sstamellos

sstamellos

Πεταμένα λεφτά στη μαύρη τρύπα των μελετών

Πεταμένα λεφτά στη μαύρη τρύπα των μελετών

του Στέφανου Σταμέλλου*

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας θα συζητηθεί αύριο το θέμα με τίτλο: «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”». Το θέμα αναφέρεται στις μελέτες για την κατασκευή ΧΥΤΑ και ΜΕΑ στη θέση «Μαγδάρα» του Τριλόφου συνολικής δαπάνης 647.479,27¤, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον ΦΟΔΣΑ Στερεάς η ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», της πράξης «Μελέτες Ωρίμανσης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Λαμίας».

Αυτό το χαρακτηρίσαμε ως μια σημαντική αλλαγή και μια νέα εξέλιξη στο σχεδιασμό του Δήμου, αφού ο νέος ΧΥΤΥ και η ΜΕΑ προτείνεται να χωροθετηθούν σε έκταση κοντά στο σημερινό ΧΥΤΑ εγκαταλείποντας οριστικά τη θέση – καλώς κατά την άποψή μας – στη «Μαγδάρα».

Πέρα από το τεράστιο ζήτημα των καθυστερήσεων στη διαχείριση των απορριμμάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε τις σπατάλες και τις δαπάνες εκατομμυρίων, τα πεταμένα λεφτά στη μαύρη τρύπα των μελετών, τα έργα και τις «ημέρες» που ξεφεύγουν από τα όρια της λογικής. Ας αναλογιστούμε τα χρήματα που δαπανήθηκαν για πόσες ακόμα μελέτες, για χωροθετήσεις, για αμοιβές συμβούλων, για δικαστικές δαπάνες και προσφυγές. Ας αναλογιστούμε τις εργατοώρες των συνεδριάσεων και την απασχόληση στελεχών του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα∙ και …χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά! Όλα αυτά για να βρεθούμε ξανά στο σημείο μηδέν και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.

Για την ιστορία – και για να φανούν οι χρόνοι «ωρίμανσης» ενός έργου για τα δεδομένα του Δήμου – δείτε παρακάτω το ιστορικό του έργου με την χρονική αναφορά αδειοδοτήσεων και ενεργειών:

2006 Στις 4/08/2006 κατατίθεται αίτηση υποβολής πρότασης στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας
2000-2006 μέτρο 6.4 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δ΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
2007 Στις 10/08/2007 κατατίθεται εκ νέου αίτηση υποβολής πρότασης στο Π.Ε.Π Στερεάς
Ελλάδας 2000-2006 μέτρο 3.9 «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Δ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
2007 Εκδίδεται η αριθμ. 13653/14-11-2007 Απόφαση έναρξης του εν θέματι έργου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΓΆ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 056/3) και με το αριθ. 14887/18-12
-2007 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης τευχών
δημοπράτησης, με υπάρχουσα πίστωση το ποσό 809.326,74 ΕΥΡΩ (Κ.Α.30.7413.0016)
2008 Δημοπράτηση στις 14-02-2008 της ανωτέρω μελέτης
2008 Υπογραφή σύμβασης αναδόχου 31-12-2008
2009 Θετική Γνωμοδότηση της ΠΠΕΛ του έργου “ΧΥΤΑ 9ης Διαχειριστικής Ενότητας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη θέση «Μαγδάρα» Δήμου Μακρακώμης (αρ.
109566/10701/15-10-2009 ΔΙΠΕΧΩ)
2010 Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου (αρ. 21020/2579/17-
03-2010 ΔΙΠΕΧΩ)
2010 Έγκριση μελετών «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Χ.Υ.Τ.Α. 9ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (αρ. 63314/6-12-2010 απόφαση Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Λαμιέων).
2011 1/6/2011, υπογράφεται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)**

Τα ερωτήματα είναι πολλά∙ και κυρίως μας προβληματίζει η έλλειψη διαφάνειας. Όλα αυτά κάποιος τα πληρώνει. Τα πληρώνει ο δημότης. Είναι χρήματα που απουσιάζουν από κοινωνικές υποδομές, από έργα που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά και την ποιότητα ζωής των δημοτών. Είναι απαραίτητο νομίζω κάποια στιγμή να γίνει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση και εκτίμηση των δαπανών για τις «άσκοπες» μελέτες, όχι μόνο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά κι άλλες, μελέτες που γίνονται για να «γίνονται».-

Λαμία, 19.12.2017
* http://www.e-ecology.gr
https://www.facebook.com/stefanos.stamellos

** Δείτε συνημμένα την απόφαση

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top