sstamellos

sstamellos

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΕΙΓΟΝ Συγκέντρωση υπογραφών για το 24 ά


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΕΙΓΟΝ
Συγκέντρωση υπογραφών για την αναθεώρηση του άρθρου 24 που συζητείται στις 17-1-2007 στη Βουλή

(Κινητοποιηθείτε. Συγκεντρώστε υπογραφές από πολιτιστικούς και/ή περιβαλλοντικούς Συλλόγους, Δημοτικές παρατάξεις, φορείς, μεμονωμένα άτομα.

Στείλτε τις υπογραφές σας στους:
Ελ. Πορτάλιου portel@central.ntua.gr,
Μ. Ευαγγελίδου m-evan@otenet.gr,
Η. Γιαννίρη igiann@tee.gr,
ή στο FAX 210-7721587.

Υπογραφές συγκεντρώνουμε όλοι και τις καταθέτουμε στην επόμενη συνάντηση της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας που θα ανακοινωθεί στον Τύπο και στην Ιστοσελίδα http://www.asda.gr/elxoroi/elxoroi.htm

Στις αμέσως επόμενες ημέρες επιδιώκεται να γίνει ειδική ιστοσελίδα για το Aρθρο 24.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 24, 117 ΚΑΙ 100 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η παγκόσμια οικολογική κρίση συνδέεται άμεσα με την εκτεταμένη αστικοποίηση του πλανήτη. Η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αρνητικούς δείκτες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Ειδικότερα στην Αττική, όσον αφορά τα δάση, πρόσφατα έχει καεί το 4% της επιφάνειας του νομού και πολλά τετρ. χλμ. αυτών των εκτάσεων οικοδομήθηκαν. Η αναδάσωση είναι πολύ περιορισμένη, έτσι προκύπτει απώλεια του 24% της δασοκάλυψης του 1990. Σε όλη τη χώρα, δασικές και περιαστικές εκτάσεις, πράσινοι ελεύθεροι χώροι μέσα στον αστικό ιστό, οικοδομούνται καθημερινά. Η επιχειρούμενη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος έρχεται να θεσμοθετήσει αυτή τη διαδικασία και να ενισχύσει τη μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή.

Οι φορείς, οι οργανώσεις και οι πολίτες, που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο, είμαστε ριζικά αντίθετοι στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος, η οποία αποσκοπεί στην κατάργηση της προστασίας των δασικών εκτάσεων και των δασών που αποψιλώθηκαν πριν το 1975, όπως και στην αναθεώρηση του άρθρου 100, που αφορά στην κατάργηση του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου, ασκούμενου κυρίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και στην καθιέρωση Ειδικού Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Με την προτεινόμενη αναθεώρηση αίρεται η συνταγματική προστασία 40 εκατομ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων και περιορίζεται δραματικά το ποσοστό των προστατευόμενων δασών. Η άρση της προστασίας έχει ως συνέπεια την οικοπεδοποίηση καθώς, με τον αποχαρακτηρισμό δασών και δασικών εκτάσεων, δεν ισχύει πλέον το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και, επομένως, οι δασικοί χώροι περνούν στην δικαιοδοσία μικρών και μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Όσον αφορά νόμιμες εκκρεμείς υποθέσεις ιδιωτών που χρήζουν ρυθμίσεων, υπάρχουν τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία γι’ αυτές και δεν πρέπει να συνδέονται με την συνταγματική αναθεώρηση.

Με την άρση της προστασίας του περιβάλλοντος συνδέεται και η αναθεώρηση του άρθρου 100 και η δημιουργία Ειδικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξαρτημένου από την πολιτική εξουσία, με προφανή στόχο την αφαίρεση του ελέγχου συνταγματικότητας από το ΣτΕ, το εκ παραδόσεως πιο ανεξάρτητο δικαστήριο, που έχει λειτουργήσει ως σοβαρό αντίβαρο της κυβερνητικής αυθαιρεσίας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Εξ άλλου με τη νέα, μέσα σε 5 χρόνια, αναθεώρηση κινδυνεύει η αναθεωρητική λειτουργία να αποτελέσει το νομικό εργαλείο για να καταστούν απρόσβλητες και ανεξέλεγκτες συγκυριακές κυβερνητικές πολιτικές.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε μέσον στην επαπειλούμενη καταστροφή του περιβάλλοντος στη χώρα μας καθώς έχουν εξαντληθεί τα όρια αντοχής της φύσης και διακυβεύεται η επιβίωση του πλανήτη. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε πρόταση τροποποίησης του άρθρου 24, ανεξαρτήτως περιεχομένου, καθώς αυτή παρέχει τη δυνατότητα να αναθεωρηθεί το άρθρο 24 με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών στην επόμενη βουλή.

Οι φορείς, οι οργανώσεις και οι πολίτες, που συνυπογράφουμε αυτό το κείμενο

Όνομα-Επώνυμο
Ιδιότητα
Τηλ. ή e-mail
Υπογραφή

Scroll to Top