sstamellos

sstamellos

Αμεση λήψη μέτρων & μετεγκατάσταση του ΧΥΤΑ Ζακύνθ

ΠΡΟΣ

κ. Γιώργο Σουφλιά,
Υπουργό Περιβάλλοντος
Fax: 210-6475181

Κοινοποίηση:
Δ/νση Περιβάλλοντος Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ. Στέφανο Αμπατζή
Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Ρακιντζή
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δ/νση Περιβάλλοντος
Νομαρχία Ζακύνθου
Δήμος Ζακύνθου
Δήμος Λαγανά

Αθήνα, 22/5/2006

Θέμα: Ανοιχτή επιστολή προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για το ΧΥΤΑ Ζακύνθου

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 1999/31/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό δίκαιο με την 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», θεωρεί ότι οι ΧΥΤΑ είναι λύση του παρελθόντος.

Ενώ η εθνική νομοθεσία με το «ΦΕΚ 1016 Β 1997, ΥΑ 114218»,στο «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», αναφέρει ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση ΧΥΤΑ εντός: «Θεσμοθετημένων περιοχών προστασίας και μεμονωμένα στοιχεία της φύσης και του τοπίου (όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18,19 και 21 του Νόμου 1650/86-(ΦΕΚ160/Α/86) και από τις διατάξεις του ΝΔ996/71 (ΦΕΚ192/71), εκτός αν η συγκεκριμένη χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη νομοθετική ρύθμιση»

Ενώ οι περισσότερες ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν ότι οι ΧΥΤΑ δεν πρέπει να επιλέγονται ως λύση διαχείρισης απορριμμάτων παρά μόνο να λειτουργούν για το αδρανές υπόλοιπο των σκουπιδιών και θέτουν ως προτεραιότητα κατά σειρά: την πρόληψη για μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, την ενεργειακή αξιοποίηση και στο τέλος την ταφή.

Ενώ η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) εισηγήθηκε πρόσφατα την άσκηση ποινικής δίωξης και την επιβολή προστίμου στο Σύνδεσμο Καθαριότητας Δήμων Ζακύνθου, ύψους €16.650, λόγω πλημμελούς εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τη λειτουργία των ΧΥΤΑ και τη πρόκληση ρύπανσης της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου του Λαγανά.

Ενώ η Ελλάδα έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (2002, υπόθεση C- 103/00) για την μη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας του βιότοπου των θαλασσίων χελωνών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) και απειλείται με την επιβολή μεγάλου ημερήσιου προστίμου.

Ο υπερπλήρης ΧΥΤΑ της Ζακύνθου που βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής του ΕΘΠΖ, συνεχίζει να λειτουργεί και να ρυπαίνει τη θάλασσα του Κόλπου παρά το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα χρήσης του έχει λήξει από το 2001.

Η Πολιτεία εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Εθνική νομοθεσία για την λειτουργία των ΧΥΤΑ. Συνεχίζει την τακτική των «προσωρινών λύσεων» (επέκταση ΧΥΤΑ, παράταση άδειας λειτουργίας κλπ) αποφεύγοντας να λάβει τα αναγκαία μακροπρόθεσμα μέτρα για την αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Λαγανά.

Ζητάμε την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την μετεγκατάσταση του ΧΥΤΑ σε άλλη περιοχή εκτός των ορίων του ΕΘΠΖ, την λήψη άμεσων μέτρων ασφαλούς προσωρινής (2006) λειτουργίας του υπάρχοντος ΧΥΤΑ έτσι ώστε να αποφευχθούν: πιθανοί κίνδυνοι για την Δημόσια Υγεία, επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού και περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Κόλπου του Λαγανά.

Οι συνυπογράφοντες φορείς

ΑΡΧΕΛΩΝ, Εταιρία για την Προστασία της Μεσογειακής Χελώνας
WWF Ελλάς
Medasset
Εταιρεία Μελέτης, Έρευνας, Προαγωγής Πολιτισμού «Πλατύφορος»
Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Ζάκυνθο
Ένωση Βιοκαλλιεργητών Ζακύνθου
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός»
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Λιθακιάς
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Λιθακιάς

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ
Και να ενημερώνεστε κάθε φορά που δημοσιεύουμε μια νέα ανάρτηση ιστολογίου.
Scroll to Top