sstamellos

sstamellos

ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΕΚΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Οι προτάσεις της Κίνησης Πολιτών
προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων


Η Κίνηση Πολιτών εκτιμά ότι το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι πρώτης προτεραιότητας για το Δήμο μας γιατί άπτεται της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μας.
Διαπιστώνεται δυστυχώς ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση δεν αποτελούν ακόμη ζήτημα διαβούλευσης μεταξύ δήμου και δημοτών, όπως θα έπρεπε.
Αντ’ αυτού οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αφορούν την επιβολή σημαντικής αύξησης των τελών καθαριότητας (άνω του 6%) για τη μεταφορά των απορριμμάτων σε άλλη χωματερή. Η, έως τώρα, δημόσια συζήτηση αφορά «το θάψιμο των σκουπιδιών» και όχι την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτή είναι λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος και οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα.
Η Κίνηση Πολιτών προτείνει να συζητήσουμε πρώτα το « πως θα μειώσουμε τα απορρίμματα, ανακυκλώνοντας».

Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ
Η παράνομη χωματερή του Δήμου, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που λήφθηκε υπέρ των κατοίκων της περιοχής μετά από τους μακρόχρονους αγώνες τους, αλλά και όπως επιβάλλει η νομοθεσία περί προστασίας της δημόσιας υγείας, πρέπει να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και επί πλέον να αποκατασταθεί το τοπίο στην αρχική του μορφή.
Σήμερα, η δημοτική αρχή φαίνεται να αναζητά νέο προσωρινό (;) προορισμό για τα απορρίμματα και νέα χωροθέτηση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Αυτά τα δύο όμως αποτελούν την πλέον δαπανηρή λύση (ήδη αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας) και την πλέον επιβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η προτεινόμενη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Α. κινδυνεύει να μείνει στα χαρτιά, είναι νομικά ευάλωτη, χρονοβόρα και δεν διαφαίνεται πως εξασφαλίζει την κοινωνική συναίνεση. Δυστυχώς, εδώ που έφτασαν τα πράγματα, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει άλλωστε σε κάθε ευκαιρία, ότι η λύση των Χ.Υ.Τ.Α. είναι ασύμβατη με την κοινοτική πολιτική και άρα είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να ζητηθεί η επιστροφή των χρηματοδοτήσεων, αν στους Χ.Υ.Τ.Α. καταλήγουν ανεπεξέργαστα απορρίμματα. Ας μην ξεχνάμε, ότι η εμπειρία από τους Χ.Υ.Τ.Α. άλλων περιοχών, όσο και του νομού μας, είναι αρνητική.
Δεν υπάρχει κανείς τόπος μακρινός και άχρηστος, κανείς τόπος κατάλληλος, για να πετάμε εμείς τα σκουπίδια μας. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, εμείς οι πολίτες θα πληρώσουμε, μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών, τα πρόστιμα από την κακή διαχείριση των απορριμμάτων.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η ανακύκλωση είναι η μόνη εφικτή και ρεαλιστική λύση, η μόνη που δεν επιβαρύνει οικονομικά το δημότη. Η ανακύκλωση πρέπει να ξεκινήσει τώρα. Τα σκουπίδια κρύβουν πλούτο γιατί περιέχουν υλικά που μπορούν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Με την ανακύκλωση μειώνουμε δραστικά τoν όγκο των απορριμμάτων, εξοικονομούμε ενέργεια και πρώτες ύλες, προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η ανακύκλωση πρέπει να αποτελεί την καρδιά της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και μπορεί να συνδυάζεται με εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των υπολοίπων απορριμμάτων, που δεν ανακυκλώνονται, για ανάκτηση ενέργειας έτσι ώστε να καταλήγει για ταφή μόνο ένα μικρό υπόλοιπο αδρανών που είναι ακίνδυνο για το περιβάλλον.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Κίνηση Πολιτών καταθέτει προτάσεις άμεσης προτεραιότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και την κοινωνία και καλεί τη νέα δημοτική αρχή να διαχειριστεί με ανοικτές διαδικασίες και με διαβούλευση το πρόβλημα των απορριμμάτων, έτσι ώστε η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους να εξασφαλίσει την κοινωνική αποδοχή και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Συγκεκριμένα προτείνει:
1. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, σίδερο). Να ξεκινήσουμε αμέσως, όπως άλλωστε οφείλουμε με βάση το ν. 2939/01, την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, που καλύπτουν σε όγκο το 50-60% περίπου (Β.Ε.Α.Σ. και Ο.Α.Σ μαζί) των παραγόμενων απορριμμάτων, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) που χρηματοδοτεί προγράμματα αξιοποίησης των απορριμμάτων συσκευασίας.
 Για την ανάκτηση των απορριμμάτων συσκευασίας και την ανακύκλωση τους πρέπει να υιοθετηθεί η μέθοδος διαλογής στην πηγή, δηλαδή στα σπίτια, και του διαχωρισμού τους, αρχικά σε ένα κάδο και σταδιακά, όταν εξοικειωθούν οι δημότες, σε τέσσερις κάδους έτσι ώστε τα απορρίμματα να οδηγούνται κατευθείαν για επεξεργασία. Στο νομό μας η ανακύκλωση έχει ήδη ξεκινήσει σε ορισμένους Δήμους, όπως τους Δήμους Ξυλοκάστρου, Σικυωνίων, ¶σσου-Λεχαίου, με χρηματοδότηση από την Ε.Ε.Α.Α.. Οι δήμοι δεν επιβαρύνονται οικονομικά ενώ δεν απαιτείται η δημιουργία Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).
 Απαιτείται μελέτη για την χωροταξική, λειτουργική και ομοιόμορφη τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης στο Δήμο (σημεία διαλογής) καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό τους.
 Είναι αναγκαίο να οργανωθεί εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (πόρτα-πόρτα) των πολιτών, των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων καθώς και άλλων φορέων του Δήμου (Επιμελητήριο, Εργατικό Κέντρο κλπ) για το πρόγραμμα ανακύκλωσης, με προτεραιότητα στα σχολεία. Αυτό επιτυγχάνεται με έκδοση έντυπου υλικού και με ενημερωτική εκστρατεία στον τοπικό τύπο (ενέργειες που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.Α.Α.). Το ζήτημα της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του πολίτη είναι κομβικής σημασίας. Χωρίς τη συναίνεση και συμμετοχή του πολίτη, κάθε σύστημα διαχείρισης είναι καταδικασμένο σε αποτυχία.

2. ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Προτείνουμε να ξεκινήσει η συλλογή των
ογκωδών αντικειμένων σε οικόπεδο του δήμου. Στη συνέχεια αυτά (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ελαστικά κλπ), θα παραδίδονται προς ανακύκλωση σε αδειοδοτημένες εταιρείες. Κάποια από αυτά θα τεμαχίζονται και θα μετατρέπονται σε λίπασμα (κλαδιά) ή θα τεμαχίζονται και θα πωλούνται σε βιομηχανίες ξύλου (παλιά έπιπλα). Ο Δήμος θα πρέπει να ενημερώσει τους πολίτες και να οργανώσει πρόγραμμα συλλογής των ογκωδών αντικειμένων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε άλλους Δήμους της χώρας.

3. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. Οφείλουμε να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε, σε συνεργασία με αδειοδοτημένες εταιρείες (ΑΦΗΣ, ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ κλπ.), την ανακύκλωση μπαταριών, συσσωρευτών κλπ, που περιέχουν στοιχεία ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον.

4. ΟΡΓΑΝΙΚΑ (φρούτα, φλούδες, λαχανικά, φύλλα δέντρων και φυτών, στάχτη τζακιού, τεμαχισμένα κλαδιά κλπ). Προτείνουμε να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής λιπασματοποίησης για τα οργανικά ζυμώσιμα με δωρεάν παροχή από το δήμο κάδων λιπασματοποίησης στους πολίτες που ενδιαφέρονται και θέλουν να παράγουν φυσικό λίπασμα για τον κήπο και τις γλάστρες τους (εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε άλλους Δήμους).

5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Προτείνουμε να μελετηθεί το ενδεχόμενο της εισαγωγής οικονομικών κινήτρων και αντικινήτρων για την ανακύκλωση. Αντί να υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη, που ως γνωστόν είναι ανταποδοτικά, βάσει του εμβαδού της κατοικίας, ας εξεταστεί η δυνατότητα να εφαρμοστεί σύστημα αγοράς ειδικών σάκων για υπολείμματα ώστε να εξοικονομούν χρήματα όσοι ανακυκλώνουν. Πρέπει να βρούμε τρόπους να επιβραβεύσουμε τους πολίτες που βοηθούν τις δράσεις ανακύκλωσης του δήμου μας, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

6. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ. Να αποκαταστήσουμε και να αναπλάσουμε άμεσα τη χωματερή, όπως άλλωστε ορίζει και η δικαστική απόφαση, η νομοθεσία αλλά και ο πολιτισμός μας.

7. ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Να εντάξουμε τις δραστηριότητες των τσιγγάνων των Εξαμιλίων, που ως σήμερα ασχολούνται με τα παλιοσίδερα, στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων π.χ. στα ογκώδη αντικείμενα, προσδίδοντας έτσι και κοινωνικό χαρακτήρα στις δράσεις του δήμου μας. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να στερήσει τους τσιγγάνους από μια σημαντική πηγή εισοδήματος. Μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων (συγχρηματοδότηση του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ανέργων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ), ΚΕΚ-ΝΕΛΕ και άλλα, επιτυγχάνεται η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης των τσιγγάνων στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ένταξή τους.

8. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ. Να προχωρήσουμε σε δημόσια, ανοικτή προκήρυξη κατάθεσης προτάσεων / προμελέτης για την αξιοποίηση των απορριμμάτων που θα απομένουν μετά την ανακύκλωση, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον (ανάκτηση ενέργειας, εναλλακτική καύσιμη ύλη κλπ). Στη διαδικασία αυτή καθώς και στην αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν, ο Δήμος πρέπει να υποστηρίζεται από Τεχνικό Σύμβουλο, για την πρόσληψη του οποίου μπορεί να απευθυνθεί στο ΤΕΕ.

9. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ/ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ. Η νομοθεσία απαγορεύει στους Ο.Τ.Α. να διαχειρίζονται νοσοκομειακά/ιατρικά απόβλητα και ο δήμος μας δεν πρέπει πλέον να τα δέχεται. Ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τις ιδιωτικές κλινικές, τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα ιατρεία, τα κτηνιατρεία για τους τρόπους ορθής απόρριψης των ιατρικών αποβλήτων. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής αποκομιδή και η μεταφορά τους για καύση στον αποτεφρωτήρα που λειτουργεί ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων στα Λιόσια, έως ότου αποκτήσει αποτεφρωτήρα και το Νοσοκομείο Κορίνθου.

10. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Χ.Υ.Τ.Υ. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων Ανατολικής Κορινθίας, πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αδρανών Υπολειμμάτων) αντί για Χ.Υ.Τ.Α., που δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον και απαιτεί μικρότερη έκταση. Εφόσον προχωρήσουν γρήγορα όλα τα προηγούμενα βήματα, οι αντιδράσεις στη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ. θα είναι άνευ νοήματος, γιατί οι πολίτες θα διαπιστώσουν ότι ο όγκος των απορριμμάτων ελαχιστοποιείται. Οποιαδήποτε χωροθέτηση χωρίς ανακύκλωση, θα πυροδοτήσει νέες κοινωνικές εντάσεις και δικαστικές εμπλοκές.

Η Κίνηση Πολιτών καλεί σήμερα τις δημοτικές παρατάξεις να καταθέσουν και τις δικές τους προτάσεις.
Καλεί επίσης τη δημοτική αρχή να ορίσει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ώστε μέσα από ένα γόνιμο διάλογο να καταλήξουμε στις ορθές αποφάσεις για τους πολίτες και το περιβάλλον.

Κόρινθος, 5/2/07

Scroll to Top