sstamellos

sstamellos

Τα σχέδια της ΔΕΗ για τη μονάδα της Ξυλοκαμάρας

Χανιά 12/12/2002

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑΣ

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η σχεδιαζόμενη επέκταση της μονάδας της ΔΕΗ στην Ξυλοκαμάρα είναι απαράδεκτη. Οι Χανιώτες δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να συναινέσουν σ’ αυτή. Κι αυτό γιατί:
· Η «συμβολή» του εργοστασίου αυτού στην ολοένα αυξανόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση της ευρύτερης περιοχής Χανίων είναι φανερή ακόμα και με γυμνό μάτι. Η ρύπανση αυτή προξενεί σοβαρή βλάβη στην υγεία του τοπικού πληθυσμού, άσχετα άν η έκταση αυτής της βλάβης μετριέται με στατιστικές του τύπου «τόσες είσοδοι στα νοσοκομεία για την τάδε πάθηση» και συνήθως δεν μπορεί βραχυπρόθεσμα να εκτιμηθεί με ακρίβεια σε ατομικό επίπεδο.
· Η συγκεκριμένη μονάδα προξενεί σημαντική μόλυνση και στο έδαφος και στα υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής εδώ και χρόνια, συνεχίζοντας να περιφρονεί τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες των κατοίκων και των φορέων της περιοχής.
· Οι Χανιώτες υφίστανται τις συνέπειες οπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί όχι μόνο σ’ αυτήν που καταναλώνει ο νομός Χανίων, αλλά σε πολύ περισσότερη. Ο σταθμός στην Ξυλοκαμάρα πρέπει να λειτουργεί ως σταθμός αιχμής και όχι βάσης.

· Τα στοιχεία που δίνει η ΔΕΗ για τις ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης και τις δυνατότητες κάλυψής τους είναι αναξιόπιστα. Κι αυτό γιατί δεν ενεργεί με βάση την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, αλλά με βάση τα συμφέροντα του πετρελαϊκού λόμπι και των κατασκευαστών των μονάδων παραγωγής που βασίζονται στο πετρέλαιο. Γι αυτό και σαμποτάρει συστηματικά κάθε εναλλακτική αντίληψη για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών (μείωση της κατανάλωσης με μονώσεις κτιρίων, αποφυγή σπατάλης κ.α. μέτρα, χρήση αιολικής ενέργειας, φωτοβολταϊκών στοιχείων κ.λ.π.)

· Είναι φανερό πως η ΔΕΗ -εφ’ όσον έχει την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας- θα συνεχίσει να «φορτώνει» το νησί με πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής, που θα τους «στήνει» στα σημεία εκείνα όπου συναντά τη μικρότερη αντίσταση του πληθυσμού. Και ένα τέτοιο σημείο έχει φανεί ότι είναι τα Χανιά, μετά την υποχώρηση απο τη μεριά των Χανιώτικων φορέων του 1997 και τη συμφωνία που ουδόλως σεβάστηκε. Γι αυτό και δεν υπάρχουν περιθώρια για καμιά παραπέρα υποχώρηση.
Σχετικά με τον καινούργιο αγώνα που ξεκινά τώρα, επισημαίνουμε τα εξής:
· Η επιτυχής ή όχι έκβαση του θα εξαρτηθεί από το βαθμό της κινητοποίησης των πολιτών και από την αποφασιστικότητα που θα επιδείξουν οι Χανιώτες. ΄Αν είμαστε αποφασισμένοι να εμποδίσουμε την εγκατάσταση των νέων μονάδων με κάθε τρόπο, έστω και φράζοντάς τους το δρόμο με τα σώματά μας, θα πετύχουμε. Χρειάζονται έργα όμως, όχι μόνο λόγια. Μόνο τότε θα μας πάρουν στα σοβαρά.
· Δεν διαφωνούμε, φυσικά, με τις όποιες νομικές προσφυγές, επαφές με υπουργεία και διαβήματα. ΄Όμως η πείρα δείχνει πως όλα αυτά είναι αποτελεσματικά όταν συνοδεύονται και από ένα ισχυρό κίνημα.
· Καμιά εμπιστοσύνη στους πολιτικούς που σήμερα υποκριτικά κόπτονται για τη ρύπανση της Ξυλοκαμάρας, ενώ μέχρι χτες μίλαγαν για το «αναγκαίο κακό της ρύπανσης εάν θέλομε ηλεκτρικό ρεύμα» κι έκλειναν συμφωνίες επέκτασης της μονάδας.
· Καμιά εμπιστοσύνη στη ΔΕΗ.
· Πιστεύουμε πως είναι κεφαλαιώδους σημασίας η σφαιρική μελέτη του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης και η διατύπωση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να συνεργαστούν και οι περιβαλλοντικοί και οι επιστημονικοί φορείς από όλο το νησί. Είναι θετικό πως τώρα πια αναφέρονται από πολλούς οι απόψεις για ήπιες μορφές ενέργειας, για εναλλακτική αντιμετώπιση του ενεργειακού κ.λ.π., όμως αυτές οι ιδέες για να υλοποιηθούν χρειάζονται συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένες ενέργειες.

Scroll to Top