sstamellos

sstamellos

Παρακολούθηση αγωγών και μεταφοράς πετρελαίου στην


Για την παρακολούθηση αγωγών και μεταφοράς πετρελαίου
South East European Pipeline Network


Sisak, Κροατία 28-30 Σεπτεμβρίου 2007

Οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και από άλλες ενδεχομένως επηρεαζόμενες χώρες* που συνεδριάσαμε στο Sisak της Κροατίας, για να καθιερώσουμε συνεργασία και να εξετάσουμε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις από την ανάπτυξη αγωγών και την μεταφορά πετρελαίου δια θαλάσσης στην ευρύτερη περιοχή μας, καταλήξαμε στα εξής συμπέρασμα:

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η πετρελαιαγωγοί και τα προγράμματα μεταφορών πετρελαίου συνδέονται αναπόφευκτα με επιβλαβείς περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις:

1) Η πλημμελής συντήρηση των υπαρχόντων αγωγών πετρελαίου έχει οδηγήσει σε συνεχή μόλυνση των εδαφών και των υδάτων.

2) Πάρα πολύ συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη οι πολίτες και οι αποφάσεις σχετικά με τα ενεργειακά προγράμματα λαμβάνονται χωρίς προηγουμένως να ενημερωθεί, και χωρίς να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών.

3) Οι αποφάσεις που παίρνονται, συνήθως εξυπηρετούν πολιτικά και επιχειρησιακά συμφέροντα, τα οποία είναι εκτός των περιοχών των χωρών που επηρεάζονται.

4) Το να δίδεται προτεραιότητα στα ορυκτά καύσιμα συμβάλλει στην αλλαγή του κλίματος.

5) Διαπιστώνοντας αυτά, ανησυχούμε για τα προγραμματισμένα προγράμματα μεταφοράς πετρελαίου όπως ο «ΑΜΒΟ», Ο Παν-Ευρωπαϊκός και οι Burgas – Αλεξανδρούπολης, είναι πετρελαιοαγωγοί που αναπτύσσονται με την υποστήριξη των μεγαλυτέρων πολιτικές και εταιρικών δυνάμεων.

6) Οι επηρεαζόμενες περιοχές δεν εκμεταλλεύονται επαρκώς τις δυνατότητές τους για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δεν καθίστανται ενεργειακά αυτόνομες.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, αποφασίσαμε:

Να καθιερώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών από τις χώρες που ενδεχομένως να επηρεαστούν, με το στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων των προγραμμάτων αγωγών και μεταφορών πετρελαίου.

Να δημιουργήσουμε ομάδες εργασίας που θα μοιραστούν την εμπειρία, πληροφορίες και την πείρα τους σχετικά με τους αγωγούς και τα προγράμματα μεταφορών πετρελαίου.

Να συμμετέχουμε όλοι σε από κοινού δημόσιες διαβουλεύσεις για τους αγωγούς πετρελαίου στις επηρεαζόμενες χώρες και περιοχές. Να προωθήσουν την ενεργειακή επάρκεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που στοχεύει στην αύξηση της ασφάλειας του ανεφοδιασμού και της ασφάλειας καθώς επίσης και της ενεργειακής ανεξαρτησίας της κάθε περιοχής.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συσσωρευτικές επιδράσεις αυτών των προγραμμάτων και τη Συνθήκη για την προστασία του λεκανοπεδίου των ποταμών του Δούναβη, τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, σχετικά με την Προστασία της Μαύρης Θάλασσας Ενάντια στη Ρύπανση και τα σχετικά Πρωτόκολλα, τη Διακήρυξη της Αδριατικής ως ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή θάλασσας, τη Συνθήκη του Aρχους σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη δημόσια συμμετοχή στη λήψη απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα περιβαλλοντικά θέματα και σχετικά με την συνθήκη για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης σε διασυνοριακό πλαίσιο Espoo, του 1991 (Espoo Convention on EIA),

Καλούμε τις κυβερνήσεις των χωρών των επηρεαζόμενων περιοχών:

1) να πραγματοποιήσουν μια κοινή στρατηγική για την περιβαλλοντική αξιολόγηση που να περιλαμβάνει όλους τους προγραμματισμένους αγωγούς πετρελαίου και τα σχετικά έργα θαλάσσιων μεταφορών και υποδομής

2) να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές αξιολογήσεις μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα.

3) Να προχωρήσουν σε ξεχωριστές αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις σε περιοχές του δικτύου, Natura 2000, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας της ΕΕ καθώς και σε αξιολογήσεις για τις επιπτώσεις σε άλλες προστατευόμενες ζώνες.

4) Να από-καλύψουν τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις συμφωνίες των κυβερνήσεων των «φιλοξενούντων» περιοχών, τις προκαταρκτικές μελέτες, τις αναλύσεις κόστους-κέρδους, τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, τα σχέδια εκτάκτων αναγκών, τα σχέδια αντιμετώπισης διαρροών πετρελαίου, και άλλα σχετικά με το πρόγραμμα έγγραφα.

5) Να επικυρώσουν και να υιοθετήσουν τη Διεθνή Συνθήκη Διαχείρησης Ύδατος ‘Ερματος (Ballast Water Management Convention ) και άλλες συμφωνίες, διεθνούς σπουδαιότητας σχετικά με τα ζητήματα της μεταφοράς πετρελαίου.

6) Να εξασφαλίζουν την καλή και έγκαιρη, ενημερωμένη και την συμμετοχή του κοινού εξ αρχής, στη λήψη αποφάσεων γύρω από τους αγωγούς και τα προγράμματα μεταφοράς πετρελαίου. Εκφράζοντας αλληλεγγύη στους ανθρώπους Sisak που υποφέρουν από τις καθημερινές καταστρεπτικές επιδράσεις της βιομηχανίας πετρελαίου, καλούμε την Κυβέρνηση της Κροατίας και τις Δικαστικές Αρχές:

Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό της κρατικής ρυπογόνου βιομηχανίας (εγκαταστάσεις καθαρισμού INA – θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Sisak)

Να ενισχύσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς ελέγχου και εισάγει ακόμα πιο αυστηρούς και πιο ανεξάρτητους μηχανισμούς ελέγχου πάνω από τις πηγές ρύπανσης στο Sisak και τα περίχωρα.

Να εφαρμόσει με αυστηρότητα τη αρχή του ο «ρυπαίνων πληρώνει»

* Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιταλία, FYROM, Μολδαβία, Μοντενέγκρο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Ουκρανία

Scroll to Top