της φύσης στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Μια πηγή πλούτου. Σαν φυσικό οικοσύστημα φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό πουλιών, ζώων, ερπετών, φυτών και δέντρων.

Με λύπη μας επισημαίνουμε ότι ο σημερινός άνθρωπος αυτό το οικοσύστημα το καταστρέφει και μόνο το καταστρέφει. Οι όχθες είναι χώροι εναπόθεσης σκουπιδιών σ’ όλο του το μήκος. Δήμοι και χωριά ρίχνουν τα λύματά τους στην κοίτη του. Τα λύματα των ελαιοτριβείων – τοξικά απόβλητα – καταλήγουν σχεδόν πάντα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα νερά του. Οι παράνομες εκχερσώσεις και τα περίφημα αντιπλημμυρικά έργα με την διαπλάτυνση και την ευθυγράμμιση της κοίτης κατέστρεψαν και καταστρέφουν την παραποτάμια βλάστηση. Τα νιτρικά και τα φυτοφάρμακα ρυπαίνουν τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά του. Το κυνήγι, παράνομο και νόμιμο, αποτελειώνει την πτηνοπανίδα, που σώθηκε από τα φυτοφάρμακα Ακόμα και η δυσοσμία και η κάπνα του πυρηνελαιουργείου της ΕΛΚΕ έμμεσα «καταστρέφει» τον φυσικό χώρο του Σπερχειού.. Αναλυτικότερες προτάσεις και σκέψεις θα καταχωρηθούν σε αντίστοιχη κατηγορία. Όμως οι επισημάνσεις τα λένε όλα. Ας γίνουν όλα τα άλλα εκτός από αυτά….

ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΡΔΑΤΕΣ

Την τοπική κοινωνία του Δήμου Γοργοποτάμου απασχολεί εδώ και μια δεκαετία περίπου το θέμα της ίδρυσης Μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων (μινγκ). Είμαστε αντίθετοι με τη Μονάδα αυτή για λόγους καθαρά οικολογικούς (βασανισμός των ζώων, θηριωδία, όχι στις γούνες) αλλά και σεβασμού στην τεκμηριωμένη άποψη της τοπικής αρχής ότι η περιβαλλοντική μελέτη της αναφερόμενης επένδυσης έχει πολλές ατέλειες, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι ρύπανσης πηγών και επιφανειακών νερών, η δυσοσμία που εκπέμπουν αυτά τα ζώα θα είναι αφόρητη για τους κατοίκους, τη στιγμή που η απόσταση από το χωριό και τις καλλιέργειές του είναι μικρή, κ α

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Στα πλαίσια της προόδου των εργασιών του Εθνικού Κτηματολογίου, όποιες υπάρξουν και όποτε δυστυχώς…, θεωρούμε αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στις περιοχές, που έχουν έντονα προβλήματα με αμφισβητούμενες και καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις. Τέτοια είναι η περιοχή του Δήμου της Λαμίας και βέβαια όλες οι παράλιες περιοχές του νομού, όπου και εκεί τα πάντα διεκδικούνται και καταπατούνται Παλαιότερα υπήρχε υπόσχεση από τους αρμόδιους παράγοντες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ότι η Λαμία θα ενταχθεί μέχρι το τέλος του 2000 στο πρόγραμμα. Φαίνεται ότι κι αυτό ήταν μια υπόσχεση, όπως τόσες άλλες άλλωστε. Δυστυχώς σε λίγα χρόνια θα είναι αργά πια και κάποιοι θα έχουν ευθύνη γι’ αυτό. Η ιστορία θα τους ξεχάσει;

Δρυοκολάπτης

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top