sstamellos

sstamellos

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ !

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠΕ (πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ) &
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
Επικοινωνία : τηλ : 210-5537308-9 -10. fax: 5537220. Κιν. 6977180196 -6944306700
Email: epitropiagona@gmail.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ !
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Νέα Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το ΥΠΕΧΩΔΕ

Νέα εμπλοκή στα σχέδια γιγάντωσης και εδαφικής επέκτασης του Διυλιστηρίου της ΠΕΤΡΟΛΑ (ΕΛΠΕ ΒΕΕ) που προκαλούν τις σύσσωμες αντιδράσεις ολόκληρης της κοινωνίας του Θριασίου !
Με την 2262/2008 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση της ΠΕΤΡΟΛΑ που στρεφόταν κατά της απόφασης της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας .
Το Κτηματολογικό Γραφείο Ελευσίνας είχε απορρίψει 2 αιτήσεις της εταιρίας με τις οποίες αυτή αμφισβητούσε την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου σε μεγάλο τμήμα της πρώην ΟWENS (χώρος προοριζόμενος για την εδαφική επέκταση του Διυλιστηρίου) και ζητούσε την διόρθωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος υπέρ αυτής!
Το Πρωτοδικείο Αθηνών με την ανωτέρω απόφασή του δικαίωσε το Κτηματολογικό Γραφείο Ελευσίνας απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της εταιρίας.
Η ΠΕΤΡΟΛΑ είναι πλέον αναγκασμένη να καταφύγει σε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για να επιδιώξει – μετά παρέλευση πολλών μηνών – την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης !
Η εξέλιξη αυτή τινάζει στον αέρα τα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα γιγάντωσης και εδαφικής επέκτασης του διυλιστηρίου αφού,

• Ακόμα κι αν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης από τα συναρμόδια Υπουργεία, καμιά οικοδομική άδεια για ανέγερση των εγκαταστάσεων δεν μπορεί να εκδοθεί αφού η ΠΕΤΡΟΛΑ δεν θα διαθέτει νόμιμο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας .
• Με την υπΆ αριθμ. 96/07 ομόφωνη απόφασή του το Δημοτ. Συμβούλιο Ελευσίνας έχει έγκαιρα αποφασίσει την άσκηση όλων των ενδίκων μέσων προσβάλλοντας με αιτήσεις Ακυρώσεως και Αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κάθε διοικητική πράξη που θα αδειοδοτεί τα σχέδια . Στα πλαίσια αυτά εντός της εβδομάδας ύστερα από πρόσφατη απόφαση (1/4/08) του Δημ. Συμβουλίου θα κατατεθεί από τον Δήμο Ελευσίνας Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ κατά της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης που εγκρίνει μετατροπές στο συγκρότημα Υδραποθείωσης του Ντήζελ.

• Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατατέθηκαν από τον Δήμο Ελευσίνας αίτηση αναστολής και ακυρώσεως κατά της άδειας κατεδάφισης των υφιστάμενων κτιρίων της παλαιάς Υαλουργίας ΟWENS και εξεδόθη ήδη προσωρινή διαταγή.
• Νέα αναβολή , την 10η στην σειρά , έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση του καθορισμού του Αιγιαλού έμπροσθεν του εδαφικού χώρου της επέκτασης του διυλιστηρίου.

Τα σχέδια αυτά όπως και τα αντίστοιχα της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΕΗ για κατασκευή Θερμοηλεκτρικού Σταθμού 880 ΜW και μονάδας 70 ΜW καθώς και της ΜΑΝDRECO για την εγκατάσταση χωματερής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) ή ΧΥΤΑ στο καταπράσινο Μελετάνι της Μάνδρας , αντιστρατεύονται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης του περιβαλλοντικά κορεσμένου Θριάσιου , προσθέτουν μεγαλύτερους κινδύνους για την ασφάλειά του , υπονομεύουν το μέλλον και την υγεία όλου του πληθυσμού και δεν έχουν εξασφαλίσει την παραμικρότερη κοινωνική συναίνεση.
Κανένα σχέδιο δεν έχει ξεκινήσει ούτε μπορεί να ξεκινήσει! Ακόμα κι αν δοθούν οι άδειες κανένα έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει!
Οι πολίτες του Θριάσιου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
Την Τετάρτη 16/4 το απόγευμα θα μεταφέρουν την διαμαρτυρία τους στην Αθήνα, στο κέντρο των αποφάσεων. ΅Εξω από το ΥΠΕΧΩΔΕ.
(Πούλμαν θα αναχωρήσουν από το Δημοτικό Parking Ελευσίνας στις 5 μ.μ )

Απαιτούμε – εδώ και τώρα – την απόσυρση των σχεδίων :
• ΓΙΓΑΝΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΛΑ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΔΕΗ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΕΤΑΝΙ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της !

η συντονιστική γραμματεία

Ελευσίνα 13/04/2008

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top