sstamellos

sstamellos

Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών (ΕΔΣΔ)

Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών –
Μια νέα δομή στα δασικά δεδομένα

Το έργο «INFORM – Οικοδόμηση ενός δομημένου γνωστικού συστήματος για αειφόρο δασική πολιτική και διαχείριση», που υλοποιεί το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, έχει βασικό στόχο να αναπτύξει για τη χώρα μας τα εργαλεία που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και εφαρμογή σύγχρονης εθνικής δασικής πολιτικής. Τα εργαλεία αυτά, που είναι κυρίως μοντέλα δεικτών αειφορίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, θα δώσουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν τα δασικά διαχειριστικά σχέδια και να αναπτυχθούν στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας. Αλλωστε, η Ελλάδα και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν δεσμευτεί στη χρήση πανευρωπαϊκών δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών (MCPFE – Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών, Αυστρία, 07.10.2002) προκειμένου να καθορίσουν τις εθνικές τους πολιτικές για τα δασικά οικοσυστήματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2012 για την εκτίμηση και άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση και τη βιοποικιλότητα.

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού συστάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών (ΕΔΣΔ), μία ανοιχτή δομή, η οποία απαρτίζεται από τους Δασάρχες των Δασαρχείων όλης της χώρας, από ειδικούς επιστήμονες – εμπειρογνώμονες σε ειδικά δασικά θέματα και ομάδα συντονισμού του Συμβουλίου. Στο Συμβούλιο συνεισφέρουν και εκπρόσωποι φορέων που έχουν ενδιαφέροντα σχετικά με τα δασικά οικοσυστήματα. Ο ρόλος του ΕΔΣΔ είναι η ανάπτυξη πλαισίου εθνικής πολιτικής για αειφόρο διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων με τη δημιουργία μίας εθνικής βάσης δασικών δεδομένων με εκτιμήσεις δεικτών αειφορίας σε κατάλληλες χωρικές κλίμακες και επίπεδα λεπτομέρειας, με σκοπό να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διαμόρφωση και αξιολόγηση των πλέον πρόσφορων εναλλακτικών πολιτικών αειφορικής διαχείρισής τους. Για αυτό οργανώνονται προγραμματισμένες συναντήσεις εργασίας και εφαρμόζεται ειδική επιστημονική μεθοδολογία, ενώ υπάρχει και συνεχής επαφή της ομάδας συντονισμού του ΕΔΣΔ με τα μέλη του.

Μέχρι στιγμής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο τέτοιες συναντήσεις εργασίας, μία το Μάρτιο του 2012 στη Δράμα και μια τον Οκτώβριο του 2012 στη Θάσο. Στην πρώτη συνάντηση καταγράφηκαν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες, αλλά και οι αδυναμίες και οι απειλές αναφορικά με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης αειφορικής διαχείρισης των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, ενώ επίσης καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν οι διεργασίες για την αειφορική διαχείρισή τους σε κατάλληλη χωρική κλίμακα ανά δασαρχείο και σε πλαίσιο συμβατό με τα πανευρωπαϊκά πρότυπα δεικτών. Στη δεύτερη συνάντηση παρουσιάστηκε η εξέλιξη των εργασιών με βάση την επεξεργασία των θεμάτων που τέθηκαν στην πρώτη συνάντηση, καθώς και οι εναλλακτικές επιλογές αειφόρου ανάπτυξης και διαχείρισης των ελληνικών δασών και δασικών εκτάσεων ανά Περιφέρεια. Αυτές αξιολογήθηκαν από τα μέλη του ΕΔΣΔ με ειδική μεθοδολογία που ανέπτυξε η ομάδα συντονισμού του Συμβουλίου. Παρεμβάσεις στη δεύτερη συνάντηση εργασίας του ΕΔΣΔ έγιναν από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, της οποίας ο Πρόεδρος παρουσίασε το πρόγραμμα ARTEMIS για το κυνήγι και συζήτησε πιθανές συνέργειες με το πρόγραμμα INFORM, καθώς και από την Ένωση Ιδιωτών Δασοκτημόνων Ελλάδας.

Η ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα λεπτομέρειας των εργασιών του Εθνικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών, κυρίως στο κομμάτι της προτεινόμενης από το πρόγραμμα INFORM βελτίωσης της διαδικασίας σύνταξης διαχειριστικής μελέτης δασικού οικοσυστήματος με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, οδήγησε στη δημιουργία δύο Τοπικών Διακυβερνητικών Συμβουλίων, ένα για το Δημόσιο Δάσος Δ. και ΝΔ λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου κι ένα για το Δημοτικό Δάσος Θάσου. Σε αυτά συμμετέχουν στελέχη των δασικών υπηρεσιών, εκπρόσωποι Δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων, εκπρόσωποι φορέων με ειδικά ενδιαφέροντα γύρω από τα δασικά οικοσυστήματα (πχ δασικοί συνεταιρισμοί, κυνηγοί, επαγγελματικές ενώσεις τουρισμού, κ.ά.), Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ειδικοί επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και η ομάδα συντονισμού του Συμβουλίου. Οι πρώτες συναντήσεις εργασίας τους πραγματοποιήθηκαν το Μάιο και τον Ιούλιο του 2013 αντίστοιχα και το περιεχόμενό τους βασίστηκε σημαντικά στην κατάθεση απόψεων των συμμετεχόντων για τους στόχους και τις επιδιώξεις που θέτουν προς υλοποίηση μέσα από τη δασική διαχείριση, κάτι που επίσης αποτελεί καινοτομία στα δασικά δεδομένα μέχρι σήμερα.

Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα INFORM στην ιστοσελίδα http://www.inform-life.gr/index.php.

Η Ομάδα Έργου
info@inform-life.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top