Το 37ο Ετήσιο Συνέδριο του SFE CEFEC στην Ιτέα Φωκίδας 6-8 Σεπτ 2023 με τίτλο «Δρώντας για την κοινωνική οικονομία. Ενδυναμώνοντας τη Κοινότητα”.

Το 37ο Ετήσιο Συνέδριο του SFE CEFEC θα διοργανωθεί στην #Ιτέα Φωκίδας το διάστημα 6-8 Σεπτεμβρίου 2023, σε συνεργασία με την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος, με τίτλο «Δρώντας για την κοινωνική οικονομία. Ενδυναμώνοντας τη Κοινότητα”.
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της δικτύωσης για την Κοινωνική Οικονομία στις περιοχές της επαρχίας και στην ενδυνάμωση της κοινότητας, μέσω της παρουσίασης πρωτοβουλιών από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναφερθούμε σε θέματα Πράσινης Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικοοικονομικής Ένταξης και Προσφύγων.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και το πρόγραμμα του Συνεδρίου για το 2023, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης: cefecannualconference.eu
Εκδήλωση : Συνέδριο
Χώρος : ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τοποθεσία : ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Διοργανωτής : Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος
Έναρξη : 06/09/2023
Λήξη : 08/09/2023
Ολοήμερο : ΝΑΙ

Άλλες Εκδηλώσεις

Scroll to Top