sstamellos

sstamellos

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας να επιστρέψουν στο Δημόσι

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας να Επιστρέψουν στο Δημόσιο

Ιερισσός, 8 Μαΐου 2004
Στις 28 Μαϊου έληξε η τρίμηνη προθεσμία που έδινε ο νόμος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ για να αρχίσει την παραγωγική διαδικασία στα Μεταλλεία Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Πριν την έναρξη της εκμετάλλευσης, η εταιρεία είχε την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος και για τη συντήρηση των λιμνών, τελμάτων, φραγμάτων και υπογείων έργων. Ούτε αυτό έγινε.

Για όσους γνωρίζουν την κατάσταση, η αδυναμία της εταιρείας να επαναλειτουργήσει το μεταλλείο ήταν αναμενόμενη. Η μοναδική πιθανή παραγωγή είναι από την εξορυξη κάτω από τη Στρατονίκη. Η βέβαιη δυναμική αντίδραση των κατοίκων, σε συνδυασμό με την επικείμενη συζήτηση της νέας προσφυγής τους στο Συμβούλιο Επικρατείας και με την πανθομολογούμενη επικίνδυνη κατάσταση των υπόγειων μεταλλευτικών έργων, καθιστούν την έναρξη της παραγωγής αδύνατη.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, εφ’όσον η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν τήρησε τις συμβατικές της υποχρεώσεις εως την 28η Απριλίου, το Δημόσιο καταγγέλει τη σύμβαση και η πώληση των μεταλλείων αναστρέφεται. Δηλαδή τα Μεταλλεία Κασσάνδρας επιστρέφουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Μεταλλεία Κασσάνδρας μεταβιβάστηκαν στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ από το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο είχαν περιέλθει χάρη σε μια «ανίερη» συμφωνία. Βάσει του «Εξωδικαστικού Συμβιβασμού» που υπέγραψε το Δημόσιο με την TVX, οι αξιώσεις της εταιρείας για €400 εκατομμύρια εξισώθηκαν και συμψηφίστηκαν με τις «διαπιστωθείσες» ζημίες του περιβάλλοντος και ζημίες τρίτου που προκάλεσε η TVX στην περιοχή και τους κατοίκους της. Ταυτόχρονα, το Δημόσιο απάλλαξε δια νόμου την TVX και τα στελέχη της από κάθε ποινική ή διοικητική ευθύνη για τις «διαπιστωθείσες» καταστροφές και παρέγραψε όλα τα σχετικά αδικήματα. Από την άλλη μεριά, οι «τρομοκράτες» κάτοικοι της Ολυμπιάδας και της Στρατονίκης έχουν φορτωθεί με πολυετείς φυλακίσεις και θα σύρονται για αρκετά χρόνια ακόμα στα ποινικά δικαστήρια, επειδή αγωνίστηκαν για να αποτρέψουν δραστηριότητες που αποδείχθηκαν όλες παράνομες.

Με τον ίδιο αμοραλισμό, μερικά χρόνια πριν, το 1995, το Ελληνικό Δημόσιο υπέγραψε ως δικονομικός εγγυητής την απαλλαγή, τόσο της Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. όσο και της εκκαθαρίστριας ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, από κάθε ευθύνη για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που προκάλεσε η πρώτη στην περιοχή των μεταλλείων, προκειμένου να τα πουλήσει «ελεύθερα βαρών» στην TVX.

Τα «βάρη» όμως υπάρχουν και δεν εξαφανίζονται με συγχωροχάρτια. Είναι οι αναπηρίες, οι θάνατοι, η καταστροφή του υδατικού πλούτου, η απαξίωση ιδιοκτησιών, η μολυσμένη θάλασσα. Μόνο οι ζημίες που προκάλεσε η TVX στο διάστημα 1995-2004 εκτιμήθηκαν από το Δημόσιο σε €400 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες που προκάλεσε η Α.Ε.Ε.Χ.Π.Λ. στο διάστημα 1928-1995 είναι πολλαπλάσιες. Και κάποτε κάποιος πρέπει να πληρώσει για όλα αυτά.

Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία να επανορθωθεί η αδικία απέναντι στους κατοίκους της περιοχής και να απαλλαγεί επιτέλους η ΒΑ Χαλκιδική από το βρόγχο των μεταλλείων που την έχει καταδικάσει σε υπανάπτυξη και οικονομικό μαρασμό.

Το Δημόσιο οφείλει να εφαρμόσει το νόμο και να αναστρέψει την πώληση των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Μόνον έτσι, στη δημόσια πλέον έκταση των μεταλλείων, μπορεί να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της μακρόχρονης μεταλλευτικής εκμετάλλευσης. Το πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με την άρση του καθεστώτος της μεταλλειοκτησίας και την προώθηση των υποδομών που επί δεκαετίες αποστερήθηκε αυτή η περιοχή, είναι η αναγκαίες συνθήκες που θα τη βάλουν σε μια τροχιά ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης. Και η πραγματοποίησή τους είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τόλης Παπαγεωργίου, τηλ: 6973 317816

Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων

www.antigold.gr

e-mail: kadoglou@otenet.gr

Scroll to Top