sstamellos

sstamellos

ΛΑΜΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και το κακό το συναπάντημα

Έγραφα προχθές για την αδράνεια στη Λαμία αναφορικά με τα προβλήματα της καθημερινότητας και ξεκίνησα να διαβάζω το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης που ηγείται σήμερα της δημοτικής αρχής, τη «ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΉΦΑΝΗ ΠΟΛΗ» του κ Καραίσκου. Και έλεγα ότι έχουν ήδη περάσει δυόμισι χρόνια της θητείας της δημοτικής αρχής και σε ενάμισι χρόνο θα έχουμε τις εκλογές. Διαβάζοντας «Το Σχέδιό μας για τη Λαμία» του κ Δημάρχου, διαπιστώνω -και το λέω ακόμα μια φορά- πως είναι μια έκθεση ιδεών με αοριστολογίες. Από αυτά, σήμερα τίποτα…

Διαβάστε παρακάτω το αντίστοιχο κεφάλαιο για το Περιβάλλον. Κάθισα και το αντέγραψα από το έντυπο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά σε ηλεκτρονική μορφή. Το κατέβασαν. Συγκρατείστε τις βασικές έννοιες: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων, κυκλική οικονομία, διαλογή στην πηγή, Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τοπικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, πληρώνει όποιος ρυπαίνει, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, «όσο περισσότερο ανακυκλώνω, τόσο λιγότερο πληρώνω», προγράμματα ευαισθητοποίησης, διαχείριση φυτικών αποβλήτων, Πράσινα Σημεία, αξιοποίηση αδρανοποιημένων κομποστοποιητών και διανομή κάδων κομποστοποίησης, αξιοποίηση του υπάρχοντος θρυμματιστή κλαδιών. Έχετε δει τίποτα από αυτά; Έχετε δει κάποιο μέτρο για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

Λέω να συνεχίσουμε με όλα τα κεφάλαια του προγράμματος, για να θυμηθούμε ότι υπάρχει και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που υποτίθεται είναι μια ουσιαστική δέσμευση της πλειοψηφούσας παράταξης, με βάση την οποία ψηφίστηκε. Θα πείτε, μήπως είναι νωρίς για κριτική, έχει ακόμα ενάμισι χρόνο να υλοποιήσει το πρόγραμμα του. Δεν κάνω κριτική ακριβώς, παρά θυμίζω τις δεσμεύσεις, μήπως και αφυπνιστούν για να γίνει κάτι. Όμως η καλή μέρα φαίνεται από το πρωί…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, η πόλη της Λαμίας είναι γεμάτη από συνθήματα και βρώμικες αφίσες σε τοίχους, την ίδια στιγμή που η ανακύκλωση παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό. Θέλουμε ένα Δήμο καθαρό που θα σέβεται κατοίκους κι επισκέπτες, χωρίς βανδαλισμένους κάδους, με καθαρούς κοινόχρηστους χώρους. Στόχος του σχεδίου μας είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας, η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Αλλάζουμε μεθόδους, αλλάζουμε συμπεριφορές, αλλάζουμε συνήθειες. Προωθούμε ιεραρχικά και συνδυασμένα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και τελική επιλογή την εναπόθεση των απορριμμάτων/ υπολειμμάτων σε χώρους ταφής. Ο ρόλος του Δήμου στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας είναι ιδιαίτερο σημαντικός. Δεδομένου ότι αποτελεί τον κύριο κόμβο στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα: είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των απορριμμάτων και – το πιο σημαντικό – έρχεται σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς, τους πολίτες. Πρέπει ο Δήμος να ενσωματώσει στη φιλοσοφία λειτουργίας του τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των στερεών αποβλήτων ως «υλικά/πόρους».

Οι παρεμβάσεις μας

1. Πλήρης εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων κι επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.
2. Επανασχεδιασμός και αναδιοργάνωση του δικτύου των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, containers κλπ) και των δρομολογίων αποκομιδής στη πόλη μας, ώστε να εξυπηρετούνται με το καλύτερο τρόπο οι πολίτες, να προστατεύεται η δημόσια υγεία από εστίες μόλυνσης που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη έκθεση των απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες κλπ)
3. Προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων συστημάτων συλλογής συμμείκτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης ώστε να μην επιβαρύνεται η εικόνα του δημόσιου χώρου.
4. Καθαρισμός (πλύσιμο) των μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οδοκαθαρισμός και πλύσιμο του δημόσιου χώρου (πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι κλπ)
5. Απομάκρυνση της παράνομης αφισοκόλλησης και καθαρισμός των κτηρίων από συνθήματα και tags.
6. Επικαιροποίηση και εφαρμογή του δημοτικού κανονισμού καθαριότητας, ώστε να πληρώνει όποιος ρυπαίνει. Αλλά και η απαρέγκλιτη εφαρμογή του, ώστε να μη μένει «κενό γράμμα»
7. Προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας με την εφαρμογή πρακτικών, δράσεων και κινήτρων.
8. Υλοποίηση στοχευμένων δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα συνοδεύουν τα προγράμματα διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης, με έμφαση στους νέους και ιδιαίτερα στους μαθητές. Καλλιέργεια μιας κουλτούρας ενεργού συμμετοχής στην ανακύκλωση και τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων αλλά και γενικότερα η καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού προς το περιβάλλον και το δημόσιο χώρο.
9. Αξιοποίηση προγραμμάτων LIFE και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών Natura
10. Συνεργασία με φιλοπεριβαλλοντικούς ομίλους και συλλόγους για τη συστηματική αναδάσωση του περιαστικού χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πρόληψη / επαναχρησιμοποίηση:

1. Εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν τη πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων
2. Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που αποδεικνύουν τις ευκαιρίες και την εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από την εφαρμογή δράσεων πρόληψης των αποβλήτων.
3. Ενθάρρυνση της ευρείας εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς του δημοσίου (δημοτικές υπηρεσίες) και ιδιωτικού τομέα στα όρια το Δήμου.

Ανακύκλωση:

1. Εφαρμογή προγράμματος μείωσης τελών σε εμπορικές περιοχές με βάση την αρχή του όσο περισσότερο ανακυκλώνω, τόσο λιγότερο πληρώνω.
2. Διερεύνηση και αξιοποίηση μελετών για τη διαχείριση φυτικών αποβλήτων και βιομάζας με στόχο τη δημιουργία μονάδας παραγωγής καύσιμης ύλης.
3. Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου συλλογής ειδικών υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση.
4. Σχεδιασμός και κατασκευή ενός ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου για την υποδοχή, συλλογή και προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο από δημότες όσο και από τον ίδιο το Δήμο.
5. Αξιοποίηση αδρανοποιημένων κομποστοποιητών με κοινά προγράμματα του Δήμου και των σχετικών φορέων και προώθηση προγράμματος διανομής και χρήσης κάδων φυσικής κομποστοποίησης.

Επεξεργασία:

1. Ενεργοποίηση της διαχείρισης φυτικών αποβλήτων με την αξιοποίηση του υπάρχοντος θρυμματιστή κλαδιών, με βάση μελέτη του ΚΑΠΕ για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των κλαδεμάτων και των υπολοίπων της γεωργικής παραγωγής.

Scroll to Top