sstamellos

sstamellos

Αμμοληψίες και μπαζώματα στο ρέμα του Λογγού ΛοκρΑμμοληψίες και μπαζώματα στο ρέμα του Λογγού Λοκρίδας

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


Είμαστε κίνηση πολιτών του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου για την προστασία του περιβάλλοντος. Προ ολίγων ημερών σε επίσκεψη στο ποτάμι του Λογγού (Ξηριάς) διαπιστώσαμε ότι έχουν γίνει αμμοληψίες και μπαζώματα μεγάλης εκτάσεως από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει την κατασκευή της παράκαμψης Αγίου Κων/νου.

Αυτές οι παράνομες παρεμβάσεις αλλάζουν τη ροή της κοίτης του ποταμού και δημιουργούν τεράστιο οικολογικό και περιβαλλοντικό πρόβλημα, τόσο στο φυσικό όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Μπροστά στο ανωτέρω πρόβλημα και πριν τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και περιουσίες ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να ληφθούν ΑΜΕΣΑ τα εξής μέτρα :

1) Επαναφορά της κοίτης του ρέματος στην προτεραία φυσική κατάσταση όπως αυτή φαίνεται στις αεροφωτογραφίες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, με άμεση απομάκρυνση των τεραστίων ποσοτήτων μπαζών έτσι ώστε να μην μεταφερθούν αυτές σε τυχόν έντονη βροχόπτωση στη θάλασσα και στις παράπλευρες ιδιοκτησίες.

2) Καθαρισμός σε όλο το μήκος του ποταμού και άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών.

3) Δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στο ποτάμι (Ξηριάς)

4) Συνολική μελέτη και άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε όλα τα ρέματα της περιφέρειας του Δήμου Αγίου Κωνσταντίνου έτσι ώστε να μη κινδυνεύσουν ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ και κυρίως το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Για την Κίνηση πολιτών
Διαμουμάτου Ευφροσύνη τηλέφωνο 2235091330 κιν 6937008295
Λαουτάρη Ελένη
(ακολουθούν 240 υπογραφές κατοίκων της περιοχής)


ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ


Σήμερα 18 Ιουλίου 2007 οι κάτωθι υπογράφοντες Γεώργιος Στρωματιάς Τοπογράφος Μηχανικός και Πρασσά Παρασκευή Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλοι Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθ/δας, αφού λάβαμε υπόψη :
1. Προφορικές καταγγελίες στον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φώτη Τσιγκόλη, για παράνομη αμμοληψία στο χείμαρρο Λογγού
2. Την αριθμ. 11/18-7-07 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, μεταβήκαμε, παρουσία του Προϊσταμένου στο χείμαρρο «Ξηριά» Λογγού, στο τμήμα νότια της Εθνικής Οδού Λαμίας – Αθηνών και σε απόσταση έως 2 χλμ. προς νότο, όπου διαπιστώσαμε τα εξής :
Α) Σε απόσταση 1.200 μ. από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού είχε πραγματοποιηθεί πρόσφατη αμμοληψία από την κοίτη του χειμάρρου και σε μήκος 800 μ. κατευθυνόμενοι νοτίως. Η περιοχή επέμβασης σημειώνεται στο συνημμένο απόσπασμα κλ. 1 : 5.000 της Γ.Υ.Σ. (σχ.1) και το τμήμα της κοίτης απ’ όπου έγινε εξόρυξη υλικού έχει διαστάσεις 800 μ. Χ 25μ. Χ 1 (όπου 25 μ. είναι το μέσο πλάτος και 1 μ. το μέσο βάθος εξόρυξης). Κατά συνέπεια η ποσότητα εξόρυξης είναι 20.000 Χ 1,25 συνετελεστή επιπλήσματος, 25.000m3 αμμοχάλικου. Οι όχθες του χειμάρρου σ’ αυτή την περιοχή είχαν ύψος άνω των 4 μ. και η αμμοληψία δεν ακουμπούσε στις όχθες.
Β) Στην εν λόγω περιοχή είχε ζητηθεί από την εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΕ άδεια αμμοληψίας και συγκεκριμένα για την έκταση 1-2-3-..-38-39-40-1 που σημειώνεται στο σχέδιο 2, η οποία δεν εγκρίθηκε διότι ήταν εκτός της εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης.
Γ) Κατά την ώρα της αυτοψίας δεν γινόταν αμμοληψία από την κοίτη του χειμάρρου αλλά από μία άλλη ιδιωτική έκταση που βρίσκεται σε απόσταση 600 μ. νότια της Εθνικής Οδού Λαμίας – Αθηνών και δυτικά του χωματόδρομου
Δ) Τέλος βρέθηκε σε σημείο ανατολικά του χωματόδρομου προς Aγναντη, κινητό σπαστηροτριβείο και δίπλα στην ως άνω περιγραφόμενη αυθαίρετη περιοχή αμμοληψίας και συσωρευμένα υλικά διαλογής κοσκινίσματος αμμοχαλίκων.
Όσον αφορά το κινητό σπαστηροτριβείο, σύμφωνα με μαρτυρίες εργατών στο άλλο σπαστηροτριβείο βορειότερα εντός της ιδιωτικής έκτασης, ανήκει στην ίδια εταιρεία (ΑΚΤΩΡ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ)

1. Στρωματάς Γεώργιος
2. Πρασσά Παρασκευή


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Μετά από μια γενική αυτοψία που έγινε κατά μήκος του ποταμού Ξηριά στην περιοχή του Δ.Δ. Λογγού του Δήμου Αγίου Κων/νου – Λοκρίδας διαπίστωσα τα εξής : στην ευρύτερη περιοχή ως γνωστόν γίνονται τα έργα της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας – Θεσσαλονίκης και από τις εκχωματώσεις αυτής, τα χώματα τοποθετήθηκαν σε πολλά σημεία του ποταμού εμποδίζοντας έτσι την ομαλή ροή αυτού. Έχουν τοποθετηθεί μάλιστα σε σημεία όπου το ποτάμι έχει μεγάλη ορμή. Σε μία έντονη βροχόπτωση θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα από αυτά τα χώματα τα οποία θα παρασυρθούν προς τις εκβολές του ποταμού (εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά) όπου κυριολεκτικά ο πυθμένας της θάλασσας σε μία πολύ μεγάλη έκταση θα υποστεί περιβαλλοντικές καταστροφές. Στην εν λόγω περιοχή υπάρχουν πολύ ωραίες παραλίες οι οποίες θα καταστραφούν. Επίσης από τη μείωση, σε πολλά σημεία του εμβαδού του ποταμού θα αυξηθεί η ορμή του νερού με αποτέλεσμα να έχουμε αλλαγή της ροής και αλλάζοντας την κατεύθυνσή του, όπως σχηματίσθηκε χιλιάδες χρόνια πριν με αποτέλεσμα την δημιουργία πλημμύρων, νεροφαγωμάτων κ.λ.π.

Λογγός / / 2007

WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26 9 – 8 – 2007
10558 Αθήνα Αρ.Πρωτ. 255
Τηλ. 210-3314893
Fax: 210-3247578

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θέμα : Επεμβάσεις στον χείμαρρο «Ξηριά» Λογγού, Φθιώτιδας

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες

Κατόπιν καταγγελιών από υποστηρικτές μας, πληροφορηθήκαμε για αυθαίρετες επεμβάσεις στον χείμαρρο «Ξηριά» Λογγού, στο τμήμα νότια της Εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών

Με βάση την έκθεση αυτοψίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φθιώτιδας στις 18 Ιουλίου 2007, διαπιστώθηκαν παράνομες αμμοληψίες και αποθέσεις αδρανών υλικών στον χείμαρρο «Ξηριά» Λογγού κατά τις εργασίες κατασκευής της Εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας, οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται εκτός των προβλεπόμενων από την εγκεκριμένη Aδεια Περιβαλλοντικών Όρων που έχει δοθεί για το συγκεκριμένο έργο.

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε έλεγχο της σχετικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Aδειας Περιβαλλοντικών Όρων και σε περίπτωση υπερβάσεων ή παραβάσεων των παραπάνω, παρακαλούμε να προχωρήσετε σε επιβολή όλων των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών μέτρων, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση των διαπιστωθέντων ενεργειών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την απάντησή σας με την κοινοποίηση σχετικών εγγράφων

Με εκτίμηση

Ηλίας Τζηρίτης
Συντονιστής Νομικής Ομάδας Υποστήριξης Πολιτών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΥΠΕΧΩΔΕ/Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
3. Κτηματική Υπηρεσία Φθιώτιδας
4. ΝΑ Φθιώτιδας / Διεύθυνση ΠΕΧΩ
5. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / ΔΙΠΕΧΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο
2. Υπουργείο Οικονομικών, Γενικός Γραμματέας Τελωνειακών και Φορολογικών Θεμάτων

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top