sstamellos

sstamellos

«Απηγανιάς» Μακρύ Γιαλού – κίνηση σωτηρίας

«Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης»

Κρήτη, 6 Οκτωβρίου 2004 / Crete, October 6, 2004

Ελλάδα / Greece

ΕΠΕΙΓΟΝ! URGENT!

Μήνυμα προς όλους τους αναγνώστες:

Παρακαλούμε, διαβάστε όλο το κείμενο, παρ’ όλο το μέγεθος του. Έτσι, συνεισφέρετε στη σωτηρία του πιο σημαντικού δασικού πάρκου στην Κρήτη.

Message to all readers:

Please, read carefully the following text throughout, in spite of its length. In this way you will contribute to the rescue of a very important natural reserve in Crete, part of the program "Natura 2000", and currently under reforestation. For the moment, no translation of the whole text is available.

Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές,

Το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής περιστρέφεται γύρω από το τρέχον θέμα της εκχώρησης σε ιδιώτες δημόσιας, κοινόχρηστης, αμιγώς δασικής έκτασης για την κατασκευή γηπέδου γκολφ και ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «Απηγανιάς» του Δήμου Μακρύ Γιαλού, Νομού Λασιθίου.

Περίληψη:

Στο υπόμνημα που έχετε λάβει στα συννημένα σας εκτίθενται οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επιχειρούμενη «αξιοποίηση» μιας ποικιλοτρόπως προστατευόμενης περιοχής με ιδιαίτερα οικολογικά γνωρίσματα στη Νοτιοανατολική Κρήτη. Η περιοχή ονομάζεται «Απηγανιάς» (Δήμου Μακρύ Γιαλού Ν. Λασιθίου) και αποτελεί χώρο επίσημα και αμετάκλητα χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο και δασικό από το 1988, ενώ βρίσκεται υπό αναδάσωση από το 1993. Αποτελεί, επίσης, οργανικό τμήμα της ενταγμένης στο δίκτυο «Φύση – Natura 2000» περιοχής με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή». Εξετάζονται και σχολιάζονται οι διαδοχικές διοικητικές ενέργειες προς την προώθηση αυτής της «αξιοποίησης» και ο βαθμός συνέπειας τους προς το νομικό πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Abstract:

Ιn the memorandum attached in this message a strong protest is put forward regarding the social and environmental consequences of an attempted exploitation of an area of special ecological interest in Southeast of Crete, which is presently, officially protected by numerous regulations. The actual place called "Apiganias" (Municipality of Makri Gialos) has been officially described as protected forest area by the Greek State since 1988, whereas reforestation started in 1993. This site also represents a regular part of a "Natura 2000" zone named "Mount Thripti & area around it" under the code number "GR4320005". Successive administrative executive actions, aiming at the promotion and consolidation of this investment together with their degree of consistency with the legal framework of the Greek State and the European Union are examined and commented in this letter.

Πληροφορίες για το θέμα του «Απηγανιά», μπορείτε να βρείτε και στον δικτυακό τόπο του «Ecocrete (www.ecocrete.gr) – το Βήμα των Περιβαλλοντικών & Οικολογικών Οργανώσεων της Κρήτης», το οποίο ενημερώνεται διαρκώς με νέα κείμενα και πληροφορίες για εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις που σχεδιάζουμε. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου μπορείτε να βρείτε κείμενα για το γκολφ στον «Απηγανιά»:

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=803

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=756

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=742

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=content&task=view&id=721

Προσβλέπουμε στη συμπαράσταση όλων σας για να σώσουμε τον «Απηγανιά». Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους εμάς που τη βιώνουμε. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ασκώντας τα δικαιώματα μας και διευρύνοντας τα όρια της δημοκρατίας μας, για να αποτρέψουμε έναν ακόμα, διαφαινόμενο, περιβαλλοντικό όλεθρο.

Επικοινωνήτε μαζί μας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

· Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. (e-mail: save_apiganias@yahoo.gr)

· Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού (e-mail: orinoterra@yahoo.gr)

· Περιβαλλοντική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο (e-mail: ecouniversity@yahoo.gr)

Με εκτίμηση,

Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. / Municipality of Makri Gialos Independent Citizens’ Initiative Against Common Ministerial Decree No. 110956/3239/12-31-03 (e-mail: save_apiganias@yahoo.gr),

Περιβαλλοντική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο / University of Crete, Rethymnon, Students’ Team on Environmental Issues (e-mail: ecouniversity@yahoo.gr),

Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού / Municipality of Makri Gialos, Orino’s Independent Ecological Movement (e-mail: orinoterra@yahoo.gr)

Scroll to Top