sstamellos

sstamellos

ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS: Συνάντηση με Γ Γ Περιφ Στερ. Ελλάδας


""Λαμία, 15.4.2010


“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

http://maliakos-sos.blogspot.com
maliakos-sos@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 15 Απριλίου, σε ζεστό κλίμα και κλίμα συνεργασίας, συνάντηση της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS με την Γενική Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα προβλήματα του Μαλιακού Κόλπου

Οι εκπρόσωποι της ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS παρουσίασαν στην κα Διαμαντοπούλου τις θέσεις και τις προτάσεις της Κίνησης και της παρέδωσαν σχετικό υπόμνημα. Η κα Γενική Γραμματέας υποσχέθηκε ότι θα είναι σε επικοινωνία με την Κίνηση, όπως και με άλλους αρμόδιους φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις προκειμένου να υπάρξει μια αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων τόσο του Μαλιακού, όσο και του Σπερχειού ποταμού.

Δείτε συνημμένα το Υπόμνημα που δόθηκε στην Γενική Γραμματέα


“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

http://maliakos-sos.blogspot.com
maliakos-sos@gmail.com

Προς τη Γενική Γραμματεία

της Περιφ. Στερ. Ελλάδας

Υπόμνημα


Κυρία Γενικέ,

Ως Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θεωρούμε ότι η κατάσταση του Μαλιακού κόλπου χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο. Βρισκόμαστε ένα χρόνο ακριβώς μετά την κρίση του κόλπου και τον θάνατο των ψαριών. Τότε λέγαμε ότι ο “Μαλιακός αργοπεθαίνει”, κάτι που δυστυχώς συνεχίζουμε να λέμε ακόμη και σήμερα. Για τη σωτηρία του απαιτείται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, όπως:

¶μεσα
– Μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.

– Βελτίωση της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας και στελέχωση της με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό

– Καταγραφή και ανάλογη παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους
– Αυστηρός έλεγχος στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής
– Κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και αποκατάστασή τους।
– Επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας
– Σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ)
– Λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Στυλίδας και μεταφορά των λυμάτων των παραποτάμιων και παραθαλάσσιων οικισμών στο Βιολογικό της Λαμίας και Καμένων Βούρλων αντίστοιχα,
– Αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια και δημιουργώντας σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ.

Επίσης
– Πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
– Ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000, σύσταση Φορέα Διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 Σπερχειού – Μαλιακού
– Επανεξέταση της χάραξης και της διέλευσης του Ε65 μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού, μελέτη εναλλακτικών λύσεων
– Χαρακτηρισμός του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
– Μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”
– Προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση, για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών
– Επανεξέταση της λειτουργίας της Νέας Κοίτης του Σπερχειού, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού, και αναφερόμαστε στην ευθυγραμμισμένη κοίτη του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται
– Χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του Μαλιακού

Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως: ο οικοτουρισμός, η βιώσιμη αλιεία, η βιολογική γεωργία -με κύριο άξονα την ελιά- και η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.

Αυτά μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες όλο αυτό το διάστημα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας.

Κυρία Γενικέ,
Η εμπειρία δυστυχώς απέδειξε και αποδεικνύει καθημερινά ότι οι ιδιώτες επιχειρηματίες δεν πρόκειται να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της θάλασσας. Αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες σήμερα δείχνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν αξιόπιστους προληπτικούς μηχανισμούς ελέγχου. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι δύο αυτοί παράγοντες μαζί οδήγησαν τον Μαλιακό στη σημερινή του κατάσταση. Οδήγησαν σ’ αυτό που όλοι λέμε: “ο Μαλιακός αργοπεθαίνει”!

Είναι καιρός να αλλάξουν οι πολιτικές, να σταματήσουν οι υποχωρήσεις απέναντι στα συμφέροντα και τις πρόχειρες αναπτυξιακές λογικές. Λέξεις όπως αειφορία, βιωσιμότητα, χωροταξία, νομιμότητα, σεβασμός στο περιβάλλον πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται για να αποκτήσουν την πραγματική τους έννοια

Εμεις, ως Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS είμαστε εδώ κυρίως για τον σκοπό αυτό


Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Μαρκατσέλης Ευάγγελος Στυλίδα

Παπαλέξη Ιουλιέττα Μαρίνι Στυλίδας

Πολύμερος Χρήστος Καραβόμυλος

Σταμέλλος Στέφανος Λαμία
Τραχανάς Κώστας ¶γιος Κων/νος
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top