sstamellos

sstamellos

Για ένα Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στα Γρεβε

Να ξεκινήσει άμεσα στα Γρεβενά ένας φορέας
για ΚΟΓΠ & Πολλαπλή Συμμόρφωση

Οι ΚΟΓΠ Κώδικες Ορθής γεωργικής Πρακτικής
αποτελούν εργαλείο αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, και
επομένως και του νερού, και της υγείας των αγροτών και καταναλωτών αγροτικών
προϊόντων. Αποτελούν απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ενσωματώθηκε
στην ελληνική νομοθεσία με το Ν.3139/2003, και στις διατάξεις του περιλαμβάνονται
στο Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006. Παρεμβαίνουν
σε όλο το φάσμα γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας και πρέπει να
εφαρμόζονται από το σύνολο των αγροτών. Η εφαρμογή τους έχει άμεσο οικονομικό
όφελος για τους αγρότες καθώς προστατεύει από την υπερκατανάλωση νερού,
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και ενέργειας και επιπλέον βελτιώνει
την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων άρα και την ανταγωνιστικότητά τους.
Επιπλέον η ένταξη των αγροτών σε προγράμματα ενίσχυσης συνεπάγεται αυτόματα
την υποχρέωση τήρησης των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης από τους
δικαιούχους αγρότες.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην ανάληψη της υποχρέωσης από το σύνολο των
αγροτών για την εφαρμογή των ΚΟΓΠ.
Για την εφαρμογή των ΚΟΓΠ είναι αναγκαίο η πολιτεία να ολοκληρώσει υποδομές
και εργαλεία, όπως εδαφολογικός χάρτης με αποτύπωση των κλίσεων τους εδάφους καταγραφή των επιπέδων της οργανικής ουσίας , τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά, χάρτη ίσων τιμών εξατμισοδιαπνοής αναφοράς, δημιουργία κινητών μονάδων αξιολόγησης της εφαρμογής της άρδευσης, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης, γεωργικοί σύμβουλοι, δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας και
ποσότητας νερού, αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και εφαρμογής.

Οι ΚΟΓΠ εφαρμόζονται σε παραγωγούς που συμμετέχουν σε εθνικά Προγράμματα ,ενώ η Πολλαπλή Συμμόρφωση σε Ευρωπαϊκά. Οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις τους είναι σχεδόν ίδιες .

Το Συντονιστικό ΄Οργανο της Νομαρχίας αποφασίζει σε λάθος νομική βάση για τις καλαμιές κάθε χρόνο .
Στην πρόσφατη απόφαση ( 25-9-2007) για την διαχείριση της καλαμιάς από το Συντονιστικό Όργανο της Νομαρχίας , για ένα πολύ-επίπεδο θέμα με πολλές διαστάσεις δεν επιτρέπονται θέσεις που να διολισθαίνουν στον αγροτικό λαϊκισμό ούτε να μη λαμβάνονται υπόψη οι ΚΟΓΠ από άγνοια .

Τι ακριβώς λένε στο σημείο αυτό οι ΚΟΓΠ ας το δούμε τεχνικά χωρίς διάθεση να γίνουμε ούτε ευχάριστοι ούτε δυσάρεστοι παρά μόνο χρήσιμοι για την μερίδα εκείνη του αγροτικού κόσμου που μοχθεί πραγματικά.

Οι ΚΟΓΠ αναφέρουν στο σημείο 1.8 τα εξής :

1.8. Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας
Τα υπολείμματα των αροτραίων καλλιεργειών με σωστή διαχείριση μπορούν να προσφέρουν προστασία στο χωράφι από την διάβρωση και να εμπλουτίσουν το έδαφος με οργανική ουσία. Τα Ελληνικά εδάφη είναι πολύ φτωχά σε οργανική ουσία, που αποτελεί το πιο βασικό συστατικό της γονιμότητας των εδαφών. Η εύκολη πρακτική του καψίματος της καλαμιάς στερεί το έδαφος από οργανική ουσία, και από τα άλλα πλεονεκτήματα που περιγράφηκαν στην παράγραφο για τη διαχείριση της αυτοφυούς χλωρίδας. Η ωφέλεια στο έδαφος από την συγκράτηση περισσότερου βρόχινου νερού και από τη μείωση της εξάτμισης, από αυτό συνδέεται, άμεσα, με το καλό φύτρωμα των σπόρων. Η συγκράτηση της υγρασίας είναι τόσο καλύτερη όσο καλύτερη είναι η κάλυψη του εδάφους από τα φυτικά υπολείμματα. Για τους λόγους αυτούς το κάψιμο τις καλαμιάς θα πρέπει να αποφεύγεται.
Το κάψιμο της καλαμιάς είναι συχνά αιτία πυρκαγιάς, και για τους λόγους αυτούς:
 Απαγορεύεται η καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών (καλαμιάς) στις οικολογικά ευαίσθητες περιοχές , στις επικλινείς εκτάσεις (κλίση μεγαλύτερη από 10%) και στις περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία μεγαλύτερη από 4%).
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες μπορεί να ακολουθείται η εξής διαχείριση:
 Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση στο έδαφος των υπολειμμάτων μετά τη βόσκηση.
 ¶μεση ενσωμάτωση στο έδαφος
 Κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.

………………………………………………………………………………………………………………….
Όταν γίνεται κάψιμο1 της καλαμιάς, επιβάλλεται η λήψη των ακόλουθων μέτρων:
1. Να ζητείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές όπου αυτό απαιτείται
2. Να ενημερώνεται πριν την καύση η πυροσβεστική υπηρεσία
3. Πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου της καύσης, όπως δημιουργία αυλακιών για πυρασφάλεια.
Στο χώρο της καύσης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 200 λίτρα νερού
4. φτυάρια και τουλάχιστον δύο άνθρωποι να εποπτεύουν το χώρο.
Να απομακρύνονται τα προς καύση υλικά από στύλους της ΔΕΗ του ΟΤΕ από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου πετρελαίου
Συνίσταται επίσης:
1. Το κάψιμο να γίνεται, αν αυτό είναι δυνατό, αντίθετα από την φορά του ανέμου.
Όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση

1. Το σημείο « Όταν γίνεται κάψιμο » ερμηνεύεται ως εξής :
Ότι μπορεί να γίνει καύση μόνο σε περιοχές με κλίση μικρότερη απο 10% και Οργανική Ουσία μικρότερη από 4 % . Μόνο σ αυτές τις περιοχές μπορεί να εκδοθεί άδεια από τις αρμόδιες αρχές ..(Πυροσβεστική ) .
Η απόφαση της Ν.Α που καλεί τον κόσμο να κάψει τις καλαμιές με άδεια ατομική ή ομαδική από την Πυροσβεστική ,οφείλει να λάβει υπόψη τις κλίσεις των εδαφών (<10%) και τα επίπεδα οργανικής ουσίας (<4%) και να εξειδικεύει σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων τουλάχιστον , για αυτά η Πυροσβεστική Αρχή νομιμοποιείται να συναινέσει στην καύση καλαμιάς .
Αντ αυτού έχουμε μια γενικευμένη αίσθηση αυθαιρεσίας να κυριαρχεί στον αγροτικό κόσμο που επιτείνουν οι λαικίστικες δηλώσεις των αγοτοσυνδικαλιστών καθώς επιμένουν να αγνοούν τους ΚΟΓΠ αντι να ανοίξουν συζητήσεις τεχνικής ενημέρωσης για το θέμα .
Αντί να ανοίξει ένας διάλογος στο Νομό για το τόσο επίκαιρο αυτό θέμα της «Εφαρμογής των ΚΟΓΠ &Πολλαπλής Συμμόρφωσης » που θα θέσει όλους προ των ευθυνών τους την Κοινωνία των Πολιτών ,τους Δν/τές των Τμημάτων της Ν.Α , μέχρι τους ΟΤΑ και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με τους συνδικαλιστές τους, έχουμε κάθε χρόνο αποφάσεις ενός οργάνου από μια κλειστή σύσκεψη σε λάθος βάση .

Ακούστηκε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Γρεβενών να καλεί τον αγροτικό κόσμο να εκδώσει άδειες καύσης καλαμιάς από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μέσω των καναλιών και ότι πολλοί αγρότες δεν ανταποκρίνεται πως οι περισσότεροι καίνε αυθαίρετα χωρίς άδεια .
Ενώ στην πραγματικότητα όσοι καίνε με άδεια είναι τυχεροί που δεν κάηκε κάποια ιδιοκτησία ,αποθήκη ή κάποιος υπερήλικας .
Αν ένα τέτοιο γεγονός φτάσει στα Δικαστήρια η Απόφαση του Νομαρχιακού Οργάνου είναι στον αέρα νομικά και οι ευθύνες των εμπλεκομένων πολλές .
Δεν συμβουλεύθηκε ποτέ ο πρόεδρος τον γεωπόνο της ΕΑΣ σε ένα τόσο περιβαλλοντικό ζήτημα κατά πόσο τηρούνται οι ΚΟΓΠ πριν βγεί στα κανάλια με αυτή την πρόσκληση .
Ίσως να θεωρεί απλά ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να προσεγγίζεται μόνο συναισθηματικά ή κοινωνικά και αρκεί για τούτο μια στάση αγροτικού λαικισμού ως συνήθως .

Αναλαμβάνει την ευθύνη ο πρόεδρος της ΕΑΣ ότι ό έλεγχος των ΚΟΓΠ και της Πολλαπλής Συμμόρφωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ν.Α δεν θα απορρίψει κανένα παραγωγό από την καταβολή των ενισχύσεων όσων συμμετέχουν σε Προγράμματα εθνικά ή Κοινοτικά ;

Η Γειτονική Νομαρχία Κοζάνης που απαγόρευσε την καύση της καλαμιάς μέσα από μια ανοικτή και δημόσια συζήτηση στην οποία αντιπαρατέθηκαν όλες οι απόψεις στο πνεύμα ερμηνείας των ΚΟΓΠ πιστεύουμε ότι νοιάζεται λιγότερο ;

Για τούτο αγνοούνται οι προσκλήσεις του προέδρου της ΕΑΣ (κακώς ) γιατί νοιώθουν ότι δεν νοιάζεται επι της ουσίας για την εφαρμογή των ΚΟΓΠ και για την ουσιαστική ενημέρωση του αγροτικού κόσμου . Αφού στη πράξη δεν είδαμε καμία εκδήλωση από την ΕΑΣ που να προετοιμάζει τον αγροτικό κόσμο για τις αλλαγές της Νέας ΚΑΠ .

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Να ξεκινήσει άμεσα με πρωτοβουλία της Ν.Α η δημιουργία ενός Φορέα έστω και άτυπα με ρόλο συμβουλευτικό της Ν.Α για τους ΚΟΓΠ και την Πολλαπλή Συμμόρφωση
Στόχος του φορέα πρέπει να είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΚΟΓΠ & Πολλαπλή Συμμόρφωση ,για την κατάσταση των υδάτινων πόρων της λεκάνης και την ορθολογική χρήση νερού από όλους τους καταναλωτές της περιοχής.
Στο φορέα αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν οι αρμόδιοι κρατικοί και τοπικοί φορείς καθώς και ιδιώτες Γεωργικοί Σύμβουλοι ,MKO , εκπρόσωποι Πολιτικών Φορέων , εκπρόσωποι των παραγωγών και των ομάδων καταναλωτών ύδατος.
Επίσης είναι σημαντικό ο φορέας να συνδεθεί με τους οργανισμούς και τα Επιστημονικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπως το ΕΘΙΑΓΕ και τα ΤΕΙ .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
(6977 239 066)
www.ecogrev.blogspot.com www.ecogreens.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top