Πανελλαδική Κίνηση κατά των Γ.Τ.Ο.: Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Γ.Τ.Ο
(ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)
Αθήνα 30-31/10/2004


Στη συνάντηση που έγινε στην Αθήνα στις 30 και 31/10/2004 με εκπροσώπους των συντονιστικών επιτροπών από τις κινήσεις φορέων και πολιτών που υπάρχουν σε κάθε νομό και δραστηριοποιούνται ενάντια στα μεταλλαγμένα

συζητήθηκε :
η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα από άποψη νομοθεσίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι πολιτικές θέσεις που εκφράζονται από τα κόμματα αλλά και η πορεία του κινήματος ενάντια στους Γ.Τ.Ο. Επαναβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα της ξεκάθαρης αποτύπωσης της αρνητικής βούλησης της κοινωνίας κατά των Γ.Τ.Ο. και η αντίθεση σε εκπτωτικές διαδικασίες οι οποίες με βεβαιότητα θα κατέληγαν στο να αποτελέσει το κίνημά μας μέρος του προβλήματος, αποτελώντας ένα πιθανό φορέα διαχείρισης της κρίσης.

αποφασίστηκαν :
· συγκεκριμένοι τρόποι δράσης με στόχο την ενημέρωση καταναλωτών και παραγωγών.
· συμμετοχή, σαν παρατηρητές σε πρώτο βήμα, στην επιτροπή Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου που αποδέχτηκε αίτημα της Κίνησης κατά των Γ.Τ.Ο. Μαγνησίας για μελέτη κατάρτισης, και σύνταξη πρότασης νόμου για την απαγόρευση των Γ.Τ.Ο. στην Ελλάδα.

Με απορία διαπιστώσαμε την έλλειψη δυναμικών και αποτελεσματικών κινήσεων-παρεμβάσεων των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων για την προστασία τους από τα μεταλλαγμένα, καθώς και των αρμόδιων φορέων και ομάδων που έχουν την ευθύνη διαφύλαξης των τοπικών ποιοτικών προϊόντων (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. κλπ). Διαφωνούμε με την τακτική οικολογικής οργάνωσης που ετοιμάζει πρόταση νόμου για συνύπαρξη (!) γ.τ. καλλιεργειών με βιολογικές και συμβατικές γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η συνύπαρξη δεν είναι δυνατή και η όποια ανάλογη νομοθεσία δεν θα είναι παρά η Κερκόπορτα για την είσοδο των μεταλλαγμένων.
Δηλώνουμε την απόφασή μας να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα ελεύθερη από την καλλιέργεια-εμπορία και διακίνηση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών
Απαιτούμε από την Ελληνική βουλή να κάνει νόμο τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού και με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Δημοκρατίας και Κυριαρχίας του Ελληνικού Συντάγματος που αναφέρονται στην προστασία της Ζωής, της Υγείας και του Περιβάλλοντος και στην Αρχή της Προφύλαξης όπως περιγράφεται στο διεθνές Πρωτόκολλο Βιοασφάλειας της Καρθαγένης να ψηφίσει εκείνο το Νομικό Πλαίσιο που θα απαγορεύει την είσοδο των Γ.Τ.Ο. στη χώρα μας.

Άλλα Δελτία Τύπου

Scroll to Top