sstamellos

sstamellos

Υπολειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός Καμ Βούρλων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΕΡΕΑΣ – Αυτοδ/κή παράταξη
http://oikologiki-sterea.blogspot.gr/
greenfth@otenet.gr – τηλ: 6977261256

Υπολειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός Καμένων Βούρλων
Αγανακτισμένοι οι παραθεριστές στην Παραλία Καινουρίου

Αγανακτισμένοι είναι οι παραθεριστές στην Παραλία Καινουρίου Καμένων Βούρλων από την κατάσταση που επικρατεί στην θάλασσα. Αιτία η μη λειτουργία ή η πλημμελής λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού.

Τα λύματα του Βιολογικού παροχετεύονται με αγωγό, ο οποίος καταλήγει απευθείας στη θάλασσα ακριβώς στα όρια του κάμπιγκ του ΕΟΤ. Εκεί η δυσοσμία είναι αφόρητη ενώ τα λύματα είναι ορατά με γυμνό μάτι. Οι κάτοικοι και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Παραλίας Καινουρίου απευθύνθηκαν πολλές φορές στο Δήμο και στον Λιμενικό Σταθμό Αγίου Κωνσταντίνου. Η απάντηση κατΆ αρχήν ήταν να αποφεύγουν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και στη συνέχεια έγινε λήψη δειγμάτων από χημικό εργαστήριο, ενημερώθηκαν ότι τα αποτελέσματα ήταν κάτω των ορίων επικινδυνότητας και τους καθησύχασαν.

Το πρόβλημα, όπως λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι, συνεχίζεται. Γεγονός είναι ότι το φαινόμενο έχει εξάρσεις και υφέσεις∙ και ζητάνε ενημέρωση τόσο από τον Δήμο όσο και από το Λιμεναρχείο. Ζητάνε άμεση λύση στο πρόβλημα γιατί είναι θέμα υγείας για τους ίδιους και τα παιδιά τους, δυσφημίζεται και απαξιώνεται η περιοχή τους και αρκετοί είναι αυτοί που απομακρύνονται με κάθε τρόπο.

Επισκεφθήκαμε την περιοχή, συζητήσαμε με τους κατοίκους και διαπιστώσαμε τα καταγγελλόμενα, όπως και την μίζερη κατάσταση στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΚΑ. Η εικόνα πολλές φορές του χώρου σε προϊδεάζει και για τα υπόλοιπα. Τα χόρτα, τα παλιά εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, τα ασυντήρητα κτίρια και οι σκουριασμένοι αγωγοί μαζί με τον απαράδεκτα ρυπασμένο περιβάλλοντα χώρο σε οδηγούν σε σκέψεις, που δεν ταιριάζουν σε μια από τις πιο γνωστές λουτροπόλεις της Ελλάδας με την δόξα του παρελθόντος. Η ανικανότητα των διοικούντων και η αδιαφορία, η έλλειψη προτεραιοτήτων για την ποιότητα του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων είναι η αιτία∙ και δεν τους φταίνε οι δανειστές και η κυβέρνηση.

Η διαπίστωση, με μια απλή ανάγνωση, είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν με την 2266/92277/25.5.2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Θεωρούμε απαραίτητη την ΑΜΕΣΗ παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών – και θα περιμένουμε τις απαντήσεις τους – για την επίλυση του προβλήματος, όχι μόνο γιατί κινδυνεύει η δημόσια υγεία, όχι μόνο γιατί είναι θέμα βιωσιμότητας των τουριστικών υποδομών και της απασχόλησης, όχι μόνο γιατί αφορά ένα δικαίωμα των πολιτών για μια καθαρή θάλασσα, αλλά και γιατί «το περιβάλλον είναι πηγή ζωής, είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς…» όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Και για έναν ακόμα λόγο: αφορά τον Μαλιακό κόλπο και την ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή του Δικτύου NATURA 2000.

Συν: πέντε φωτογραφίες Λαμία, 27.8.2018
[τηλ επικοινωνίας: 6977261256]
Περισσότερα στοιχεία για τον Βιολογικό Καθαρισμό Καμένων Βούρλων

1. Ο ΒΙΟΚΑ Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ENVIREG, κατασκευάστηκε και λειτούργησε το 1995-96, ενώ έχει πάρει ανανέωση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στις 25.5.2015

2. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται εντός των ορίων της Περιοχής NATURA 2000 με την ονομασία "Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος”

3. Εκκρεμεί ορισμός υπευθύνου από το Δήμο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου !
http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/View.aspx?xuwcode=GR2440120116

4. Δείτε εδώ την απόφαση έγκρισης Ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων
http://astikalimata.ypeka.gr/FileSystem/Uploads/XUWWTP/GR2440120116/Files/%CE%9C%CE%A0%CE%95%20%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%9A%CE%91%20%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1%20%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%B1%202015.pdf Αριθ . Πρωτ. Οικ : 2266/92277/25.5.2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανανέωση της αρ.145029/30-9 09 Κ.Υ.Α . έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Καμένων Βούρλων" στο Ν. Φθιώτιδας.

5. Η λειτουργία και η συντήρηση του ΒΙΟΚΑ φαίνεται ότι έχει ανατεθεί στην εταιρεία «KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Δείτε εδώ το ένταλμα πληρωμής της εταιρείας: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΗΝΩΚ1-6ΧΕ
Αρ. Πρώτου Εντάλματος :196 – 7/3/2018
ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ : 90.000,00
ΕΝΤΑΛΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ : 42.474,17
ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ : 12.863,83
ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 34.662,00

6. Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων φαίνεται ότι δεσμεύτηκαν 18.056 ευρώ για την συντήρηση του ΒΙΟΚΑ. Εδώ η απόφαση: https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΨΩΩΚ1-ΧΓΔ
Α Π 6798/6-8-2018: Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους ¤ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (18.056,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Κ.Α.Ε. 25.6262.0008 οικ. έτους 2018 για την ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΕΛ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ.

«Κατά τη φάση λειτουργίας της ΕΕΛ, εφόσον η εγκατάσταση συντηρείται σωστά (σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του κατασκευαστή), ο κίνδυνος αστοχίας του συστήματος είναι εξαιρετικά μικρός έως αμελητέος.

Ο υπεύθυνος λειτουργίας της ΕΕΛ θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές στις οποίες θα περιλαμβάνεται δελτίο συμβάντων και πραγματοποιηθείσας συντήρησης, καθώς επίσης και προτάσεις ή ανάγκες για μείζονες συντηρήσεις ή βελτιώσεις.

Η εγκατάσταση θα τηρεί βιβλίο παρακολούθησης σχετικά με την ποιότητα και την παροχή των διατιθέμενων επεξεργασμένων λυμάτων, το οποίο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών.

Εάν απαιτηθεί, ο φορέας λειτουργίας του έργου θα καταχωρεί τα τεχνικά και λειτουργικά δεδομένα της Εγκατάστασης στην Εθνική Βάση Δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.»

Scroll to Top