sstamellos

sstamellos

Αποκατάσταση λατομικών χώρων από τις δασικές υπηρε

Εγκύκλιο διαταγή από Κιλτίδη σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων – 9/12/2008 Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης απέστειλε σήμερα εγκύκλιο διαταγή στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, με κοινοποίηση στις Διευθύνσεις Δασών της Περιφέρειας και στις Επιθεωρήσεις Δασών, σχετικά με την αποκατάσταση των λατομικών χώρων.

Ο κ. Υφυπουργός αφού επισημαίνει ότι η μη αποκατάσταση των λατομικών χώρων, μετά την ολοκλήρωση των εξορυκτικών εργασιών, έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στο φυσικό περιβάλλον και στο δασικό χώρο και έχει δημιουργήσει μια μόνιμη υποβάθμιση στα οικεία δασικά οικοσυστήματα, ζητά από τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να εφαρμόσουν πιστά την κείμενη νομοθεσία προχωρώντας άμεσα σε μελέτες – εργασίες αποκατάστασης των λατομικών χώρων.
Συγχρόνως δε ζητά από τις Δασικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν τη Δασική Νομοθεσία σε περιπτώσεις λατομείων που έχουν εγκαταλειφθεί από λατόμους, κινώντας τη διαδικασία έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής και αποδίδοντας το προβλεπόμενο ποσό αυτής στον Ειδικό Φορέα Δασών προκειμένου να υλοποιηθούν υπ΄ευθύνη τους τα έργα αποκατάστασης, καθώς και να επιβλέπουν άμεσα την πορεία των εργασιών αποκατάστασης σε λειτουργούντα λατομεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες.

Το κείμενο της εγκύκλιας διαταγής του κ. Υφυπουργού σας επισυνάπτεται:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.& ΠΡΟΣΤ
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ&
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Καπετάνιος
Τηλ: 210-2124661
Τηλεομοιοτυπία: 210-5244135

Αθήνα 9/12/2008
Αρ. Πρωτ: Οίκ

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Δ/ νσεις Περιφερειών
1. Δ/νσεις Δασών Περιφερειών
Έδρες τους
2. Επιθεωρήσεις Δασών
Έδρες τους

Θέμα: «Αποκατάσταση λατομικών χώρων»

Σε πολλές δασικές περιοχές της χώρας υφίστανται ανενεργά λατομεία μη αποκατεστημένα, των οποίων η παρουσία αποτελεί ανοιχτή πληγή για το φυσικό περιβάλλον και το ελληνικό τοπίο.

Η περιβαλλοντική και αισθητική διατάραξη των περιοχών αυτών δηλοί μια μόνιμη υποβάθμιση των οικείων δασικών οικοσυστημάτων, λόγω της μη δυνατότητας επαναφοράς τους με φυσικό τρόπο σε κατάσταση που να προσεγγίζει την προτεραία, εξαιτίας των ισχυρών παρενεργειών που προκλήθηκαν. Η υποβάθμιση αυτή έχει αντίκτυπο στο δασικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, του οποίου η φυσική συνέχεια διακόπτεται, μη δυνάμενο να επιτελέσει συνολικά τον οικολογικό του ρόλο.

Η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων, συνεπώς επιβάλλεται ,όπως άλλωστε προβλέπεται και από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και λατομικής νομοθεσίας (παράγραφος 5, άρθρου 45 Ν. 998/79, άρθρο 3 Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02, παράγραφος 3 άρθρου 8 Ν. 2115/93 κ.α.).

Έτσι, στις περιπτώσεις παλαιών ανενεργών λατομείων για τα οποία δεν υφίστατο η υποχρέωση αποκατάστασής τους, λόγω μη ύπαρξης σχετικού νομοθετικού πλαισίου που να την προέβλεπε ή εξαιτίας λόγων που αποτέλεσαν πρόσκομμα για την αποκατάσταση, με αποτέλεσμα αυτή να μην έχει πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να συντάξετε μελέτη αποκατάστασής τους, η οποία αφού εγκριθεί αρμοδίως, θα πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.

Στις περιπτώσεις λατομείων που εγκαταλείφθηκαν και οι υποχρεώσεις των λατόμων για την αποκατάσταση των λατομικών χώρων δεν εκπληρώθηκαν, θα πρέπει να προχωρήσετε – ως έχετε υποχρέωση – στα προβλεπόμενα από τη Δασική Νομοθεσία μέτρα δίωξής τους, ενώ θα ζητήσετε την έκπτωση της εγγυητικής επιστολής που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 άρθρου 8 του Ν. 2115/93, για να προχωρήσετε εσείς στην αποκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή θα ζητηθεί η απόδοση του ποσού της εγγυητικής επιστολής, διά του Ειδικού Φορέα Δασών (σχετικά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3208/03), για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Σε ότι αφορά τα λειτουργούντα λατομεία, και προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω, θα παρακολουθείτε την πορεία των εργασιών αποκατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εγκεκριμένες μελέτες, επιλαμβανόμενοι άμεσα στις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων αποκατάστασης.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της παρούσας.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

Scroll to Top