sstamellos

sstamellos

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

Της

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

2. ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΛΚΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Σ.τ.Ε (Συμβουλίου της Επικρατείας) και του Αρείου Πάγου

3. ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το πιο κάτω κείμενο που σας στέλνουμε ΑΥΤΟΥΣΙΟ, συντάχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2000 από την Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας και στάλθηκε στα Μέσα Ενημέρωσης, στα Κόμματα και τους Βουλευτές κατά τη συζήτηση των άρθρων της Αναθεώρησης του Συντάγματος του 2000.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, εν όψει της νέας συζήτησης στη Βουλή για την επόμενη αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος το 2010, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το άρθρο 24 του Συντάγματος για την «Προστασία του Περιβάλλοντος», τις αρμοδιότητες του Σ.τ.Ε και την ίδρυση ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, αφού μελέτησε διεξοδικά και πάλι το κείμενο εκείνο, εμμένει στο περιεχόμενό του, διότι οι παρούσες συνθήκες είναι ταυτόσημες με εκείνες της περιόδου του 2000, με τις πιο κάτω αναφερόμενες προσθήκες και συμπληρώσεις (στο τέλος του κειμένου) που περιλαμβάνονται με τους αριθμούς 1 – 6.

Καλαμάτα 6 Ιανουαρίου 2007

Για το Δ.Σ και τα Μέλη της

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Στέφανος Λ. Κουνιάδος Νίκη Θεοδωροπούλου

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του 2000

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Κανάρη 86 & Κρήτης 241 00 Καλαμάτα, τηλ&φαξ 0721-93317,
E-Mail: ecokal@compulink.gr

Μέλος του

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
με έδρα το Βόλο

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΘΟΥΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν από 25 χρόνια (1) ο Νομοθέτης, δηλ. η τότε Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, στο Σύνταγμα του 1975, όταν οι συζητήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος βρίσκονταν ακόμη στα σπάργανα, πρόβλεψε με διάταξή του, άρθρο 24, ότι το κράτος μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος, και έθεσε την Ελλάδα στην πρωτοπορία των κρατών που μερίμνησαν για την προστασία του. (2)
Σήμερα με τις συζητήσεις για την Αναθεώρηση του Συντάγματος στη Βουλή για την επόμενη ΔΕΚΑΕΤΙΑ, επιχειρείται από ότι αντιληφθήκαμε, η υποβάθμιση του θέματος αντί να τεθεί στη θέση που του αρμόζει σήμερα.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Σε δεκάδες Συνέδρια του ΟΗΕ, με κορυφαίο τη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίο του 1992, αλλά και σε όλα τα Διεθνή Φόρα αλλά και σε Κείμενα και Εκθέσεις που έχουν εκδώσει όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, η Διεθνής Τράπεζα, και κυρίως τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είμαστε πλήρες μέλος της, στο θέμα που αφορά στο ΜΕΓΑ θέμα της εποχής μας που λέγεται ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, έχει αναγνωριστεί η κρισιμότητα της επιβίωσης του πολιτισμού μας, τουλάχιστον όπως τον επιδιώκουμε σήμερα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ (ΣΥΝΤΑΓΜΑ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Συνθήκη του Aμστερνταμ για την ίδρυση της Ε.Ε στον τίτλο ΧΙΧ Κεφάλαιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στα άρθρα 174-176 προβλέπει ρητά:

Aρθρο 174

1. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλει στην επιδίωξη των εξής στόχων:
• Τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
• Την προστασία της υγείας του ανθρώπου,
• Τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
• Την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.
……….
2. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας……Στηρίζεται στις αρχές
της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης
της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
…………

Αρθρο 175

1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση….., αποφασίζει τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174.
………………………………….

Αρθρο 176

Τα μέτρα προστασίας που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 175 δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να συμβιβάζονται με την παρούσα Συνθήκη και να κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Όπως προκύπτει από την παράθεση των κυρίων μερών των Κοινοτικών Κειμένων των πιο πάνω άρθρων της Συνθήκης, έχει ήδη θεσπιστεί και ισχύει ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ για το περιβάλλον που δεν μπορεί να ανατραπεί αυθαίρετα από τα κράτη μέλη.
Το κοινοτικό κεκτημένο αυτό συνίσταται στο ότι τα μέλη ΜΠΟΡΟΥΝ να ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ και ΝΑ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ μέτρα ΜΟΝΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΟΧΙ να ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΩ την υπάρχουσα νομοθεσία τους και μάλιστα τις διατάξεις του Συντάγματος που είναι ο καταστατικός χάρτης κάθε χώρας.

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

Οι εισηγήσεις, που κατατέθηκαν στη Βουλή, απ’ όσα μπορούμε να μάθουμε από τα φειδωλά σε αυτό το θέμα Μέσα Ενημέρωσης, κυρίως τα έντυπα μέσα, μάλλον δεν ανταποκρίνονταν στη σοβαρότητα του θέματος και μάλλον οδηγούν στην ανατροπή των ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, αν συνδυαστούν με την προσπάθεια φαλκίδευσης των αρμοδιοτήτων του ΣτΕ.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ (4)

Το θέμα του περιβάλλοντος και της προστασίας του θα είναι το μείζον θέμα για τον 21ο αιώνα, όπως αυτό προκύπτει και από τα επίσημα κείμενα όλων των διεθνών οργανισμών και ιδίως του ΟΗΕ.
Εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε τη νομοθεσία μας στο Κοινοτικό Κεκτημένο αλλά και βασιζόμενοι στα ντοκουμέντα των Διεθνών Οργανισμών.
Αν το Σύνταγμα του 1975 προέβλεψε ΡΗΤΑ την προστασία του περιβάλλοντος, το σημερινό σύνταγμα που θα ισχύσει για την κρίσιμη δεκαετία του 2000-2010, όπου πάρα πολλά θα κριθούν για το Περιβάλλον δεν νοείται να μην περιλάβει όλες εκείνες τις διατάξεις που προβλέπονται από τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των εκατοντάδων Κανονισμών, Οδηγιών, Αποφάσεων, Ψηφισμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν θέσει την Ε.Ε στην παγκόσμια πρωτοπορία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» ή «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Αυτή θα πραγματοποιηθεί με την αποδοχή και ενσωμάτωση στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ της αρχής της «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» ή της «ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», που προβλέπεται από το 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992 «ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ» και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αρχή που προτάθηκε από την «Επιτροπή Μπρούντλαντ» που συνέστησε ο ΟΗΕ το 1986, στο ντοκουμέντο “ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ” και που αποτέλεσε το επίσημο κείμενο για τις διαπραγματεύσεις στη Συνδιάσκεψη του ΡΙΟ το 1992. (3)

Ύστερα από όλα αυτά

Καλούμε

• ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ να αναλογιστούν τις ΕΥΘΥΝΕΣ τους, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ και ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ.
• Να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να ΕΝΕΡΓΗΣΟΥΝ με ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στον ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ στις σημερινές γενιές αλλά και τις μελλοντικές.
• Κρατούν ΣΉΜΕΡΑ στα χέρια τους ΌΧΙ μόνο ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ και των ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ, που οφείλουν να το ΣΕΒΑΣΤΟΥΝ παίρνοντας τις αποφάσεις ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, αλλά και το ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ θέλει ΕΡΓΑ και ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ. Και τα έργα κατοχυρώνονται από τις ΝΟΜΙΚΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΚΥΡΙΩΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

1 Να περιληφθούν στις διατάξεις του Αναθεωρούμενου Συντάγματος οι Αρχές που
προβλέπονται από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουσιαστική Αρχή
της «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» ή της «ΑΕΙΦΟΡΟΥ ή ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».
2. Να αναγορευτεί η πολιτική που αφορά στο το περιβάλλον ως η πολιτική που θα πρέπει να διαπερνά όλες τις άλλες πολιτικές, όπως επιτάσσουν τα κείμενα της Ε.Ε.
3. Να ιδρυθούν σε κάθε Περιφέρεια στα Διοικητικά Δικαστήρια Ειδικά Τμήματα που θα επιλαμβάνονται των θεμάτων του περιβάλλοντος σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.
4. Να ενδυναμωθεί η λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας στα θέματα του Περιβάλλοντος και όχι να φαλκιδευτούν οι αρμοδιότητές του.
5. Η συμβολή του ΣτΕ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι καθοριστική και αναντικατάστατη. (6)
Θα πρέπει να παραμείνει στην αρμοδιότητα του ο ακυρωτικός έλεγχος των αποφάσεων της Διοικήσεως στα θέματα του περιβάλλοντος.
Στα Διοικητικά Δικαστήρια Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού και σε Ειδικά Τμήματα Περιβάλλοντος που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό για την τήρηση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, πέραν των αρμοδιοτήτων του ΣτΕ που θα παραμείνουν ως έχουν, θα πρέπει να μεταβιβαστούν:
Α) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στην τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι θέματα ουσίας, με αναιρετική και ακυρωτική Τρίτη βαθμίδα του ΣτΕ,
Β) Όλες οι άλλες ελεγκτικές αρμοδιότητες που σήμερα έχει η Διοίκηση στα θέματα περιβάλλοντος βάσει διαφόρων Νόμων, Διαταγμάτων και Αποφάσεων, τις οποίες ασκεί πλημμελώς αλλά και μεροληπτικώς, ώστε να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος των πράξεων της Διοίκησης κατά την υλοποίηση των έργων που αφορούν στη διάσταση του περιβάλλοντος
H Ελλάδα έτσι αυτομάτως θα βρεθεί στην πρωτοπορία όλων των εθνών του κόσμου για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και τα άλλα Κράτη το παράδειγμά της.
Η προοδευτική αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας για τα επόμενα 10 χρόνια.

Κάνουμε έκκληση να ακούσετε τη φωνή μας και τη φωνή της συνειδήσεώς σας.
Στα χέρια σας κρατάτε το μέλλον της χώρας μας και των ανθρώπων της όπως και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Καλαμάτα 23 Σεπτεμβρίου 2000

Για το Δ.Σ και τα Μέλη της

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Στέφανος Λ. Κουνιάδος Ρένα Αγγελοπούλου

(1) Από το 1976 μέχρι σήμερα πέρασαν περίπου 32 χρόνια με ισχύουσα μια συνταγματική διάταξη, που παρ’ όλη τη γενικότητά της, κατόρθωσε να διαφυλάξει, παρ’ όλες τις επιθέσεις, ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής γης από την «αλόγιστη ανάπτυξη».

(2) Παρ’ όλο πως η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που με συνταγματική διάταξη κατοχύρωσαν την Προστασία του Περιβάλλοντος και ιδίως την προστασία των Δασών και των Δασικών Εκτάσεων, εν τούτοις στα 32 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, δυστυχώς, βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις του πίνακα των κρατών – μελών της Ε.Ε στην προστασία του περιβάλλοντος με πάμπολλες παραβιάσεις της και υπόδικοι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η τυχόν αποδοχή από τη Βουλή, με τη συναίνεση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, των προτάσεων της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση βασικών διατάξεων του Συντάγματος, που αποτελούν ένα ορθά και σοφά αρθρωμένο πλέγμα προστασίας του περιβάλλοντος, θα υποβαθμίσει το υπάρχον νομικό πλέγμα και θα οδηγήσει σε καταστροφικές για το περιβάλλον επιλογές και επεμβάσεις. Σήμερα που επιστημονικά έχει αποδειχθεί ότι η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ από τις αλόγιστες επεμβάσεις μας είναι ο υπ’ αριθμόν ΕΝΑ κίνδυνος και ένα πολύ μεγάλο μέρος της ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ οφείλεται στην καταστροφή των ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, εμείς αφρόνως επιδιώκουμε την καταστροφή τους με την οικοπεδοποίηση τους και άρα την ερημοποίηση της πατρίδας μας «και με το ΝΟΜΟ (Σύνταγμα)».

(3) Και του Γιοχάνεσμπουργκ του 2002.

(4) Κανένα άλλο θέμα εκτός από την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και την ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ σε όλα τα πλάτη και μήκη της ΓΗΣ δεν έχει προτεραιότητα στον 21ο αιώνα. Αυτά τα δύο θέματα είναι αλληλοσυμπληρούμενα και από την επίλυσή τους εξαρτάται το μέλλον του ΠΛΑΝΗΤΗ μας, της ΓΗΣ μας, και του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ μας που με τόσους μόχθους, ιδρώτα και αίμα φέραμε στο σημερινό επίπεδο (όχι ακόμη για όλους).

(5) Η αρχή της «ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ» που εισηγηθήκαμε ως Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας τότε (2000), έγινε αποδεκτή από την Αναθεωρητικη Βουλή του 2000 και συνταγματική επιταγή. Και πάλι η Ελλάδα βρέθηκε στην πρωτοπορία για την προστασία του περιβάλλοντος και την ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ. Ωστόσο η επεξεργασία της αρχής αυτής θεωρητικά και η εφαρμογή της με Νόμους και έργα υστέρησε απελπιστικά μέχρι σήμερα. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να τεθεί ερμηνευτικά το περιεχόμενό της στο προς αναθεώρηση σύνταγμα για να αποκτήσει συγκεκριμένη και πλήρη Νομική ισχύ και όχι η αντικατάστασή της με άλλη αρχή, της «βιώσιμης ανάπτυξης» όπως έχει προταθεί από κάποια κέντρα. Η λέξη ΑΕΙΦΟΡΙΑ εμπεριέχει την πεμπτουσία της προστασίας του περιβάλλοντος και των κανόνων που πρέπει να διέπουν τα «καθημερινά έργα και πεπραγμένα» της ανθρωπότητας αν θέλει να επιβιώσει και να διαφυλαξει (για το ένα δισεκατομμύριο των ανθρώπων του πλανήτη μας ) και να εξυψώσει (για τα άλλα πέντε δισεκατομμύρια) το επίπεδο της ζωής τους.

(6) Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ιδρυθεί «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ». Αν συμβεί κατι τέτοιο αποδυναμώνεται το κύρος των Ανωτάτων Δικαστηρίων μας (Αρείου Πάγου και Σ.τ.Ε) και η ύψιστη αρμοδιότητα της τρίτης εξουσίας του κράτους, της Δικαστικής Εξουσίας, για τον έλεγχο της Συνταγματικότητας των Νόμων, ανατίθεται σε ένα όργανο που δεν έχει Δημοκρατική Νομιμοποίηση και θα αποτελεί τη «μακρά χείρα» της Εκτελεστικής Εξουσίας (Νομοθετικής και Εκτελεστικής).

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top