sstamellos

sstamellos

ΠΕΖΗ για το ωράριο των δημόσιων συγκοινωνιών στην

ΠΕΖΗ
Πρωτοβουλία Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών
http://www.pezh.gr E-mail: pezh@pezh.gr

Προς
1. Τον Υπουργό Μεταφορών
2. Το Υπουργείο Μεταφορών

Έχοντας ως στόχο μας την προάσπιση των δικαιωμάτων των πεζών, παρακολουθούμε πάντοτε με ενδιαφέρον την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται τα δημόσια μέσα μεταφοράς, και επικροτούμε τις αναβαθμίσεις τους που εξαγγέλλονται. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα απέχει πολύ από όσα θα έπρεπε να προσφέρει μια δημόσια συγκοινωνία που, όπως προβλέπει και ο χάρτης των δικαιωμάτων των πεζών, θα πρέπει να παρέχει “απόλυτη και πλήρη ελευθερία μετακίνησης” στον πεζό πολίτη.

Ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό δείγμα, αυτών των μεγάλων, αλλά και αδικαιολόγητων αδυναμιών των δημόσιων συγκοινωνιών, είναι το ωράριο λειτουργίας τους, η οποία διακόπτεται σταδιακά από τις 20:00 μέχρι τις 24:00, ακόμα και τα σαββατοκύριακα, οπότε η ζήτηση για μεταφορές είναι τόσο μεγάλη, ώστε να προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατμοσφαιρική ρύπανση στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Μάλιστα πρόσφατα ζήσαμε και πάλι την εμπειρία, την παραμονή της πρωτοχρονιάς να προαναγγέλλεται από τα μέσα ενημέρωσης η ακόμα πιο πρόωρη διακοπή της λειτουργίας τους, μια μέρα που υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για μεταφορές, δυσφημώντας έτσι τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και ωθώντας τους πολίτες στη χρήση ΙΧ αυτοκινήτων και μηχανών, σε αντίθεση με όσα ακούμε σχετικά με την επίσημη πολιτική του υπουργείου σας.

Είναι προφανές ότι ακόμα και μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση ευχαρίστως θα κατέβαλε τις υπερωρίες ή θα προσλάμβανε πρόσθετο προσωπικό για να ικανοποιήσει την υπερβάλλουσα ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της και να προσελκύσει νέους πελάτες. Πόσο μάλλον οι αστικές συγκοινωνίες, που σκοπό δεν θα πρέπει να έχουν μόνο το κέρδος ή την κάλυψη των όποιων ελλειμμάτων, αλλά κυρίως την εξυπηρέτηση του κοινού και την παροχή ενός βασικού κοινωνικού αγαθού, καθώς και την πολιτική μείωσης της εξάρτησης από το αυτοκίνητο και των αρνητικών συνεπειών που αυτό συνεπάγεται (ρύπανση, ατυχήματα, εξάρτηση της εθνικής οικονομίας από το πετρέλαιο κλπ).Αλλωστε είναι ακόμα πρόσφατη η εμπειρία των ολυμπιακών αγώνων, και του αποφασιστικού ρόλου που έπαιξε η 24ωρη λειτουργία των συγκοινωνιών στην ομαλή λειτουργία της πόλης εκείνη την περίοδο και θυμόμαστε ότι την εποχή εκείνη είχε ανακοινωθεί ότι τα θετικά αυτά μέτρα, που έγιναν τόσο ευμενώς δεκτά από την κοινή γνώμη, θα συνεχίζονταν και μετά από τους αγώνες.

Η τακτική επομένως που ακολουθείται σήμερα, και οι υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες συγκοινωνίες, όχι μόνον συρρικνώνουν την πελατεία τους και διογκώνουν τα ελλείμματά τους, αλλά παρέχουν ακόμα μεγαλύτερα τεχνητά κίνητρα για τη χρήση και απόκτηση ΙΧ οχημάτων, σε αντίθεση με όσα κατά καιρούς ανακοινώνονται ως πολιτική του υπουργείου σας και είναι σύμφωνα μα το σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και τις ανάγκες ορθής ανάπτυξης της χώρας μας. Παρακαλούμε λοιπόν να μας γνωστοποιήσετε τι παρεμβάσεις προς τους συγκοινωνιακούς φορείς και γενικότερα σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, ώστε να ρυθμιστούν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σεβασμού των δικαιωμάτων των πεζών.

Αθήνα 17 – 1 – 2006

Scroll to Top