sstamellos

sstamellos

Ο κ Μιχαήλ Δεκλερής για τις πρόσφατες πυρκαγιές

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος

Καλλιδρομίου 30 & Ζωοδόχου Πηγής, Εξάρχεια 11473 ΑΘΗΝΑ * Τηλ/φαξ 210-3823.850

email: decleris@environ-sustain.gr * www.environ-sustain.gr

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 30.8.2007

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κ.Μιχαήλ Δεκλερής προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

Το Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος συμμετέχει στο βαρύ εθνικό πένθος για την οικολογική καταστροφή που έπληξε τη Χώρα μας και στην οδύνη των θυμάτων της. Συμμερίζεται επίσης την εκδοχή ότι για την κατάσταση αυτή υπήρξε εγκληματικό σχέδιο που βρήκε ανέτοιμο και ευάλωτο το κράτος. Η συμφορά μας όμως έχει βαθύτερα αίτια για τα οποία είναι υπεύθυνο το πολιτικό / πελατειακό σύστημα της Χώρας, που επί πολλά χρόνια απεργάζεται την απαξίωση του περιβάλλοντος στη συνείδηση των Ελλήνων με πολλούς τρόπους, από τους οποίους πρέπει να τονίσωμε τους εξής:

1. Με τον ανοιχτό και πολυετή πόλεμο εναντίον της νομολογίας του ΣτΕ για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου εκκρεμούν ακόμα και οι γνωστές προτάσεις αναθεωρήσεως του Συντάγματος για την οικοπεδοποίηση των δασών και την υποβάθμιση του ΣτΕ.

2. Με νομοθετικές πανουργίες για την αλλοίωση του επιστημονικού ορισμού του δάσους, την νομιμοποίηση της καταπατήσεως και αποψιλώσεως των δασών, την εξουδετέρωση δικαστικών αποφάσεων κ.ά.

3. Με την αδιαφορία του για την αναβάθμιση της στελεχώσεως, οργανώσεως και εκπαιδεύσεως της δασικής υπηρεσίας και το βαρύτατο σφάλμα της θεσμικής διασπάσεως δασοπροστασίας και δασοπυροσβέσεως.

4. Με την συστηματική αποφυγή της καταρτίσεως του Δασολογίου της Χώρας, η υποχρέωση της οποίας έχει επιβληθεί υπό του ΣτΕ από δεκαετίας τουλάχιστον και δια της τελευταίας αναθεωρήσεως του Συντάγματος προ πενταετίας τουλάχιστον.

5. Με την παράλειψη της συνεχούς επιτηρήσεως των δασών με την σύγχρονη τεχνολογία, η οποία είχε υποδειχθεί υπό του ΣτΕ από του έτους 1993.

Είναι θλιβερό να υπενθυμίζονται οι ευθύνες αυτές σε ώρες πένθους, αλλά ενόσω εκκρεμεί η αναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος και επίκειται η εκλογική αναμέτρηση, οσονδήποτε βαρύ το πένθος μας, δεν πρέπει να αποσβέσει τα ολέθρια λάθη του παρελθόντος.

Τέλος, το Επιμελητήριο υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι ήθος βιωσιμότητος και προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορούν να υπάρξουν στη Χώρα μας, χωρίς εθνική κυριαρχία και δημοσία τάξη.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Μιχαήλ Δεκλερής

Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος κα Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας, προέβη στις εξής δηλώσεις:

Ως Ελληνίδα, μένω άφωνη από την οδύνη που προκαλεί η ανθρώπινη και οικολογική τραγωδία των τελευταίων ημερών. Ως δικαστικός λειτουργός, όμως, και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, δεν έχω το δικαίωμα να σιωπώ. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρωτοφανής στα χρονικά επίθεση, όχι μόνο κατά των δασών και των προϋποθέσεων επιβιώσεως της παρούσης και των μελλουσών γενεών των Ελλήνων, αλλά κατά αυτής ταύτης της φυσικής υποστάσεως και ταυτότητος της Χώρας μας, διότι ο Ελληνικός πολιτισμός δε νοείται, ούτε θα επιβιώσει χωρίς την ελληνική φύση. Αν αυτό συνεχιστεί, σε λίγο τίποτα γύρω μας δεν θα μας θυμίζει ποιοι είμαστε και πού βρισκόμαστε, και τίποτα δε θα έχει απομείνει για να το υπερασπιστούμε.

Δεν πρόκειται πλέον μόνον για αδυναμίες του διοικητικού μηχανισμού, παράνομες προσδοκίες που υπέθαλψε και ανέχτηκε η διοικητική πρακτική και νομοθεσία, μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Είναι όλα αυτά μαζί, αλλά και κάτι πολύ χειρότερο: Η αδυναμία να εντοπισθεί, να κατονομασθεί και να παταχθεί τούτο εγκαίρως, αποδεικνύει σοβαρή αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος σε όλα τα επίπεδα: νομοθεσία, διοίκηση, δικαιοσύνη, πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τα αυτονόητα μέτρα, όπως η αναδάσωση των καμμένων και η άμεση και οριστική απόσυρση της δασοκτόνου αναθεωρήσεως του άρθ.24 του Συντάγματος, δεν αρκούν πλέον για να θέσουν υπό έλεγχο την παρούσα κρίση. Οφείλουμε να θέσουμε το ερώτημα ποιος και γιατί εχθρεύεται τόσο τη Χώρα μας και τους πολίτες της, ποιος έχει συμφέρον από την αποδυνάμωση και διάλυσή της, να τον αποκαλύψουμε και να τον αντιμετωπίσουμε. Καθένας μας από τη θέση του και κατά λόγο της αρμοδιότητός του πρέπει να ενεργήσει, ούτως ώστε να σταματήσει εδώ το κακό και να αρθούν οι προϋποθέσεις που το υποθάλπουν.

Η Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου

Μαρία Καραμανώφ

Σύμβουλος Επικρατείας

Scroll to Top