sstamellos

sstamellos

Μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στο Αταλαντονήσι Αταλάντη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γράμμου 3Α Βριλήσσια 15235
Τηλ:2233093196 2233093355 2109222202 2106826085
Fax 2233093355 2106826085
e-mail: nana.tsouma@gmail.com
web site: http://theologos-env.blogspot.com

ΘΕΟΛΟΓΟΣ 22-9-2008
Αρ.Πρωτ. 620
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: κ. Αθανάσιο Σκορδά
Γεν. Γραμ. Περιφ. Στ.Ελλάδος

ΚΟΙΝ: 1.κ. Αθανάσιο Χειμάρα
Νομάρχη Φθιώτιδας
2. ΠΕΧΩ Περιφέρειας Στ.Ελλάδος

Θέμα: «Μη ανανέωση της Απόφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων. Λιάπη στη Ν.Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης»

Κύριε Γενικέ
Σας ενημερώνουμε ότι 21-12-2008 λήγει η ισχύουσα ΑΕΠΟ 587/8-3-2000 της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων/νου Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι Δήμου Αταλάντης και πρόθεση της Δν/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας είναι να προχωρήσει σε ανανέωση της εν λόγω ΑΕΠΟ. Με δεδομένα ότι:

Α) Από το Φεβρουάριο του 2003 αγανακτισμένες οι τοπικές κοινωνίες διαδήλωσαν δημόσια σε συγκέντρωση στο Δημαρχείο Αταλάντης την αντίθεσή τους στην εγκατάσταση νέων ιχθυοτροφείων στον Κόλπο της Αταλάντης-Θεολόγου και τη σταδιακή απομάκρυνση των υπαρχόντων.

Στη συγκέντρωση αυτή παρέστη ο κ. Νομάρχης Φθιώτιδας, οι κ.κ.Δήμαρχοι της παραλιακής Λοκρίδας(Αταλάντης-Μαλεσίνας-Δαφνουσίων), βουλευτές του Νομού, πολιτευτές, νομαρχιακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύλλογοι και οργανώσεις της περιοχής και υπεγράφη από όλους κοινό σχετικό Ψήφισμα.

Β)Τα συμβούλια των τριών Δήμων κατ`επανάληψη έλαβαν ομόφωνες αποφάσεις κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων, της εγκατάστασης νέων ή της μετεγκατάστασης άλλων από άλλες περιοχές της Ελλάδας και υπέρ της απομάκρυνσης όλων των υπαρχόντων μονάδων εκτός του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου.

Γ)Τον Αύγουστο του 2003 οι Σύλλογοι και οι Οργανώσεις της παραλιακής Λοκρίδας και των τριών Δήμων συνέταξαν και υπέγραψαν κοινό Ψήφισμα με τις προαναφερθείσες θέσεις και εξουσιοδοτήθηκε ο Σύλλογός μας να τους εκπροσωπεί και να εκφράζει τις θέσεις αυτές προς κάθε κατεύθυνση.

Δ)Η Νομαρχία Φθιώτιδας και ο Δήμος Αταλάντης προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Χωροταξικού Πλαισίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στο σημείο που προβλέπει ιχθυοτροφεία στον Κόλπο Αταλάντης-Θεολόγου και η υπόθεση θα συζητηθεί 1-10-2008.

Ε) Στην ημερίδα στην Αταλάντη για τον Προσυνεδριακό Διάλογο του Α Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομαρχίας Φθιώτιδας, Νομάρχης, Δήμαρχοι, βουλευτές, πολιτευτές και εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων ετάχθησαν πάλι κατά της λειτουργίας των ιχθυοτροφείων στον Κόλπο Αταλάντης -Θεολόγου, οι τρεις Δήμαρχοι Αταλάντης, Μαλεσίνας και Δαφνουσίων κατέθεσαν από κοινού ανάλογο Ψήφισμα ενώ οι παραπάνω θέσεις επικυρώθηκαν στο Α Αναπτυξιακό Συνέδριο Φθιώτιδας για το μοντέλο Ανάπτυξης του Νομού(Μάιος 2006 πρακτικά Συνεδρίου σελ.8).

ΣΤ)Στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ στο άρθρο 8 παρ.2 σελ.38-39 «Τουρισμός και Υδατοκαλλιέργειες» αναφέρεται σαφέστατα ότι:
«στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται ΜΟΝΟ σε τμήματά τους που ΔΕΝ παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον»
Και είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου Αταλάντης-Θεολόγου –Λιβανατών στηρίζεται στο Τουρισμό ενώ υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης δεύτερης κατοικίας(Θεολόγος, ΟΣΜΑΕΣ κ.λ.π.) παραθεριστικής και οικιστικής προοπτικής.

Ζ) Αλλά και στο Σχέδιο του Εθνικού Χωροταξικού σελ. 58 αναφέρεται ότι:
«Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υδατοκαλλιεργειών, με τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων».

Η)Στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΥΠΕΧΩΔΕ και Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αθήνα Μάιος 2002)
Στην ενότητα Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον αναφέρεται ότι: «Υπάρχει μια συνεχής ανησυχία σχετικά µε την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον. Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον τόσο µε τη φυσική παρουσία ποικίλων υποδοµών (συχνά ανταγωνιζόµενων µε άλλες χρήσεις) επιδρώντας στην αισθητική του χώρου όσο και µέσω των αλλαγών, οι οποίες µπορεί να προκληθούν στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, εξαιτίας των αιωρούµενων και των διαλυτών µεταβολιτών που απελευθερώνονται. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν διάχυση οργανικής ύλης, θρεπτικών και αντιβιοτικών στο περιβάλλον νερό και στο ίζηµα, επίδραση στην πανίδα του βυθού και στις φυτοπλαγκτονικές κοινωνίες και πιθανές επιπτώσεις σε αποθέµατα άγριων ψαριών, τέτοιες όπως γενετική αλληλεπίδραση και µεταφορά ασθενειών».

Θ) Ο Θεολόγος και η Αταλάντη έχουν χαρακτηριστεί από τις Μελέτες του ΕΟΤ( Οκτώβριος 2003) τουριστικές περιοχές, προτείνεται τουριστική αξιοποίηση των Νήσων Γάιδαρος και Αταλάντη στον τομέα οικολογικού/περιβαλλοντικού τουρισμού καθώς οι υγρότοποι των δυο νήσων Ποτόκι και Βουρλιάς είναι ενταγμένοι στον επιστημονικό κατάλογο NATURA 2000 και με την απόφαση 1810/11-6-2003(ΦΕΚ 828Β/2003) τουΓ.Γ.Περιφέρειας Στ.Ελλάδας στους εν λόγω υγρότοπους ιδρύθηκε μόνιμο καταφύγιο Αγριας Ζωής όπου θεσπίζονται ιδιαίτερα αυστηροί Περιβαλλοντικοί Οροι.

Προτείνεται δε και η άμεση προστασία των Νήσων διότι σύμφωνα με το Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος(πηγή ΥΠΕΧΩΔΕ) τα ιχθυοτροφεία αποτελούν κύρια απειλή για τους υγροβιότοπους.

Επίσης επί της Νήσου Γάιδαρος και σχεδόν παράπλευρα με τον Ιχθυογενητικό Σταθμό οι εγκαταστάσεις των παλαιών λατομείων Λοκρίδας χαρακτηρίστηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέα μνημεία και προτείνεται η τουριστική αξιοποίησή τους.

Ι) Ο Κόλπος Θεολόγου –Αταλάντης είναι ένας αβαθής Κόλπος με όχι ισχυρά ρεύματα με αποτέλεσμα η λειτουργία των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας να επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον, να επηρεάζονται οι βιοκοινωνίες και να καταντά ο θαυμάσιος αυτός Κόλπος ΧΑΒΟΥΖΑ ιχθυοτροφείων οι ρύποι των οποίων σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες αντιστοιχούν με ακατέργαστα λύματα μιας πόλης 80.000 κατοίκων!

Κύριε γενικέ
Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων παρακαλούμε θερμά , ζητούμε αλλά και αξιώνουμε ως εκπρόσωποι σαράντα (40) συλλόγων των τριών Δήμων της παραλιακής Λοκρίδας και εκφραστές των κοινών αισθημάτων των Τοπικών Κοινωνιών να δείξετε την ευαισθησία σας και την ανησυχία σας όσον αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τη δείξατε και στην περίπτωση της παράνομης υδατοκαλλιέργειας του Ιω.Γκλάβα στο Γαιδουρονήσι και να μην ανανεώσετε τη λήγουσα την 21-12-2008 ΑΕΠΟ 587/8-3/2000 καθώς και την εκμίσθωση της θαλάσσιας έκτασης της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Κων.Λιάπη στη Νήσο Αταλαντονήσι.

Πρόταση του Συλλόγου μας οποίος εκφράζει τις τοπικές κοινωνίες είναι η μεταφορά των μονάδων σε περιοχές μη τουριστικού ενδιαφέροντος όπου λειτουργούν εύρυθμα και άλλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας.

Τέλος δηλώνουμε πως θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για τη διάσωση του εξαίρετου φυσικού κάλλους της περιοχής μας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.


Σας ευχαριστούμε
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Δαβράδος

Η Γ.Γραμματέας Νανά Κακαβούλη

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top