sstamellos

sstamellos

Το Rally Acropolis στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας..


WWF Ελλάς
Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση
Φιλελλήνων 26 10558 Αθήνα
Tηλ:2103314893 Fax:2103247578
support@wwf.gr www.wwf.gr

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Αρ. Πρωτ.165

Προς:
1. Πίνακα αποδεκτών
2. Πίνακα κοινοποίησης

Θέμα: «Διεξαγωγή αγώνα Rally Acropolis, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας»

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Το WWF Ελλάς ως μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Πάρνηθας ενημερώθηκε για την πρόθεση διεξαγωγής ειδικών διαδρομών του αγώνα αυτοκινήτων Rally Acropolis 2008 σε περιοχές εντός του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει ότι οι εν λόγω διαδρομές του Rally έχουν σχεδιαστεί εντός των ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας, σύμφωνα με τα όρια που θεσπίστηκαν με το Π.Δ. με τίτλο "Καθορισμός Ζωνών Προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας (ν.Αττικής) ΦΕΚ 336/Δ/24.7.2007.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην ειδική διαδρομή από Αυλώνα προς οροπέδιο Βούτημα και Δερβενοχώρια (σε μεγαλύτερο τμήμα χωματόδρομος, ζώνες Β1, Β3) και στις επιδείξεις που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Τατοϊου (Αγ. Αθανάσιος).

Με δεδομένη την περσινή καταστρεπτική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, και της διατάραξης στην οικολογική ισορροπία που αυτή επέφερε, θεωρούμε ότι η προώθηση μίας τέτοιας διοργάνωσης στα όρια προστασίας του ορεινού όγκου δε μπορεί παρά να κρίνεται ως πλήρως άστοχη. Οι λόγοι για αυτό βρίσκονται στις άμεσες επιπτώσεις της διοργάνωσης στο οικοσύστημα, στην επιδεικνυόμενη αδιαφορία προς τις προσπάθειες των εμπλεκόμενων φορέων προστασίας και αποκατάστασης του οικοσυστήματος, αλλά και στην πρόκληση προς το δημόσιο αίσθημα την ίδια στιγμή που οι απλοί πολίτες καλούνται να περιορίσουν τη χρήση της περιοχής – ακόμα και για ιδιαίτερα ήπιες δραστηριότητες- προς χάριν της προστασίας της.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι οι διαδρομές έχουν χωροθετηθεί σε μη-καμένες περιοχές στις οποίες σύμφωνα με όλα τα μέχρι σήμερα ερευνητικά αποτελέσματα φαίνεται πως έχουν βρει καταφύγιο οι πληθυσμοί της πανίδας της περιοχής. Στους πληθυσμούς αυτούς ασκούνται ήδη έντονες πιέσεις από την οικιστική επέκταση, και η εν λόγω διοργάνωση όχι απλώς θα προσθέσει έναν ακόμα παράγοντα όχλησης, αλλά θα λειτουργήσει ενθαρρυντικά και για την συνέχιση των ήδη υπαρχόντων παράνομων δραστηριοτήτων μηχανοκίνητου αθλητισμού στη Πάρνηθα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω καλούμε την ΕΛΠΑ να προχωρήσει σε ακύρωση και επαναχάραξη των εν λόγω διαδρομών, επιδεικνύοντας την ύστατη στιγμή την απαραίτητη περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Παράλληλα, ζητούμε από τις υπηρεσίες και τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του ορεινού όγκου να αναλάβουν – στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους – κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την ακύρωση των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων.

Τέλος, και σε μία εκ των προτέρων απάντηση προς τις όποιες πιθανές αιτιάσεις για ακύρωση της «τελευταίας στιγμής», θεωρούμε αναγκαίο να υπογραμμίσουμε πως όλα τα παραπάνω είχαν ήδη αναφερθεί σε συνάντηση μεταξύ της οργάνωσης μας και των διοργανωτών του ράλι τον Φεβρουάριο, ενώ ήδη από τον Απρίλιο οι διοργανωτές έχουν λάβει γνώση της αρνητικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου. Είναι επίσης αναγκαίο να τονίσουμε ότι και στο παρελθόν –και ενώ ακόμη δεν είχε συμβεί η καταστροφή της περυσινής πυρκαγιάς- οι φορείς έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εν λόγω διοργάνωση –χωρίς ωστόσο οι απόψεις τους να γίνουν σεβαστές-, αλλά και ότι σήμερα οι διοργανωτές προχωρούν σε δημόσιες ανακοινώσεις και διαφημίσεις της διοργάνωσης παρότι οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις

Σας ευχαριστούμε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση,

Κωνσταντίνος Λιαρίκος
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικών Δράσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΕΛΠΑ
2. Δασαρχείο Πάρνηθας
3. Δασαρχείο Καπανδριτίου
4. Δασαρχείο Θηβών
5. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Δασών
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Διευθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
3. ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
4. ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Scroll to Top