sstamellos

sstamellos

Μεταλλεία στην Οίτη: Ας μην εφησυχάζουμε

Του Στέφανου Σταμέλλου*
Επανέρχεται  στο προσκήνιο το θέμα των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην Οίτη με αφορμή  την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης [http://www.oiti.gr] της αρνητικής γνωμοδότησης και των αντιρρήσεων του Φορέα σχετικά με την παράταση ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που αφορά στις ερευνητικές γεωτρήσεις βωξίτη τηςμεταλλευτικής εταιρείας ΕΛΜΙΝ στην Οίτη.

Να θυμίσουμε, ότι πολίτες της περιοχής προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση της με αριθμ.130690/31.8.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων στην Οίτη. Στο μεταξύ η ισχύς της ως άνω απόφασης έληξε στις 31.8.2014, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 25376/230/30.6.2014 απόφαση για την παράταση της έως τις 31.8.2021, την οποία συν-προσβάλλαμε.
Το ΣτΕ με την  υπ’ αριθμ. 3162/2015 απόφασή του ακύρωσε την ως άνω απόφαση περί παράτασης της αρχικής Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, διότι δεν διαπιστωνόταν με αυτήν η μη μεταβολή των δεδομένων επί των οποίων στηρίχθηκε η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. Η μη μεταβολή των δεδομένων πρέπει να συντρέχει προκειμένου να αρκεί για την παράταση η έκδοση απλής διαπιστωτικής πράξης, διαφορετικά απαιτείται νέα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Τελικά εκδόθηκε η αρ. πρωτ. οικ. 30511/15-6-2016 Απόφαση της Γενικής Δ/ντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ έως 31-8-2021, επί της οποίας ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού εκφράζει τις αντιρρήσεις του, διότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 8γ του Ν. 4014/2011, θεωρεί ότι δεν λήφθηκαν υπόψη:
√ η μελέτη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, η οποία είναι υπό έγκριση,
√ το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1469/Β/2003), βάσει του οποίου εκδόθηκε η σχετική Α.Ε.Π.Ο., και του οποίου η διαδικασία αναθεώρησης είναι σε εξέλιξη∙ και μάλιστα ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης έχει γνωμοδοτήσει με το αρ. πρωτ. 163/1-4-2015 έγγραφό του, και
√ η θέσπιση του Εθνικού Πάρκου Οίτης, του οποίου η διαδικασία επίσης είναι σε εξέλιξη και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με έγγραφό του προς το Τμήμα Βιοποικιλότητας & Προστατευόμενων Περιοχών ζητάει την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) για το όρος Οίτη και την έκδοση Π.Δ. για τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής. Οι εν λόγω ερευνητικές γεωτρήσεις βρίσκονται στην υπό θεσμοθέτηση Ζώνη Β – Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Οίτης, στην οποία δεν επιτρέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Σε ό,τι αφορά δε στα ιδιοκτησιακά της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή της Γκιώνας και της Οίτης, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Ο γαλλικός κολοσσός KERNEOS SA, μητρική της ΕΛΜΙΝ ΑΕ, εξαγόρασε στις αρχές του 2015 το 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε, που αποτελεί το βωξιτικό τμήμα της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ µε παράλληλη απορρόφηση της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ» από την ΕΛΜΙΝ.
Επιμένουμε ότι, εκτός της περιβαλλοντικής και οικολογικής επιβάρυνσης, το βασικό χαρακτηριστικό της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Οίτη είναι το ότι αποκλείει τη συνύπαρξη εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης, κυρίως τον ήπιο ορεινό τουρισμό, και μάλιστα διακινδυνεύει περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργεί. Η αυτοδιοίκηση διαχρονικά δεν ενδιαφέρθηκε να διαμορφώσει μια εναλλακτική πολιτική ανάπτυξης της περιοχής και να εναντιωθεί στα μεταλλεία, συνεχίζοντας έτσι το «αναπτυξιακό» μοντέλο που μας έφερε ως εδώ∙ της εγκατάλειψης δηλαδή των ορεινών περιοχών. ¶λλες παρόμοιες περιοχές αναπτύχθηκαν οικονομικά εκμεταλλευόμενες τα πραγματικά και ποιοτικά συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, ανάλογα με αυτά που συναντάμε και στην Οίτη.
Πρέπει να ομολογήσουμε πως σε πολλούς από τους ενδιαφερόμενους – και κυρίως στους κατοίκους των χωριών της Οίτης – καλλιεργήθηκε ένας εφησυχασμός σχετικά με τα μεταλλεία και τις δραστηριότητες της μεταλλευτικής εταιρείας. Είναι λάθος αντίληψη∙ διότι μόνο με τη σθεναρή αντίδραση θα αναγκαστεί η εταιρεία να «χαλαρώσει» τα σχέδιά της. Τα συμφέροντα και οι Οριστικές Παραχωρήσεις λογικά δεν της το «επιτρέπουν»…
Δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός∙ διότι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, περισσότερο από ποτέ στον καιρό της κρίσης, είναι ο επαναπροσανατολισμός της οικονομίας μας και η προτεραιότητα στη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής. Γιατί αν, μαζί με τα εισοδήματά μας, χάσουμε και τα συλλογικά μας αγαθά, θα είμαστε δυο φορές φτωχότεροι.
Λαμία, Γενάρης 2017
* Στέφανος Σταμέλλος
Οικολογία Αλληλεγγύη Στερεάς

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top